Kỷ niên can văn khúc hóa kị hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 1672
Kỷ năm văn khúc hóa kị hàm ý

Mậu thổ
Chủ cùng dọn nhà liên quan đến
Văn xương hóa kị văn xương thuộc kim biểu hiện điển chương quy chương pháp lệnh chế độ các loại khá xơ cứng cứng nhắc đắc ý tượng
Văn xương hóa kị lúc biến thành "Sát "Đắc ý hàm cố hữu huyết quang sự tình hoặc văn thư vi quy các loại sự tình hạng
Nhưng nếu có quan tình cảm sinh sản biến hóa lúc cũng rất rõ ràng nói chia tay liền vĩnh cửu không quay đầu cắt đứt hoàn toàn quyết không dính dáng sự tình
Văn khúc hóa kị văn khúc là quý thủy hơi khuynh hướng khẩu tài tiền vàng nam nữ tình cảm các loại nhu tính có giao lưu tính hoặc lưu thông tính ý tưởng
Hóa kị thì vì "Hao tổn" hội có cảm tình khúc chiết thất tình hoặc tổn tài được hiện tượng
Nhược tình cảm sinh sản biến hóa lúc thường có nói lải nhải quấy rầy hoặc duyên tha hồ chưa hết ngó sen đoạn tơ liên các loại dính dáng hiện tượng
Văn khúc tự hóa kị dễ có văn qua sức không phải kiêu lưỡi giảo biện
Gặp kỷ năm văn khúc hóa kị ứng đồng thời chú ý phá quân cũng hóa kị xem bên ngoài rơi cung vị đưa suy luận cát hung biến hóa
Gặp tân năm văn xương hóa kị ứng đồng thời chú ý thất sát cũng hóa kị xem bên ngoài rơi cung vị đưa suy luận cát hung biến hóa
Gặp hành vận mệnh thiên nhiều kị ứng nhiều ngồi xuống dưỡng khí
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc tất đi cùng văn khúc hóa kị ( phá quân hóa kị ) biểu hiện tốt tài ( vũ khúc hóa lộc ) thường hội thương hại tình cảm ( văn khúc hóa kị )
Kỷ làm thiên lương hóa khoa tất đi cùng văn khúc hóa kị biểu hiện nhược đưa ấm nhân chi sự tình đại sự huyên nhiễm tạ mục đích để nâng cao nổi tiếng ( thiên lương hóa khoa )
Liền hội thương hại tình cảm ( văn khúc hóa kị )
Cung mệnh đại hạn gặp văn xương hóa kị hoặc văn khúc hóa kị tuyệt không thể thay người bảo đảm cũng ứng phòng bị liên lụy hoặc ứng phòng giao thông vé phạt hoặc sự cố phát sinh
Văn khúc
Tử ( dương thủy ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ
Sửu ( âm thổ ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ

// ]]>


Dần ( dương mộc ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Mão ( âm mộc ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ
Thìn ( dương thổ ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ
Tị ( âm hỏa ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ
Ngọ ( dương hỏa ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Vị ( âm thổ ) văn khúc hóa kị việc học hành bị ngăn trở thành tích lui bước hoặc chi phiếu hồi trả vé có bổ đủ
Thân ( dương kim ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Dậu ( âm kim ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Tuất ( dương thổ ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Hợi ( âm thủy ) ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi phiền não nhiều hơn khả năng nói nhiều tất nói hớ tài chính khó khăn chi phiếu hồi thoái càng lao lục bôn ba
Văn khúc hóa kị là kém hóa văn khúc được bản chất ( lừa gạt đạo thiết hao tổn tổn không được đầy đủ tang sự tình hủy ước chừng dọa nạt bắt chẹt ) , hoặc từ không phải là sinh ra ngăn trở.
Văn khúc biểu trưng là khẩu tài , hóa kị thì là cà lăm ngôn ngữ sai sót biểu đạt sai lầm sinh sản không phải là làm phức tạp
Văn khúc biểu trưng là ( văn thư khế ước chừng chứng khoán ) ( hóa kị cho nên không thể thay người bảo đảm )
Hóa kị thì là văn thư sai sót , thường bởi vậy gây ra quấy rầy , hoặc thậm chí gặp tổn thất bác tước không phải là
Văn khúc lại thường thường biểu trưng là thụ khác tính tán thưởng ,
Hóa kị thì là bởi vậy gây nên phong ba , hoặc tại đời sống tình cảm bên trên bị gây nên không cần thiết hiểu lầm làm phức tạp nặng nề
Sát trọng giả , biểu trưng khó xử có cùng khác tính phát triển tình cảm.
Văn khúc là tạp học tài nghệ khác đường công danh bị tạp học hóa kị thì trái lại không thấu đáo này phương diện tài hoa
Văn khúc là ngữ văn thiên tài , hóa kị thì triệt tiêu này phương diện biểu trưng ,
Sát trọng , lại có thể bày tỏ rõ ràng là cà lăm. Có lúc lại là gây nên người khác phê bình , phê trách được điềm báo.
Văn khúc lại mang theo có tiền vàng được sắc thái , hóa kị thì là tiền vàng tổn thất.
Thị chỗ hội hợp là tinh diệu mà định ra , hoặc là thu được có rãnh rỗi đầu chi phiếu , hoặc là thụ lừa , hoặc là bị hại.
Này chủng tính chất càng là văn xương hóa kị nhân chỗ không.

// ]]>


Văn khúc hóa kị , lại thường thường bị phát sinh tình cảm cùng tiền tài lẫn nhau dính líu , làm phức tạp tính chất phức tạp sự cố.
Văn khúc hóa kị lại chủ bị lưu với huyễn tưởng , lại chấp nhất với huyễn tưởng bị sinh ra có tài nhưng không gặp thời được cảm giác
Thất sát phá quân tham lang nhược cùng văn khúc hóa kị cùng triền đều không tốt ngụy trá mà lo lắng
( văn khúc thuộc thủy hóa kị là dương thủy cho nên trên nước thêm nước có ngâm nước tới hiểm )
Trở lên thuật lại là cơ bản nguyên tắc , có tường bên ngoài gia tăng hội là tinh diệu mà đề cử cụ thể sự thật
Văn khúc hóa kị tọa mệnh: giờ sau không thích ăn cơm hoặc ái khóc , lòng nhuyễn
Văn khúc hóa kị biểu hiện có lừa gạt hành vi
Văn khúc hóa kị theo như nơi tọa cung chi tiên trời bát quái chỗ chủ chi thân thể bộ vị điểm lạ nốt ruồi khác biểu hiện cùng phối ngẫu niên kỉ linh huyền khác biệt
Văn khúc hóa kị chủ có văn thư đảm bảo các loại không phải là công văn xử lý dễ có quấy rầy gặp hóa kị kết hôn kỳ thi không được thuận lợi nhuận
Văn khúc hóa kị rơi cung mệnh dễ có văn qua sức không phải biểu hiện lý không đồng nhất huyên náo cảm xúc không theo lẽ thường kiêu lưỡi giảo biện
Thì hội họa từ miệng xuất khoác lác nói nhiều tất nói hớ danh dự tuyển tổn nhận xử phân
Văn khúc sinh kỵ nhập mệnh thuộc tinh thần khẩn trương khá là phí miệng lưỡi giống
Nữ mệnh tọa văn khúc hóa kị là lưỡi dài phụ tam cô lục bà miệng lưỡi không phải là nhiều khắc phu đại vận gặp văn khúc hóa kị hội sinh ra tàn nhang
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Thái dương lạc hãm gặp văn khúc hóa kị biểu hiện dễ có oan khuất sự tình
Cự môn + văn khúc hóa kị đại biểu miệng lưỡi không phải là
Tị hợi vũ khúc phá quân gặp văn khúc hóa kị đại biểu ngoài ý muốn lưu niên gặp tới ứng chú ý
Gặp phỉ liêm biểu hiện vui mừng nói người là không phải
Gặp văn khúc hóa kị + phỉ liêm bị tuyển oan uổng không phải là
Thiên diêu gặp văn khúc hóa kị này là đào hoa kiếp
Đại tiểu hạn gặp tới tên dự chịu đựng công danh khó cầu tham thí tất tên rơi tôn núi
Gặp văn khúc hóa kị chú ý kí hợp đồng phát sinh số chữ sai lầm hoặc bằng miệng ước chừng định sai lầm
Kị có bên ngoài miệng được hợp ý hành vi ( văn khúc hóa kị đại biểu hủy ước chừng hoặc đổi ý )
Gặp văn khúc hóa kị bị lạc đường lạc đường

// ]]>


Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( nhỏ tài khố chịu đựng ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết
Cự môn hóa kị chủ kén ăn ăn không nhiều , miệng dạ dày không tốt, khó coi , giảng thoại bị đắc tội với người nhà , trực tràng tử
Tình huynh đệ cảm giác vỡ tan tiền vàng bên trên dễ có tranh chấp không phải là lại ứng chú ý huynh đệ bắt chẹt dọa nạt tà môn yêu cầu
Hoặc đại hạn huynh đệ chủ vận chênh lệch
< huynh đệ là tật tới Quan > sinh kỵ nhập Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều )
Nên kết hôn muộn hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín hoặc ứng chú ý thân khỏe mạnh vấn đề
Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu so với tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Văn khúc hóa kị thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Nhưng ứng chú ý huynh đệ bắt chẹt dọa nạt tà môn yêu cầu
< huynh đệ là tài tới điền ( tài khố )> phi hóa kỵ nhập biểu hiện là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn sau thu vào không trở về
Tốt nhất không nên hợp tác bởi vì xuất của cải ( tiền giao ra ) sau không cách nào thu về
Tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời khó đã có thành tựu
Cũng chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( cung huynh đệ là cung tật ách được khí số vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc ít bạn
Biểu hiện tu trả trước xuất tốn tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn
Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( nhỏ tài khố chịu đựng ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết
Nhập lục thân cung ứng chú ý người nhà an toàn khỏe mạnh
Văn khúc sinh kỵ Lạc huynh đệ biểu hiện sự nghiệp không như ý ( thành tựu có hạn ) lưu ý văn thư khế ước chừng đảm bảo hoặc miệng lưỡi xuất vấn đề

// ]]>


Văn khúc hóa kị nhập phu thê
Năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là "Sách mã kỵ " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục
Nhược hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Sách mã kỵ" đều chủ không phải là chia ly
"Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều
Nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ" cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly
Hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới ( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Văn khúc sinh kỵ rơi phu thê thiếu phối ngẫu tới trái bất lợi hôn nhân tướng vợ chồng hỗ nghi kỵ tình cảm không êm thấm
Đào hoa ( không bình thường tình cảm ) làm phức tạp nhiều ( lưu ý phối ngẫu được âm mưu đối đãi )
Trùng Quan lộc nên lưu ý sự nghiệp tiền tài thu chi trạng huống tránh cho tài chính phát sinh vấn đề hoặc trong công tác tới văn thư bài tập, làm việc dễ dàng xuất lổi
Nhập lục thân cung ứng chú ý người nhà an toàn khỏe mạnh
Văn khúc hóa kị nhập tử nữ
Tử nữ biểu hiện chênh lệch khóa nghiệp không tốt cha mẹ và con quan hệ không tốt khác biểu hiện tự thân sinh hoạt tình dục có đau khổ
Nhập lục thân cung ứng chú ý người nhà an toàn khỏe mạnh
Văn khúc sinh kỵ lạc tử nữ nhân e rằng có không bình thường tình cảm rằng rịt
Văn khúc hóa kị nhập tài bạch
Văn khúc sinh kỵ rơi tài bạch biểu hiện văn thư khế ước chừng chi phiếu giấy chứng nhận các loại bị xuất vấn đề tiền tài dễ bị đóng băng không cách nào chi dụng
Biểu hiện tài chính xuất trạng huống thu được không đầu chi phiếu hoặc tài sản nhận đóng băng chỉ có thể nhìn không cách nào dụng tình cảm bị thụ thương hại
Hiện tiền bị ngược lại trái trái vụ người so với mệnh chủ ( trái quyền người ) càng hung ( đại ngôn bất tàm cùng hung ác cực )
Tại canh ngọ dần giờ sinh người ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi là tiền tài phiền não nhiều hơn
Nữ mệnh là tài chìm nổi phong trần doanh sinh ra
Tại bính dần sinh giờ tuất người ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi là tiền tài phiền não nhiều hơn
Đinh nhâm sinh ra ( nhâm dần ) càng kị nữ mệnh là tài chìm nổi phong trần doanh sinh ra
Tại giáp tuất giờ ngọ sinh ra ở đây hóa kị hung nhất chủ mọi việc bất lợi là tiền tài phiền não nhiều hơn
Mậu quý sinh ra ( nhâm tuất ) càng kị nữ mệnh là tài chìm nổi phong trần doanh sinh ra
Gặp thiên tướng hóa kị tất có cảm tình khó khăn trắc trở trả vé hoặc ngụy tạo văn thư

// ]]>


Văn khúc hóa kị nhập tật ách
Biểu hiện phiền lòng khí nóng thần kinh suy yếu ngủ không được khả năng tích lao thành bệnh
Gặp Bệnh Phù là biểu hiện chẩn đoán chứng tỏ thư
Gặp chết phù là biểu hiện tử vong chứng tỏ thư
Gặp thiên đồng hội thiên nguyệt dễ có bệnh bạch hầu chứng
Văn khúc chủ thần kinh hệ thống hóa kị nhập tật ách nhược hành vận không tốt, khó coi dẫn động cung tật ách lúc thường dẫn bắt đầu phương diện tinh thần tật bệnh
Văn khúc sinh kỵ rơi tật ách biểu hiện bị có tâm bệnh thần kinh khẩn trương thần kinh suy yếu gây miệng lưỡi không phải là hoặc chú ý tai nạn xe ngoài ý muốn
Nhược thiên cơ văn khúc đồng cung thì biểu hiện thân tới tứ chi thần kinh hệ thống vấn đề
Chủ kén ăn ăn không nhiều , miệng dạ dày không tốt, khó coi , giảng thoại bị đắc tội với người nhà , trực tràng tử
Văn khúc hóa kị nhập thiên di
Chủ bên ngoài mọi việc không được thuận văn thư phân tranh nhiều
Biểu hiện thường thiên di chỗ ở xuất ngoại ngôn ngữ dễ có được lỗi hắn người tiền tài đi vào có quấy rầy
Văn khúc sinh kỵ rơi thiên di biểu hiện bên ngoài dễ có miệng lưỡi phân tranh câu tâm đấu sừng lại ứng chú ý giao thông chuyện ngoài ý muốn
Sinh kỵ ( hoặc tự hóa kị ) tại bản thiên chủ sống lưng trùy phẩm chất không tốt, khó coi đau lưng
( văn khúc quý thủy bệnh tại mệnh môn xử nhược kim tại phổi thổ tiếp cận tính khí hỏa gần tâm tạng mộc tiến lá gan tạng )
Nhược hành hạn mệnh thiên can cung hóa kị nhập bản mệnh thiên hoặc đại hạn mệnh thiên chủ đáng hạn sống lưng trùy phẩm chất không tốt, khó coi
( có thể dùng ngồi xuống học Yoga trị liệu làm cho thẳng < khuyến học trai chủ > quan điểm )
Lưu niên thái tuế làm hoặc lưu thiên làm hóa kị nhập bản mệnh thiên thiên mệnh thiên hoặc lưu mệnh thiên
Biểu hiện năm đó sống lưng trùy xuất vấn đề ( càng tế được lưu nguyệt tìm tầm cùng luận )
( mệnh thiên có sao hóa kỵ hành vận gặp sao hóa kỵ bị cảm giác kê phi chó sủa thể xác tinh thần đứng ngồi khó an
Có thể dùng "Ngồi xuống" an ủi mình yên ổn tâm tình )
Văn khúc hóa kị nhập nô bộc
Văn khúc sinh kỵ rơi nô bộc biểu hiện không đắc lực phía dưới thuộc cùng bằng hữu văn thư tranh chấp nhiều lại không phải là kéo không rõ
Hội thụ liên lụy ( ứng phòng kéo sau chân )
Nhập lục thân cung ứng chú ý người nhà an toàn khỏe mạnh
Văn khúc hóa kị nhập Quan lộc
Biểu hiện công danh không nhìn tham tuyển kỳ thi đều không lợi nhuận thường bởi vì văn thư sai lầm gặp xử phân
Biểu hiện mặc dù vất vả cần cù công việc thường uổng phí tâm cơ khó có thành tựu công việc hoàn cảnh không được hòa hợp cùng đồng nghiệp tình cảm không thuận
( là tiền tài phân tranh ảnh hưởng cổ đông hoặc cùng làm việc giữa tình cảm )

// ]]>


Văn khúc sinh kỵ rơi Quan lộc biểu hiện sự nghiệp đau đớn không phải là nhiều không thích hợp kinh doanh
Thái dương nhập miếu gặp văn khúc hóa kị đại lợi miệng lưỡi tiến tài ( như luật sư )
Văn khúc hóa kị nhập điền trạch
Văn khúc sinh kỵ rơi điền trạch chủ tài sản văn thư khế ước chừng các loại đi công tác lổi tranh chấp không ngừng
Không nên mua đưa không nhúc nhích sinh chớ bảo đảm người thuộc lòng thư vân vân sự tình khác gia sự làm phức tạp nhiều
Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Khác biểu hiện trong nhà có tang sự tình
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Nhược gặp thái âm + văn khúc hóa kị ứng phòng bị bị thiết
Văn khúc hóa kị nhập phúc đức
Không phúc có thể hưởng rời khỏi sự thật hoặc trầm mê với không bình thường ham mê có về tinh thần trong tình cảm làm phức tạp
Trùng tài bạch tiền tài không được thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy
Biểu hiện vui vẻ múa may thông minh vặt ( nhớ kỹ thông minh dễ bị thông minh lầm )
Gặp đài phụ đồng độ biểu hiện có đạo thiết khuynh hướng
Gặp đà la biểu hiện không trí nhớ hoặc trí nhớ chênh lệch
Văn khúc sinh kỵ rơi phúc đức biểu hiện mọi việc không được thuận quấy rầy tranh chấp nhiều thường không như mong muốn không phúc có thể hưởng
Chủ kén ăn ăn không nhiều , miệng dạ dày không tốt, khó coi , giảng thoại bị đắc tội với người nhà , trực tràng tử
Văn khúc hóa kị nhập phụ mẫu
Văn khúc sinh kỵ rơi phụ mẫu biểu hiện cùng phụ mẫu không êm thấm hoặc phụ mẫu mọi việc không được thuận lưu ý tự thân không thể thay người bảo đảm hoặc cùng hội
Nhập lục thân cung ứng chú ý người nhà an toàn khỏe mạnh
Gặp tham lang văn khúc hóa kị cùng bất luận bất luận cái gì cung sẽ phát sinh điên đảo không phải là biện pháp sai lầm
Sợ bởi vì văn thư sai lầm nhận hành chánh xử phân chắc có gảy xương thương hại

// ]]>


Kỷ năm phá quân tùy văn khúc hóa kị
Phá quân là hao tổn tổn chi tinh
Phá quân hóa kị nhập mệnh
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Phá quân hóa kị nhập huynh đệ
Năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là "Sách mã kỵ " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục nhược hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Sách mã kỵ" đều chủ không phải là chia ly
"Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt

// ]]>


Phá quân hóa kị nhập phu thê chủ bất lợi phu thê có hao tổn tổn không hợp
Phá quân hóa kị nhập phu thê chủ bất lợi phu thê có hao tổn tổn không hợp
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ" cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ" này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới ( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Phá quân hóa kị nhập tử nữ chủ bất lợi tử nữ có hao tổn tổn không hợp
Phá quân hóa kị nhập tật ách trùng phụ mẫu < phá quân không được chủ trưởng bối > chủ văn thư xuất vấn đề
Phá quân hóa kị nhập nô bộc chủ bất lợi bằng hữu thuộc hạ có hao tổn tổn không hợp hoặc chủ không đắc lực được bằng hữu hoặc thuộc hạ trợ thủ
Chủ bất lợi bằng hữu thuộc hạ có hao tổn tổn không hợp
Phá quân hóa kị nhập Quan lộc trùng phu thê chủ phu thê không hợp
Phá quân hóa kị nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Phá quân hóa kị nhập phụ mẫu < phá quân không được chủ trưởng bối > chủ văn thư xuất vấn đề
Không phải hoặc chuyện khác cho nên miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn sau lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )

// ]]>