Thất tinh định điểm Rơi Cung điền trạch ( đinh mão ) Cung vô chính diệu Địa kiếp thiên diêu Mượn ngôi sao thái dương thiên lương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 538

Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( đinh mão ) cung vô chính diệu địa kiếp thiên diêu mượn ngôi sao thái dương thiên lương


[ thất tinh định điểm ] rơi cung điền trạch ( đinh mão ) ( cung điền trạch chủ bản nhân ( giống như cung mệnh ) gia đình gia sản các loại )
Công phu 42 1
Biểu thị mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung chi trọng điểm chỗ
Nhược tại cung điền trạch này mệnh chủ trọng thị gia đình ( vòng nhỏ quay vòng ) mà xem nhẹ tự thân lợi ích
Điền can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỉ tỵ ) tượng này biểu hiện mệnh chủ cùng gia đình đều thiện đãi người khác chúng sinh ra ( bạn bè bằng cùng làm việc cấp trên các loại )
< nô bộc là điền tới phúc > điền can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] biểu hiện gia đình trách nhiệm trọng ( muốn chiếu cố hạnh phúc gia đình )
< nô bộc là tật phu quân > điền can lộc nhập nô [ tật phu quân ] mình ( mệnh ) cũng hội lưu ý hình tượng bản thân
Điền can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Tân Mùi ) < tật ách là điền tới Quan >
< tật ách là điền tới Quan > điền làm hóa kị nhập [ bản tật ][ điền tới Quan ] biểu hiện mệnh chủ bận rộn với xử lý trong nhà sự vật ( nghênh đến đưa về )
Điền làm tới lộc kị rơi cung cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
Nói rõ phát xạ cung [ điền trạch ] mệnh chủ bản nhân cả người thỉnh thoảng bận rộn với chúng sinh ra ( bằng hữu khách nhân ) tới nghênh đến đưa mang

// ]]>