Thất tinh định điểm Rơi Cung tử nữ ( ất sửu ) Gặp Vũ khúc tham lang lộc năm sinh Thiên khôi

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 639

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( ất sửu ) gặp vũ khúc tham lang lộc năm sinh thiên khôi

A.
< bản mệnh lệ nông mậu thân 57 nhuận 0 7/ 0 8 thìn giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh tại tí ( ất sửu )>
[ thất tinh định điểm ] rơi [ cung tử nữ ]( ất sửu ) gặp vũ khúc tham lang lộc năm sinh + thiên khôi
Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung này mệnh trưởng thành sớm
Tử nữ biểu hiện tử nữ đào hoa giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác cổ đông các loại vấn đề
< thiên cơ thiên lương tọa mệnh ( bính thìn ) mậu sinh năm người >
[ cung cứ duy trì như vậy là được mật mã ]
Các cung nội nơi tọa tinh diệu được tổ hợp chỉ là [ biểu tượng ]( cách cục ) mà thôi ứng không được chủ cát hung
Phải quan sát tọa cung tới can cung bên ngoài tứ hóa tượng bố cục chỗ phi lạc ( bố khí ) mới có thể luận cát hung [ cung cứ duy trì như vậy là được mật mã ]


Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Tử can ất nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Tử can ất nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Tử can ất nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Tọa sửu tử nữ cá tính cường lại chấp nhất nhâm lao nhâm oán kiên thủ cương vị trí
Vũ khúc tham lang lộc năm sinh nhập tử nữ
Năm sinh lộc nhập tử nữ biểu hiện mệnh chủ cùng tử nữ hoàn toàn tình duyên hòa thuận bị quản giáo tiền tài vui thích nuôi sống tử nữ
Xem tính lộc có người duyên hay nói bên ngoài nội dung khuynh hướng chính diện ( thật hòa hợp đẹp ) có lợi ích có thể kiếm tiền các loại nhân sự tình vật đề tài
Lộc năm sinh lạc tử điền tuyến ( đại biểu hành nghề ) ngu nhạc nghiệp phòng sinh khai phát bác sĩ công xưởng công ty chế tạo nghiệp
Vũ khúc tham lang lộc năm sinh ( sửu vị ) ( song tài tinh ) tọa khố vị trí nhược hóa cát lệch tài bộc phát hợp ý hành nghề
< tử nữ là nô tới Quan > lộc năm sinh nhập tử nữ thì có cùng bằng hữu hợp tác đầu tư ( phụ thuộc bằng hữu sự nghiệp hội đắc lợi )
Tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa quyền hữu bật sinh ra khoa này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Tử nữ làm hóa lộc nhập mệnh ( luận đào hoa ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận đào hoa dây dưa ( nhược gặp sinh kỵ thì không )
Tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tý ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản phúc ] cùng tử nữ không duyên

// ]]>


Này tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách hình thành [ rơi vào tam hợp cung vị ] biểu hiện không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]
Mệnh chủ giao hữu không phân rốt cuộc tam giáo cửu lưu đều có thể lui tới nhưng cùng bằng hữu quan hệ không tốt, khó coi không rất hợp có đến tri giao không tiểu
Trùng huynh đệ chủ huynh đệ khá là không duyên không dễ giao tiếp ( thiếu trái kị ) nên tình cảm tinh thần kết giao không lợi tức tiền vật chất đi lại bị tổn tài
Vật chất đi lại bị tổn tài

B. Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( ất sửu ) gặp thiên tướng


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung này mệnh trưởng thành sớm
< thái dương tọa mệnh ( bính thìn ) mậu sinh năm người >
Tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu ngọ ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm tuất ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản mệnh ] cùng tử nữ không duyên
Này tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách hình thành [ rơi vào tam hợp cung vị ] biểu hiện không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] phúc làm mậu thiên cơ sinh kỵ tự hóa kị này là tử nữ không phúc hoặc nói mệnh chủ tới đầu tư hợp tác phải cẩn thận sợ tất mất bại

// ]]>