Lộc tồn Thiên mã tọa thiên di tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2543

7 lộc tồn thiên mã tọa thiên di tới giải nghĩa


Lộc tồn tọa thiên di
Lộc tồn tọa thiên di cung vô chính diệu củng mệnh mà Kình Đà phân nhập tật nô ( cho nên Kình Đà sẽ không trùng cung mệnh ) áo lộc phong phú
Xuất ngoại áo lộc thuận lòng có quý nhân trợ giúp
Nhược cung thiên di càng gặp cát hóa hoặc cát diệu chủ nhân tại nơi xa có uy tín khả cầu nơi xa tới tài ( lộc tồn tại thiên hội cát bên ngoài có kinh doanh làm giàu )
May mắn gặp thiên mã đồng độ nhược không sát "Lộc mã giao trì" chủ là cự thương cao cổ hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Nhược cùng không vong đồng cung xem chỗ chi phương vị trí nếu gặp bại tuyệt cần nhờ cát tinh đến bộ dạng trợ giúp
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp bên ngoài thì cùng người giao nhiều không đủ ít người duyên
Gặp hóa kị cùng là "Kình Đà giáp kị" chủ phá bại không được thuận tịnh có tử kiếp hiện ra
Nếu gặp sinh kỵ lộc tồn đồng độ bởi vì Kình Đà giáp chế xuất ngoại càng là không thể nào thi triển


Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương
Nhược lộc mã phân tọa mệnh cung cùng cung thiên di biểu hiện mệnh chủ đại lợi dị địa tiến tài
Hoặc mệnh có lộc tồn thân hữu hóa lộc cùng mệnh hữu hóa lộc thân có lộc tồn đều cùng luận "Hợp lộc uyên ương nhất thế vinh "
Song lộc triều viên cách cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn cùng hóa lộc củng hội
( tài Quan hai xử cùng thiên di , song lộc gặp số một hữu ích. Đức hợp trời đất người kính trọng , cuồn cuộn phú quý thế hiếm lạ )
Xuất ngoại có người trợ lực đồ đạc trong cửa hàng nhược gặp chính diệu không lành lộc tồn đồng độ bị người khuynh bại ( càng gặp sát càng hung )
Cung mệnh gặp thiên khôi hoặc thiên việt ( nhâm năm kỷ năm ) là "Đối với lộc tọa quý" chủ luận án cẩm tú
Tại tí ngọ nhược cung mệnh hữu chủ tinh miếu vượng tọa thủ nên quân hình dạy chủ danh lợi song thu vào lộc tồn tí ngọ vị trí thiên di thân mệnh gặp tới lợi nhuận lộc nên
Nhược tại tí chủ tinh miếu vượng ( thiên cơ vũ khúc thiên đồng thiên phủ thái âm tham lang thiên tướng thiên lương thất sát phá quân )
Đinh sinh năm kỷ người lộc tồn tại ngọ thiên di danh lợi song thu vào
Nhược tại ngọ chủ tinh miếu vượng ( tử vi thiên cơ vũ khúc thiên phủ thái dương tham lang cự môn thiên tướng thiên lương thất sát phá quân )
Quý sinh năm người lộc tồn tại tử thiên di danh lợi song thu vào
Vũ phủ tọa mệnh tử cung thiên di thất sát có lộc tồn thất sát tính chất chuyển thành uy quyền , lại thuộc [ hùng ở lại triều nguyên cách ]
Cho nên mệnh chủ bởi vì lúc thế quan hệ rời khỏi nơi sinh được phát tích
Tại dậu thiên đồng bằng thế thủ thiên di đối chiếu thái âm lạc hãm tọa mệnh ra cửa bôn tẩu bận rộn
( tại mão thiên đồng nhập miếu mệnh chủ thái âm cũng vượng chủ ra cửa được phúc có thể phát vẫn ngại bôn ba bận rộn )
Tại mão thiên đồng nhập miếu ra cửa được phúc gặp lộc tồn đồng độ xuất ngoại có người trợ lực đồ đạc trong cửa hàng
Tọa cung thiên di lộc tồn tí ngọ vị trí thiên di thân mệnh gặp tới lợi nhuận lộc nên chủ danh lợi song thu vào
Tọa cung thiên di
Cung mệnh gặp thiên khôi hoặc thiên việt là "Đối với lộc tọa quý" chủ luận án cẩm tú
Tọa cung thiên di
May mắn gặp thiên mã đồng độ không sát "Lộc mã giao trì" chủ là cự thương cao cổ
Hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Tọa cung thiên di
Cùng không vong đồng cung xem chỗ chi phương vị trí nếu gặp bại tuyệt cần nhờ cát tinh đến bộ dạng trợ giúp
Lộc tồn tại tí ngọ thiên di nhược cung mệnh hữu chủ tinh miếu vượng tọa thủ nên quân hình dạy
Chủ danh lợi song thu vào ( lộc tồn tí ngọ vị trí thiên di thân mệnh gặp tới lợi nhuận lộc nên )
Lộc tồn tại thiên cung mệnh gặp thiên khôi hoặc thiên việt là "Đối với lộc tọa quý" chủ luận án cẩm tú
May mắn gặp thiên mã đồng độ không sát [ lộc mã giao trì ]
Chủ là cự thương cao cổ hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn

// ]]>


Lộc tồn cùng không vong đồng cung xem chỗ chi phương vị trí nếu gặp bại tuyệt cần nhờ cát tinh đến bộ dạng trợ giúp
Gặp lộc tồn thiên mã đồng độ chủ là cự thương cao cổ hoặc quê người phát tài đắc ý
Lộc tồn gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì cùng nhiều người không đủ ( xem quả tú cô độc )
Thiên di vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương
Gặp lộc tồn thiên hình đồng độ chủ
Mão dậu thiên di lộc tồn gặp thiên đồng tự hóa quyền + văn xương sinh kỵ cô độc gặp sinh kỵ thì không quý nhân tương trợ
Này là sớm tuổi rời nhà cách gặp thiên đồng tự hóa quyền biểu hiện bên ngoài nhiều cạnh tranh vất vả
Thiên mã tọa thiên di
Tại dần ( thân tử thìn năm chi sinh ra ) chủ xuất ngoại cơ hội nhiều bôn ba lao lục không yên không thích đãi trong nhà
Nên ra ngoài địa cầu phát triển biến động trung tìm cơ duyên có phát tích ( giống như cung tinh tú định cát hung )
Tại thân ( dần ngọ năm tuất chi sinh ra ) cùng tử vi thiên phủ cùng
Tại tị ( hợi mão vị năm chi sinh ra ) gặp tử vi thất sát đồng độ
Tại hợi ( tị dậu năm Sửu chi sinh ra ) gặp thiên lương thiên mã phiêu di chuyển không chừng
Thiên mã gặp không kiếp chủ dễ có tai nạn xe sự cố hoặc hình thương gia tăng hóa kị đại hung
Gặp sát nên phòng tai nạn xe phát sinh
Gặp hoả tinh chủ dễ có tai nạn xe sự cố hoặc hình thương
Đại tiểu hạn gặp tới hỏa thiêu mã ứng phòng xuất ngoại có tai nạn xe như tọa máy bay xe lửa ôtô xe máy các loại tới tai nạn xe
Ra ngoài lúc nên chú ý an toàn giao thông
Nhược lộc mã phân tọa mệnh cung cùng cung thiên di biểu hiện mệnh chủ đại lợi dị địa tiến tài
Thiên cơ tọa mệnh - động đãng , không tuân thủ một nghiệp , hoặc không tuân thủ một chỗ.
Hội cát - bên ngoài có kinh doanh làm giàu.
Hội sát - ít người duyên.
Thiên hình đồng độ - muốn chuyển công mà không thành sự , càng gặp sát , bị ép chuyển biến , cung sự nghiệp cũng là.