Thiên hình Thiên diêu Âm sát nhập cung tử nữ Hàm ý

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2 128

Thiên hình thiên diêu âm sát nhập cung tử nữ hàm ý


Thiên hình
Tử nữ
Tử nữ là mệnh chủ tới đào hoa đầu tư cổ đông giao tế tiếp khách tới cung vị gặp thiên hình bất lợi e rằng có hình khắc Quan tụng sự tình
Thiên hình tọa lục thân cung không nên chủ thoại không được hợp ý thường đều có chủ trương hoặc hoài bão ý kiến không hợp
Tọa lục thân cung không nên không cần lại có sát kị đã đồ cô khắc tới tính chất gặp hư khóc chủ cô hàn nhiều bệnh
Tọa lục thân cung hướng cung này chỗ chủ nhân mượn tiền tương đối dễ dàng mượn được bởi vì giống như hắn thiếu
Tọa cung tử nữ cùng tử nữ tình duyên gầy thường là tử nữ quan tâm dễ có đại câu ý kiến tranh chấp e rằng sẽ có chết yểu nhân
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Thiên hình nhập tử nữ biểu hiện tử nữ đột xuất cá tính quật cường tình cảm lãnh đạm có cách ngăn hình khắc đắc ý nghĩa hoặc chủ không tử nữ hoặc tử nữ khó nuôi sống


Hoặc chủ bổn nhân ở khi còn sống không được tử nữ được phụng dưỡng
Gia tăng hội trời thọ mệnh chủ tử nữ giữa đại câu cực sâu giao tiếp nghiêm trọng không tốt
Thiên diêu tất nhập phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu một trong nhất định tái hôn
Có khác sự tình hai chủ ( hai cái trở lên phụ mẫu cấp trên đắc ý tượng )
Hoặc ngoại trừ phụ mẫu nuôi sống bên ngoài trên có ông bà chiếu cố hoặc hắn người nuôi sống
Hình diêu củng trùng nô bộc ([ phá thể vị trí ]) chủ chúng sinh ra ( bạn bè ) đối với mệnh chủ có hình khắc còn có khác lòng khó có tri tâm
Hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tại nô bộc đại hạn gặp [ phá thể vị trí ] thì hạn nội mọi việc không được thuận lợi nhuận nếu gặp sinh kỵ tự hóa kị càng phải cẩn thận
Nhược bản nô ( nhâm dần ) rơi vào [ phá thể vị trí ] chủ chúng sinh ra ( bạn bè ) đối với mệnh chủ có hình khắc còn có khác lòng khó có tri tâm
Nhược [ đại hạn Quan lộc ] đi vào nô bộc ( này là cả đời vận trình phá thể vị trí ) đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] can cung của nó tứ hóa chỗ nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử
Nếu có chủ cung này không lành ( lệ cùng ở tại cung phu thê biểu hiện vợ chồng bất hòa tất ly hôn ) nhược không gặp tới nhưng cung này tự hóa kị cũng là hung luận
Tại hợi lạc hãm gặp thiên phủ hoả tinh e rằng có tử nữ chết yểu
Tại mão nhập miếu là thiên hỉ thần gặp thiên phủ hoả tinh
Cùng tử nữ tình duyên gầy thường là tử nữ quan tâm dễ có đại câu ý kiến tranh chấp e rằng sẽ có chết yểu nhân
Nhập dậu miếu vượng thiên hỉ thần
Lưu ý cung tử nữ ( đinh sửu ) cung vô chính diệu thiên hình độc thủ pháp luật chi tinh ( chấp pháp hoặc vi pháp ) chủ quan phi miệng lưỡi hình tụng

// ]]>


Thiên hình nhập tử nữ ý vị mệnh chủ tại đầu tư giao tế phương diện phải tiểu tâm cẩn thận nếu không dễ bị hình tụng không phải là các loại quấy rầy
Nhược hành vận gặp thiên hình nên cẩn đạo làm việc thận trọng tránh cho can phạm pháp lệnh hồi hình tụng
Thiên diêu
Tử nữ
Tử nữ rất có khác tính duyên , hoặc là tử nữ so với mệnh chủ khá là đồ đào hoa mị lực , thậm chí là nói tử nữ là là có văn thải
Có văn nghệ hơi thở hàm dưỡng nhưng tử nữ đang hội càng hoa tâm
Cung tử nữ gặp thiên diêu ngôi sao lúc thường chỉ hướng mệnh chủ tại sau hôn nhân đào hoa vận sự tình
Cung tử nữ tinh diệu tổ hợp hoặc kết cấu là gặp đào hoa nùng âu rất có thể mệnh chủ có con nữ nhân sau hội mất dũng sấm rừng hoa đào
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Thiên diêu nhập tử nữ biểu hiện tử nữ trưởng thành sớm khác tính duyên nùng ( nhân duyên đào hoa nhiều ) cả đời đào hoa phong tình
Thiên diêu nhập tử nữ biểu hiện con gái nhiều nhi tử thiếu tử nữ tuấn tiếu thông minh trưởng thành sớm hoạt bát có mị lực thảo người vui vẻ
Thiên diêu nhập tử nữ biểu hiện tử nữ tuấn tiếu thông minh mỹ lệ trưởng thành sớm hoạt bát có mị lực biểu hiện nghệ thuật tới tài hoa thảo người vui vẻ
Nam mệnh chủ cùng nữ nhi tình cảm khá là sâu
Thiên hình
Nô bộc
Biểu hiện mệnh chủ cùng bằng hữu duyên phận khá là sơ giao hữu tầng mặt dù quảng hàm che tam giáo cửu lưu nhưng tri giao không nửa người
Nên tiểu tâm thụ bằng hữu hoặc bộ phận thuộc liên lụy lại không nên trường kỳ hợp tác để tránh tuyển hình không phải
Thiên diêu tất nhập tử nữ biểu hiện mệnh chủ cùng khác tính tình nữ nhân thuộc hạ khá là có duyên trợ lực khá là tốt
Hình diêu củng trùng phụ mẫu biểu hiện mệnh chủ có chủ quản nhiều người cùng trực tiếp lên ti có cách ngại ( thiên hình ) nhưng cùng không phải trực tiếp lên ti khá là tốt hoặc trái lại
Lưu ý phụ mẫu thành [ phá thể vị trí ] vận hạn đi vào tất nhiên bất lợi
Âm sát
Tử nữ
Âm sát nhập tử nữ cùng tử nữ có đại câu ý kiến nhiều thường tự chủ trương sự tình hối hận đổi
Khác ẩn chứa mệnh chủ tới tính đam mê khác với thường nhân cũng không lợi nhuận đầu tư hợp tác
Tử nữ nhâm thìn ( dưỡng ) tọa liêm trinh sinh kỵ thiên phủ + đà la văn khúc âm sát tiệt không quả tú phượng các tinh diệu tổ hợp kinh khủng
Mệnh bàn thiên phủ cùng đà sát tiệt không mười phần đáng tiếc
Sinh kỵ + âm sát nhập tử nữ