Thất tinh định điểm Rơi Cung tật ách ( tân hợi ) Thiên lương Hoả tinh Thiên khôi Thủ cung

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 667

Thất tinh định điểm rơi cung tật ách ( tân hợi ) thiên lương hoả tinh thiên khôi thủ cung


Nữ mệnh rơi vào cung tật ách ( tân hợi ) biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày xảy ra cát hung sự việc
Đều cùng mệnh chủ tự thân tới tính tình tâm thái cập thân thể khỏe mạnh tức tức tương quan
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Tân làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba


Công phu 362
Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ dậu ) gặp cự môn sinh kỵ ( lộc nhập động không đáy )
Biểu hiện mệnh chủ tâm thái bên trên vui mừng cùng chúng sinh ra kết giao tình móc tim móc phổi
Thậm chí đưa thân đều có thể ngược lại thiếp cho chúng sinh chi tượng
Sinh kỵ tọa nô bộc biểu hiện trời sinh có thiếu chúng sinh chi ý
Nhược hậu thiên lại hóa lộc tiến vào ngay cả...cũng [ lộc nhập động không đáy ] vĩnh viễn không cách nào nhồi ( thường xong trái )
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thân ) ý tức mệnh chủ giữ thân đầu nhập sự nghiệp ( mại thân mại dâm )
Gặp tham lang tự hóa lộc này là lộc xuất
[ kị chuyển kị ] can của quan mậu thiên cơ hóa kị nhập bản nô ( kỷ dậu ) gặp cự môn sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản Huynh ( quý mão )
< Quan lộc là tử nhanh > mà < nô bộc là tử tới tài > ngay cả...cũng lấy đào hoa thân mất kiếm đào hoa tới tài ( âm thầm xuống biển móc kim )
< xem cung tử nữ ( quý sửu ) tứ hóa quan sát >
Tử làm quý phá quân hóa lộc nhập mệnh ( giáp thìn ) < cung mệnh là tử tới điền > mệnh chủ tới đào hoa tính trọng
Mà tử làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thân ) gặp tham lang tự hóa lộc lộc kị trùng [ bản phu ]
Cho thấy mệnh chủ lấy đào hoa coi như sự nghiệp
Lộc kị trùng [ bản phu ] mệnh chủ trọng làm tình ( thỏa mãn tính nhu cầu ) là phải phối ngẫu nhiên ( trượng phu ) hoặc danh phận
< Quan lộc là tử nhanh > ý là Quan lộc ngay cả...cũng đào hoa ( tính dục ) tới thể

// ]]>