Thất tinh định điểm Rơi Quan lộc cung ( bính ngọ ) Thất sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 579

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( bính ngọ ) thất sát


Thất tinh định điểm nhược rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung ( bính ngọ ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) sự nghiệp kinh doanh khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ


< xem [ Quan lộc cung ] ( bính ngọ ) thất sát độc thủ >
Chánh nhãn 4 0 4
Bản mệnh [ thất tinh định điểm ] tại [ bản quan lộc ]( bính ngọ )
Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công việc vận khí liên quan đến
Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mệnh ]
< thiên di là Quan tới phúc > can của quan phi hóa kỵ nhập thiên biểu hiện sự nghiệp không như ý gặp xui xẻo, vận xui sự tình quá nhiều không cách nào an hưởng
< cung mệnh là Quan tới tài > bị can của quan kị trùng mệnh chủ cả đời không may vận quá nhiều sự nghiệp không như ý hợp tác sự nghiệp bị cổ đông liên lụy
< cung mệnh là tử tới điền > bị can của quan kị trùng dù cho có tốt đào hoa cũng hội biến quẻ

// ]]>