Thất tinh định điểm Rơi Quan lộc cung ( mậu thìn ) Thiên cơ Thiên lương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 42 0

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( mậu thìn ) thiên cơ thiên lương


Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Bản mệnh [ thất tinh định điểm ] tại [ bản quan lộc ]( mậu thìn )
Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công việc vận khí liên quan đến
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Phải là kiếm tiền mà lao lục vào kho là người cũng khá ổn định


Quan lộc thiên cơ tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại dễ phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là sự nghiệp của mệnh chủ quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới nạn

// ]]>