Thất tinh định điểm Rơi Cung tử nữ ( quý sửu ) Gặp thiên đồng sinh ra quyền Cự môn sinh kỵ lại tự hóa quyền Thiên hình Địa kiếp

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1235

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( quý sửu ) gặp thiên đồng sinh ra quyền cự môn sinh kỵ lại tự hóa quyền thiên hình địa kiếp


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung ( quý sửu ) này mệnh trưởng thành sớm
Bên trong cung thiên đồng sinh ra quyền cự môn sinh kỵ lại tự hóa quyền + thiên hình địa kiếp
Tử nữ ( quý sửu ) quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi địa ) mang theo phá hao tổn tính chất phải biến động nhiều tự do nghiệp chập trùng đại
Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng huyễn tưởng trọng tình điều
Can quý rơi cung bởi vì mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều huyễn tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí
Lưu ý mệnh bàn bên trong can quý được rơi cung tất có phá bại sinh hoạt chỗ hệ được trọng tâm vị trí ( từ tứ hóa suy ra cát hung )


Sinh ra quyền nhập tử nữ chủ con nối dõi duyên tràn đầy ( khác có hợp tác )
Xem tính quyền vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( lệ cự môn sinh ra quyền ái khoác lác )
Hóa quyền nhập tử nữ tử nữ trì có tử nữ cá tính độc lập không nhận câu nệ có phản loạn tính đấu chí cường cứng rắn cảnh hung hãn
Nếu gặp sát trọng tử nữ phá 礑 đối lập < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tử nữ ( cổ đông học sinh ) chủ kiến cường cá tính khá háo thắng thật là mạnh ( bá đạo ) có thể chịu được cực khổ
Tử nữ sự nghiệp có thể có thành tựu ( mệnh chủ nhưng có tốt cảnh già )
Tứ hóa năm sinh nhập tử nữ thuộc loại bị xuất ngoại hoặc xuất ngoại ra ngoài hương mưu cầu phát triển
Xem tính kị khá là không thích nói chuyện lỗ một mạch dễ nể biểu đạt cá tính mộc nột
Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc dễ nể biểu đạt cá tính khá mộc nột không quá ái giảng thoại ( không mở lãng )
Sinh kỵ tọa thìn tuất sửu vị ( địa chi vị trí ) biểu hiện thiếu trái chủ khố tài tu lao đau khổ cố gắng được
Thìn tuất sửu vị thiếu tử nữ được trái hội thương yêu tử nữ cùng tử nữ có giao tiếp vấn đề
Hoặc lưu sinh tử nữ có vấn đề hoặc chuyện khác cho nên ( có hợp tác kinh doanh )

// ]]>


Tử làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu thân ) biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư giao tế tiếp khách đều muốn để sự nghiệp phát triển
Hoặc nói cổ đông tử nữ môn sinh ra các loại đều có thể đối với sự nghiệp của mệnh chủ có thể có trợ giúp
[ lộc chuyển kị ] can của quan mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất tị ) trùng phá thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ bản tật ]
Phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ] < phụ mẫu là nô tới tài > bên ngoài kết quả mệnh chủ là người tác giá váy
Tử làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( nhâm tí ) biểu hiện mệnh chủ chi giao tế tiếp khách hoặc đầu tư đều là là nghĩ kiếm tiền
Tha cung ( tử ) hóa lộc nhập Quan hóa kị nhập tài đều nhập ngã cung
Này là cổ đông cầm tiền tài tới giúp sự nghiệp của mệnh chủ mục đích là muốn chia sẻ cổ tức
Hoặc nói mệnh chủ đều là vì sự nghiệp hoặc tài chính vấn đề mà không thể không cùng người giao tế tiếp khách
Trùng [ bản phúc ] mệnh chủ là đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách đào hoa các loại sự tình quan tâm phí thần
Tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ kị chuyển kị ] tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( nhâm dần ) trùng [ bản quan ] có biết kết quả không giúp được gì mệnh chủ tới tài
< xem [ cung huynh đệ ]( quý mão )>
Mệnh chủ mệnh bàn tử nữ cùng huynh đệ đều can quý mang theo phá hao tổn tính chất mệnh chủ nhất phí lòng ở chỗ nằm ở [ tử nữ ] cùng [ huynh đệ ]
< tử nữ là Huynh phu quân >
Mệnh chủ cùng hợp tác cổ đông được tác động hỗ trợ cũng du quan huynh nô sự nghiệp khai triển tới thuận toại trình độ
Mà < huynh đệ là tử tới phúc >
Mệnh chủ cùng huynh nô được tác động hỗ trợ bên ngoài lương dũ du quan giao tế tiếp khách hoặc hợp tác cổ đông được thành bại được mất

// ]]>