Thất tinh định điểm Rơi Cung tài bạch ( mậu tử ) Tọa Thái dương Thiên khôi Thiên diêu

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 47 1

Thất tinh định điểm rơi cung tài bạch ( mậu tử ) tọa thái dương thiên khôi thiên diêu


Thất tinh định điểm nhược tại cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Chánh nhãn 392
Biểu hiện mệnh chủ cả đời truy cầu tiền tài tài lợi nhuận đặt nặng tâm vào thường là tài vất vả là tài bận bịu tiền tài quyết định bên ngoài sinh hoạt giá trị cùng thường ngày cảm thụ
Hoặc nói truy cầu có tiền còn muốn rất có thường thường là cầu đầu tư mà phiền não
Nhược tại cung tài bạch này mệnh trọng thị tiền tài đối với tiền mẫn cảm
Cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất , đều cùng tiền tài tức tức tương quan
Tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác


Cung tài bạch ( mậu tử ) tọa thái dương thiên khôi thiên diêu
Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) gặp tử vi sinh ra khoa tham lang tự hóa quyền
< huynh đệ là tài tới điền > tài can lộc nhập biểu hiện tiền tài đoạt được đều hội dự trữ đứng dậy
< huynh đệ là điền tới tài > tài can lộc nhập biểu hiện mệnh chủ là gia đình thu nhập mà dốc sức làm
Tài làm mậu thái âm hóa quyền nhập phu ( mậu dần ) gặp thiên cơ lộc năm sinh lại tự hóa kị thái âm sinh kỵ lại tự hóa quyền
Bày phu thê đối với tiền tài được vận dụng hoặc quan điểm sai biệt rất lớn
Tài làm mậu hữu bật hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) gặp tử vi sinh ra khoa tham lang tự hóa quyền biểu hiện quý nhân để tiêu tham lang tự hóa quyền
Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu dần ) gặp thiên cơ lộc năm sinh lại tự hóa kị thái âm sinh kỵ lại tự hóa quyền trùng [ bản quan ]
Này hóa kị bởi vì [ tiến mã kị ] lui về [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ]
Biểu hiện phu thê tới đối đãi không tốt, khó coi

// ]]>