Thất tinh định điểm Rơi Cung tài bạch ( canh tử ) Tọa Vũ khúc tự hóa quyền Thiên phủ tự hóa khoa

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 498

Thất tinh định điểm rơi cung tài bạch ( canh tử ) tọa vũ khúc tự hóa quyền thiên phủ tự hóa khoa


Thất tinh định điểm nhược tại cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Biểu hiện mệnh chủ cả đời truy cầu tiền tài tài lợi nhuận đặt nặng tâm vào thường là tài vất vả là tài bận bịu tiền tài quyết định bên ngoài sinh hoạt giá trị cùng thường ngày cảm thụ
Hoặc nói truy cầu có tiền còn muốn rất có thường thường là cầu đầu tư mà phiền não
Nhược tại cung tài bạch này mệnh trọng thị tiền tài đối với tiền mẫn cảm
Cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất , đều cùng tiền tài tức tức tương quan
Tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác
Cung tài bạch ( canh tử ) tọa vũ khúc tự hóa quyền thiên phủ tự hóa khoa
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm


Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Can canh nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập vở ( tân sửu ) gặp thái dương tự hóa quyền
< tử nữ là nô tới Quan > tài can lộc nhập biểu hiện tiền tài đầu tư bằng hữu sự tình nghiệp
< tử nữ là tài tới phụ > tài can lộc nhập biểu hiện mệnh chủ giao tế hoặc ngu nhạc lúc tốn tiền nền nã
Tài làm canh vũ khúc tự hóa quyền cũng thuộc tự lập cách giỏi về lý do tài nhưng phụ diện hình tượng thì là dùng tiền nền nã lãng phí hải phái xa xỉ
Tài làm canh thiên phủ tự hóa khoa biểu hiện thu nhập vững vàng cả đời không cần là tiền phiền não giỏi về tiết ước chừng dự trữ hoặc hội số lượng nhập là xuất
Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập bản tật ( kỷ hợi ) trùng phá thiên đồng lộc năm sinh hậu thiên kị trùng phá tiên thiên lộc
Biểu hiện nghĩ kiếm tiền tất lao tâm lao lực vẫn tổn tài

// ]]>