Thất tinh định điểm Tại tài bạch ( canh tử ) Thiên cơ sinh ra quyền + thiên hình Địa kiếp

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 587

Thất tinh định điểm tại tài bạch ( canh tử ) thiên cơ sinh ra quyền + thiên hình địa kiếp


Thất tinh định điểm nhược tại cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Biểu hiện mệnh chủ cả đời truy cầu tiền tài tài lợi nhuận đặt nặng tâm vào thường là tài vất vả là tài bận bịu tiền tài quyết định bên ngoài sinh hoạt giá trị cùng thường ngày cảm thụ
Hoặc nói truy cầu có tiền còn muốn rất có thường thường là cầu đầu tư mà phiền não
Nhược tại cung tài bạch này mệnh trọng thị tiền tài đối với tiền mẫn cảm
Cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất , đều cùng tiền tài tức tức tương quan
Tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác
Địa kiếp nhập tài bạch biểu hiện thường hao phí oan uổng tiền tài không nên kinh doanh
Không nên chịu trách nhiệm tiền tài có tiền liền loạn tiêu phí nhiều mỗi đổ tất thâu hoặc thắng thiếu thâu nhiều chưa từ bỏ ý định


Lưu ý không kiếp củng trùng [ bản phúc ]( giáp ngọ ) nhân sinh tế gặp làm phức tạp nhiều bị mất phúc < phúc đức là phu tới Quan > phối ngẫu tới vận khí không tốt
Không kiếp giáp tật ách ( kỷ hợi ) thể xác tinh thần khó được cân bằng
Hình diêu củng trùng [ bản mệnh ]( nhâm thìn ) là [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách ngẫu nhiên mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )
Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) thủy hỏa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ] các cung đi vào đều là chẳng lành
Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) gặp địa không
Tài làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh chủ cả đời tài vận suông sẻ tài nguyên cuồn cuộn càng hao phí càng có tiền lại trên sự nghiệp tài chính thuận lợi nhuận phát đạt tương lai tươi sáng
Nhưng nếu gặp địa không e rằng có khó khăn trắc trở
Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) gặp thiên đồng lộc năm sinh lại tự hóa lộc hình thành [ song kị ] trùng [ bản phu ]( canh dần ) đối với phối ngẫu bất lợi
Lưu ý can của phu canh cũng hóa kị nhập [ bản quan ] trùng phá thiên cùng lộc năm sinh lại tự hóa lộc trái lại trùng [ bản phu ]
Nhược thứ ba đại hạn đi vào [ bản phu ] sợ hình thành [ tuyệt mệnh lộc ] đối với phối ngẫu bất lợi
Tài can lộc nhập thiên mà tài làm phi hóa kỵ nhập Quan lộc kị cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( canh tử ) gặp thiên cơ sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] khó khăn trắc trở không được thuận

// ]]>