Thất tinh định điểm Rơi Cung tài bạch ( tân mão ) Tọa Thiên đồng lộc năm sinh Hữu bật Hoả tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 47 0

Thất tinh định điểm rơi cung tài bạch ( tân mão ) tọa thiên đồng lộc năm sinh hữu bật hoả tinh


[ định tượng ]
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phụ mẫu )[ định tượng ] hóa xuất có biết tất cùng phụ mẫu trưởng thượng bối hoặc công gia cơ quan các loại liên quan đến
Tu dựa vào ti , trưởng bối hoặc phụ mẫu hộ ấm. Muốn quảng kết cấp trên , trưởng bối tới duyên mà không phải là tự thân có thể nắm trong tay
Nhược phụ can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] có phụ mẫu tới ấm nhược nhập tha phương [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi
< thất tinh định điểm tại cung tài bạch >
Công phu 3 1 0
Thất tinh định điểm nhược tại cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Biểu hiện mệnh chủ cả đời truy cầu tiền tài tài lợi nhuận đặt nặng tâm vào thường là tài vất vả là tài bận bịu tiền tài quyết định bên ngoài sinh hoạt giá trị cùng thường ngày cảm thụ
Hoặc nói truy cầu có tiền còn muốn rất có thường thường là cầu đầu tư mà phiền não


Nhược tại cung tài bạch này mệnh trọng thị tiền tài đối với tiền mẫn cảm
Cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất , đều cùng tiền tài tức tức tương quan
Tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác
Cung tài bạch ( tân mão ) tọa thiên đồng lộc năm sinh hữu bật + hoả tinh
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Tân làm nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Tài làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ hợi ) biểu hiện tiền tài đầu nhập sự nghiệp kinh doanh ( này lộc là bởi vì )
< Quan lộc là tài tới tài > tài can lộc nhập biểu hiện tiền tài đầu tư sự nghiệp là là nghĩ buôn bán có lời càng nhiều tiền tài
Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản phu ]( quý dậu ) tài quyền rơi phối ngẫu có thể ấm phối ngẫu
Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( giáp ngọ ) biểu hiện thu nhập vững vàng giỏi về tiết ước chừng dự trữ có thể trợ giúp huynh đệ hội số lượng nhập là xuất
Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính thân ) gặp văn xương sinh ra khoa thiên phủ tự hóa khoa hình thành [ khoa kị kéo mài ] ( này kị là quả )
Tài làm phi hóa kỵ nhập phụ biểu hiện mệnh chủ tư cổ vũ bối mà trưởng bối không giúp được gì tài chính chu chuyển khó khăn
< phụ mẫu là Quan chi tử > xung [ bản tật ]/[ Quan tới điền ]( sự nghiệp công ty công xưởng hoặc cơ sở )
[ Quan tới điền ] thụ trùng biểu hiện sự nghiệp kinh doanh khó khăn thậm chí ngược lại bế

// ]]>