Thất tinh định điểm Rơi Quan lộc cung ( mậu ngọ ) Thiên cơ

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 4 0 6

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( mậu ngọ ) thiên cơ


Thất tinh định điểm nhược rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( mậu ngọ ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) kinh doanh sự nghiệp khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu hoặc đau khổ
Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công việc
Chú ý nhược âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản quan ] gặp tự hóa kị
( quan sát can của quan hóa lộc được rơi cung phỏng đoán phát sinh chuyện gì cho nên )


Mậu ngọ
Can của quan tham lang hóa lộc nhập tử ( quý hợi ) gặp tham lang sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Khác < tử nữ là Quan tới nô > can của quan tham lang hóa lộc nhập tử cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ
Sâu hiểu bằng hữu giữa giao tế chi đạo thiện đãi bằng hữu
Can của quan tham lang hóa lộc nhập tử một dạng, quan tâm thuộc hạ cổ đông có hợp tác kinh doanh có lợi sự nghiệp thích hợp tài chính tính chất sự nghiệp
Gặp tham lang sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
[ lộc chuyển kị ] tử làm quý tham lang sinh kỵ tự hóa kị ( quý hợi ) sinh kỵ tọa tứ mã địa làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ]
Tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) thuộc nhân chi vị trí
Bất luận gặp lộc quyền khoa kị cũng là muốn bôn ba lao lục nhập lục thân cung vị chia ly khá là có lợi
Sinh kỵ nhập tử nữ ( quý hợi ) làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ] đầu tư cung vị được [ sách mã kỵ ]
Biểu hiện cả đời không thể cùng người hợp tác ( làm cổ đông ) kinh doanh sự nghiệp
Khác cung tử nữ là đào hoa vị trí tọa sinh kỵ biểu hiện cả đời là đào hoa phiền não
Cung tử nữ tự hóa kị chủ 1. Tử nữ thiếu ( nhược thái dương tự hóa kị không nam hài nhược thái âm tự hóa kị không nữ hài )
2. Cùng khác tính bằng hữu kết giao sẽ có khó khăn trắc trở thuộc kết hôn muộn cách
3. Sinh sản lúc sẽ không thuận nếu gặp tứ sát đồng cung e rằng có thủ thuật sinh sản
4. Coi chừng sợ là đào hoa phí của
5. Khác tử điền tuyến tự hóa kị cũng phải chú ý an toàn giao thông hoặc cái khác biến động
Lưu ý cung tử nữ ( quý hợi ) tham lang sinh kỵ lại tự hóa kị trùng [ bổn điền ]
Mệnh chủ tới đầu tư hợp tác cùng đào hoa vấn đề khả năng uy hiếp tốt sinh cùng gia đình

// ]]>