Thất tinh định điểm Rơi Quan lộc cung ( bính ngọ ) Liêm trinh tự hóa kị Thiên tướng Lộc tồn Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 5 15

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( bính ngọ ) liêm trinh tự hóa kị thiên tướng lộc tồn âm sát


[ thất tinh định điểm ]
Chánh nhãn 0 98
Định điểm Nguyệt ( trời ) tại phúc đức
Chủ nhân sinh ra trọng điểm vị trí
Định điểm ngày ( địa ) tại phúc đức
Là xem khí chi vị ( thiên nhân hợp nhất đại hạn là tới môi giới )
Lúc định điểm ( người ) tại Quan lộc
Là ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày phẩm chất vị trí
( cả đời kiếp sống bên trong thường ngày chỗ phát sinh cát hung vấn đề lấy lúc định điểm tứ hóa xem khí )
Thất tinh định điểm tại Quan lộc ( bính ngọ ) chủ mệnh chủ trọng thị sự nghiệp cùng công việc


Thất tinh định điểm tại Quan lộc ( bính ngọ )
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) sự nghiệp kinh doanh khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Bính làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ách can của quan lộc nhập tật [ Quan tới điền ] biểu hiện công việc đơn vị ổn định hoàn cảnh không tệ
Bính làm liêm trinh hóa kị nhập Quan lộc gặp tự hóa kị mệnh chủ sinh hoạt hàng ngày cát hung đều cùng bận rộn sự nghiệp nội bộ liên quan đến
( song kị trùng phu thê trọng thị sự nghiệp khinh chợt tình cảm vợ chồng )

// ]]>


Xem lộc nhập cung tật ách phi hóa kỵ nhập Quan lộc cung cách xa nhau bốn cách cấu thành sự nghiệp cùng mệnh chủ nội tâm đối đãi lên biến hóa
Đại hạn thứ tư (34~43) [ cung mệnh đại hạn ] đi [ vở ]( tân hợi )
Đại hạn này chi trọng lòng đang với tử nữ giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác đào hoa ( tính dục ) liên quan đến
[ thất tinh ] làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp [ đại hạn phu thê ] thân đầu nhập tại sự nghiệp phát triển
[ thất tinh ] làm liêm trinh hóa kị nhập Quan lộc trùng điệp [ đại hạn tật ách ]
Tượng này này hạn được thân bị sự nghiệp kiềm chế không ngừng chiếu cố phối ngẫu
Lưu niên 4 1 [ lưu mệnh ] tại [ bản Huynh ]( quý sửu )
[ thất tinh ] làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp [ đại hạn phu thê ]+[ lưu tài ]
Năm này thể xác tinh thần trọng tâm nằm ở tài chính ( hoặc đãi ngộ ) liều mạng phát triển nghiệp vụ
[ thất tinh ] làm liêm trinh hóa kị nhập Quan lộc trùng điệp [ đại hạn tật ách ]+[ lưu nô ]
Tượng này năm này được thể xác tinh thần là chúng sinh ra ( cấp trên hộ khách bằng hữu ) chuyện của vụ loay hoay không thể khai giao phân thân không có phương pháp
Lưu niên 43 [ lưu mệnh 43] tại [ bản phụ ]( quý mão )
[ thất tinh ] làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp [ đại hạn phu thê ]+[ lưu tật ]
Năm này thể xác tinh thần trọng tâm nằm ở tài chính ( hoặc đãi ngộ ) liều mạng phát triển nghiệp vụ
[ thất tinh ] làm liêm trinh hóa kị nhập Quan lộc trùng điệp [ đại hạn tật ách ]+[ lưu điền ]
Kị trùng phu thê trùng điệp [ đại hạn phụ mẫu ]+[ lưu tử ] ( kị nhập lưu niên tử điền tuyến biểu hiện sự nghiệp hoặc công việc có chỗ biến động )
Tượng này năm này được nội tâm bởi vì lo lắng bị nhận viên hoặc đối đãi gặp bất mãn có chuyện nhờ mất chức được niệm đầu )

// ]]>