Thất tinh định điểm Rơi Cung tài bạch ( giáp thân ) Tọa Tham lang Văn xương Lộc tồn Thiên mã

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 892

Thất tinh định điểm rơi cung tài bạch ( giáp thân ) tọa tham lang văn xương lộc tồn thiên mã


Thất tinh định điểm tại cung tài bạch cả đời lấy truy cầu tiền vàng là bản vị , bên ngoài sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ được sinh hoạt phẩm chất
Đều cùng tiền tài tức tức tương quan tiền tài nắm trong tay bên ngoài sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác
Cung tài bạch ( giáp thân ) tọa tham lang văn xương lộc tồn thiên mã
Gặp tham lang văn xương chủ bên ngoài đẹp nội hư mọi thứ không thích tính toán thường có hắc bạch hòa hợp ác không phần có cử không nên lý do tài
Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần )
< phúc đức là tài tới thiên > tài can lộc nhập biểu hiện tiền tài đầu tư bên ngoài
Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( quý vị ) trùng phá thái dương lộc năm sinh song kị trùng [ bản phụ ]( kỷ sửu )
Biểu hiện là tài đi dạo pháp luật bên cạnh lấy thân thí pháp

// ]]>