Thất tinh định điểm Rơi Cung phu thê ( nhâm thìn )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 594

Thất tinh định điểm rơi cung phu thê ( nhâm thìn )


Định điểm Nguyệt ( trời ) tại phúc đức
Chủ nhân sinh ra trọng điểm vị trí
Định điểm ngày ( địa ) tại tài bạch
Là xem khí chi vị ( thiên nhân hợp nhất đại hạn là tới môi giới )
Lúc định điểm ( người ) tại phu thê
Là ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày phẩm chất vị trí
( cả đời kiếp sống bên trong thường ngày chỗ phát sinh cát hung vấn đề lấy lúc định điểm tứ hóa xem khí )
Thất tinh định điểm tại phu thê ( nhâm thìn ) chủ mệnh chủ trọng thị tình cảm cùng nữ sắc


Thất tinh định điểm tại phu thê ( nhâm thìn ) chủ mệnh chủ trọng thị tình cảm cùng nữ sắc
Can nhâm thiên lương hóa lộc nhập nô bộc ( đinh mùi )
Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài bạch ( canh tuất ) mệnh chủ sinh hoạt hàng ngày cát hung đều cùng chúng sinh ra giữa tiền tài liên quan đến
Lộc nhập cung nô bộc phi hóa kỵ nhập cung phu thê cách xa nhau bốn cách cấu thành bằng hữu cùng tiền vàng đối đãi lên biến hóa
Đại hạn thứ tư (34~43) cung mệnh đại hạn đi vở ( tân hợi )
Đại hạn này chi trọng lòng đang với tử nữ giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác đào hoa ( tính dục ) liên quan đến
Thiên lương hóa lộc nhập nô bộc ( đinh mùi ) trùng điệp đại hạn tài bạch này hạn được tiền tài cùng chúng mọc quan
Vũ khúc hóa kị nhập tài bạch ( canh tuất ) trùng điệp đại hạn huynh đệ trùng phúc đức ( trùng điệp đại hạn nô bộc ) nô bộc là nhất khí tử chi vị trí
Biểu hiện đồ mưu chúng sinh chi tiền tài sợ dẫn đến phúc đức cùng thọ nguyên
Lưu niên 4 1 tại bản Huynh ( quý sửu )
Thiên lương hóa lộc nhập nô bộc ( đinh mùi ) trùng điệp đại hạn tài bạch + lưu thiên năm này bên ngoài đồ mưu tiền tài cùng chúng mọc quan
Vũ khúc hóa kị nhập tài bạch ( canh tuất ) trùng điệp đại hạn huynh đệ + lưu tử trùng phúc đức ( trùng điệp đại hạn nô bộc + lưu điền )
Năm này cùng bằng hữu là đồ mưu tiền tài tất sẽ có chỗ biến động tạo thành rời nhà tới hiện tượng ( bởi vì phạm án bị nhốt tại lao )
Lưu niên 43 tại bản phụ ( quý mão )
Thiên lương hóa lộc nhập nô bộc ( đinh mùi ) trùng điệp đại hạn tài bạch + lưu quan này thời hạn công việc ngay cả...cũng là đồ mưu tiền tài lại cùng chúng mọc quan
Vũ khúc hóa kị nhập tài bạch ( canh tuất ) trùng điệp đại hạn huynh đệ + lưu tật trùng phúc đức ( trùng điệp đại hạn nô bộc + lưu phụ )
Biểu hiện năm này đồ mưu chúng sinh chi tiền tài vi trái lại pháp luật pháp viện phán quyết định nghiện lưu tật bị trùng năm ấy bị thương quyết chánh pháp
Phạm án bị nhốt tại lao ) mưu tiền tài lại cùng chúng mọc quan trùng năm ấy bị thương quyết chánh pháp

// ]]>