Thất tinh định điểm Rơi Cung nô bộc ( quý tị ) Thiên tướng Tả phụ Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 385

Thất tinh định điểm rơi cung nô bộc ( quý tị ) thiên tướng tả phụ nguyệt mã


Thất tinh định điểm rơi cung nô bộc ( quý tị ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời công tác cấp trên hoặc nhóm bạn đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Nguyên bản nô làm quý đã đồ phá hao tổn tới tính chất đời này nên lưu ý giao hữu lui tới ứng biết cẩn thận để bảo đảm hộ mình
Nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( kỷ hợi ) gặp vũ khúc tự hóa lộc này là [ lộc xuất lộc ] gia tốc bên ngoài tiết
< huynh đệ là nô tới thiên > nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ] chúng sinh ra cùng huynh đệ tác động hỗ trợ sống lạc
< huynh đệ là tử tới phúc > nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]
Cũng bày chúng sinh chi phá hao tổn sa vào với giao kị đào hoa tới hưởng thụ


Nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( tân mão )
Chánh nhãn 148
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Cung mệnh cùng cung điền trạch là 4 chính cùng loại nhược lục thân can cung hóa kị nhập mệnh hoặc điền xem thể phá trùng xuất này là biến mất tổn rơi giống
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )
Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Hóa kị nhập tử điền tuyến dễ có tai nạn giao thông giống ( nạn nạn biến động )
Nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] cùng khác tính bạn bè trước hôn nhân đã có tính tiếp xúc ( ở chung ) bằng hữu thường đến trong nhà ta tới tìm quấy rầy

// ]]>