Thất tinh định điểm Rơi Cung tử nữ ( kỉ tỵ ) Gặp Thiên cơ

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 5 0 2

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( kỉ tỵ ) gặp thiên cơ


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung thiên cơ ( kỉ tỵ ) này mệnh trưởng thành sớm
< phá quân tọa mệnh ( nhâm thân ) người sinh năm giáp >
Tử làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần ) gặp vũ khúc sinh ra khoa
Tử làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Tân Mùi ) gặp văn khúc tự hóa khoa văn xương tự hóa kị hình thành [ song kị ] lại [ khoa kị kéo mài ]
Tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau sáu ô rơi [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa lộc trùng [ bản tài ]( mậu thìn )
Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài tới đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách bên ngoài kết quả khó tránh tổn tài mất phúc

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( kỷ mùi ) gặp cung vô chính diệu tả hữu mượn tinh võ khúc tham lang


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Tử làm vũ khúc hóa lộc nhập điền ( ất sửu ) trùng phá tham lang sinh kỵ
Hậu thiên lộc trùng phá tiên thiên kị [ lộc nhập động không đáy ] song kị trùng vở ( kỷ mùi )
Tử làm văn khúc hóa kị nhập phụ ( quý hợi )
Thần thám 2 18
Tử làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách biểu hiện mệnh chủ dễ nể giao tế không thể đầu tư lại mệnh chủ cùng đào hoa không duyên
Tử làm hóa kị nhập phụ biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển
Tử làm hóa kị nhập phụ cũng biểu hiện dịch mã sợ bôn ba quê người ( lưu ý hành hạn gặp tới sợ bị nhận viên )
Trùng tật ách khác biểu hiện ứng chú ý an toàn giao thông

// ]]>