Thất tinh định điểm Rơi Cung nô bộc ( quý hợi ) Thái âm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 396

Thất tinh định điểm rơi cung nô bộc ( quý hợi ) thái âm


Thất tinh định điểm nhược tại cung nô bộc ( quý hợi ) lại gặp [ phá thể vị trí ] biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời công tác cấp trên hoặc nhóm bạn đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Nguyên bản nô làm quý đã đồ phá hao tổn tới tính chất lại tại [ phá thể vị trí ] đời này nên lưu ý giao hữu lui tới ứng biết cẩn thận để bảo đảm hộ mình
Nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp tý ) gặp tham lang lộc năm sinh
( tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt )
Một cái khác nói nô làm tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp tý ) trùng phá tham lang lộc năm sinh hậu thiên kị trùng phá tiên thiên lộc tất có phá bại song kị trùng [ bản mệnh ]
Tượng này biểu hiện nô bộc đối với mệnh chủ cực kỳ phá hoại lực sát thương lực mệnh chủ ứng biết đề phòng giao hữu lui tới nên bảo thủ
Nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( canh thân ) < phúc đức là nô chi tử >( nô bộc được đầu tư giao tế đào hoa vị trí ) này là bởi vì
Song kị trùng [ bản mệnh ] hao phí vị trí ) này là bởi vì

// ]]>