Thất tinh định điểm Rơi cung thiên di ( nhâm thân ) Cung vô chính diệu Linh tinh độc thủ

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 424

Thất tinh định điểm rơi cung thiên di ( nhâm thân ) cung vô chính diệu linh tinh độc thủ


Hộ pháp 148
Rơi cung thiên di ( nhâm thân ) biểu hiện mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung
Đều cùng đại hoàn cảnh cùng nhân tế quan hệ ngoại giới đánh giá vấn đề tức tức tương quan
Ở tứ mã địa linh tinh độc thủ cung
Linh tinh tọa thiên di biểu hiện bên ngoài làm việc tác phong mới cứng rắn không bán màn che dễ có được lỗi tiểu nhân gặp sự cố ứng tiểu tâm
Linh tinh tọa thiên di đường dài tịch mịch biểu hiện bên ngoài bị gặp sự cố ứng tiểu tâm va chạm lửa nóng các loại ngoài ý muốn
Thiên làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp thiên cơ tự hóa kị thiên lương địa kiếp âm sát
< phúc đức là thiên tới tài > thiên can lộc nhập biểu hiện bên ngoài cố gắng tồn tiền đáng tiếc gặp tự hóa kị mà thay đổi là ô có ngược lại có tổn


Thiên làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( đinh sửu ) gặp vũ khúc sinh ra khoa
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập Huynh tất chủ có tài vật phương diện tổn thất
Thiên làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bên ngoài huynh đệ không giúp được gì dễ phạm tiểu nhân ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển
< huynh đệ là thiên tới nô > thiên làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bên ngoài gia tăng chúng sinh ra quấy rầy tổn hại người tế quan hệ
Thiên can lộc nhập phúc mà thiên làm phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] phúc làm thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) trùng [ bản tài ]
Phúc làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tư tưởng hoặc ý nghĩ từ tốt lại biến hoại trùng [ bản tài ]
Này chủng mệnh cách thấp tốt nhất đi làm qua nhật nếu muốn làm phát tài mộng tất nhiên tự tìm khổ ăn
Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể đụng cổ phiếu
Người sinh năm giáp [ định tượng ] tại tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi ( nhâm thân ) can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản tật ]( quý dậu )
Nói rõ [ bản tật ] gặp liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc mệnh chủ tự thân lòng của thái
Không thể quá tự tin phải tiểu tâm cẩn thận không thể sơ sẩy mới có thể xu tránh

// ]]>