Thất tinh định điểm Tại cung tài bạch ( quý hợi ) Vũ khúc phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc + đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 8 16

Thất tinh định điểm tại cung tài bạch ( quý hợi ) vũ khúc phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc + đà la


Thất tinh định điểm nhược tại cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Chánh nhãn 3 12
Biểu hiện mệnh chủ cả đời truy cầu tiền tài tài lợi nhuận đặt nặng tâm vào thường là tài vất vả là tài bận bịu tiền tài quyết định bên ngoài sinh hoạt giá trị cùng thường ngày cảm thụ
Hoặc nói truy cầu có tiền còn muốn rất có thường thường là cầu đầu tư mà phiền não
Nhược tại cung tài bạch này mệnh trọng thị tiền tài đối với tiền mẫn cảm
Cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất , đều cùng tiền tài tức tức tương quan
Tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác


Cung tài bạch ( quý hợi ) tọa vũ khúc phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc + đà la
Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán xuất nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp
Có kiếm tiền năng lực cũng đủ được hiện tiền có thể dùng có lệch tài vận ( không phải tất mình kiếm được )
Lộc năm sinh tiên thiên tới tài lộc chính là đến từ phụ mẫu phù hộ điển hình sanh ở hào môn nhà ( phải là sanh ra ở có tiền được gia đình )
Tài làm tự hóa tượng trưng tiền tài tới đến long mất mạch
Cung tài bạch là bản mệnh tam hợp cùng bản mệnh có cực đại liên quan tự hóa biểu thị dụng tiền tính chất ( này là kết quả luận bản cung luận )
Tự hóa không phải quan có tiền hoặc không tiền mà là biểu hiện dụng tiền tính chất
Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ ( có theo như sao hóa tới ngũ hành phán đoán kiếm tiền hành nghề )
Quý can năm phá quân lộc năm sinh nhập tài ( quý hợi ) gặp phá quân tự hóa lộc
Cung tài bạch vũ khúc phá quân + đà la đồng cung phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc ( cùng loại để tiêu )
Biểu hiện có tài lộc nhưng không biết trân quý mà không mất đi giống

// ]]>


< tài bạch là Quan tới Quan > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện sự nghiệp vận không tệ đáng tiếc tự hóa lộc biểu hiện bởi vì không biết trân quý mà mất đi thích xen vào chuyện người khác nghiệp
< truy tra tài cung can quý tham lang hóa kị nhập bản mệnh > này là [ tham ô cách ]
Mệnh chủ vốn có công việc tốt lại bởi vì lòng tham không đáy phạm tham ô hành vi mà mất việc làm
( tham lang hóa kị dũng mãnh không chỗ cố kị lòng tham không đáy lòng của )
< cung mệnh là tài tới Quan cũng là Quan tới tài > phi hóa kỵ nhập [ tài tới Quan ] cũng là [ Quan tới tài ] chấp hành nghiệp vụ nhược lòng tham không đáy tất có mất
Đà la nhập tài bạch tại hãm cung ( dần thân tị hợi ) vất vả cần cù bôn ba cầu tài sống qua ngày tiền tài phá hao tổn nhiều
Tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất mão ) gặp tử vi tự hóa khoa tham lang sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]
Tài làm quý phá quân lộc năm sinh tự hóa lộc tại bản cung
Mà tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ] tài phi hóa kỵ nhập mệnh biểu hiện tiền tài bay đến dính chặt mệnh chủ rất hội kiếm tiền cũng sẽ có tiền
Tài làm hóa kị nhập mệnh tượng này thuộc cất giữ ( tiền đến dính mệnh chủ ) rất hội kiếm tiền mình kiếm tiền tự mình dùng thuộc cát
Nhược tài làm tự hóa lộc này tài làm tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị thuộc cao đến đi lui không giúp được gì giống
Cung tài bạch gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Nhược sinh kỵ tại Huynh bộc tuyến mà cung tài bạch làm gặp can năm sinh [ định tượng ] tài làm hóa kị nhập nô
Khả giải thích thành tài bạch làm hóa kị nhập Huynh bộc tuyến chủ "Huynh bộc cướp của" dẫn đến tài bạch tổn thất

// ]]>

[ định tượng cung ]
Quý can năm rơi [ cung tài bạch ]( quý hợi )
Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến
Bởi vậy năm sinh lộc quyền khoa kị có xem từ [ cung tài bạch ] hóa xuất cũng nói rõ mệnh chủ cả đời này quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến
Sinh kỵ tọa mệnh với thiên vị ( ất mão ) là người chủ quan lòng một mạch ( thổ một mạch ) cá tính di động lạc quan chẳng quan tâm
[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ngầm tượng ] uy lực cường đại
[ ngầm tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ
Thường có cả đời cố gắng dốc sức làm lại là lao lục một bối phí công một tràng
Năm sinh vũ khúc phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( quý hợi ) [ người ] vị trí biểu hiện bên ngoài cầu tài phải bôn ba lao lục
Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết trân quý [ lộc năm sinh ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]
[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt cơ hội nhưng không biết trân quý
Nhược [ định tượng ] tại cung tài bạch mà sinh kỵ tại mệnh thiên tuyến khả giải thích thành ;
Tài bạch làm hóa kị nhập mệnh thiên tuyến chủ tượng này thuộc cất giữ ( tiền đến dính mệnh chủ ) rất hội kiếm tiền mình kiếm tiền tự mình dùng thuộc cát
Nhưng tài làm tự hóa lộc này tài làm tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị thuộc cao đến đi lui không giúp được gì giống

// ]]>