Thập can bộ thiên pháp Tới điều tra 3

by dương cư sĩ
on B tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 75 1

Thập can bộ thiên pháp tới điều tra 3


[ thập bộ thiên can lập tiêu ]
1. Tìm tầm khả năng trùng [ mệnh tài quan điền ] tới can cung
Tỷ như
Khả năng gây nên [ bản thiên ] tới tọa ngôi sao hóa kị trùng [ bản mệnh ]( ngã cung ) tới cung vị biểu hiện này cung vị hội thương hại mệnh chủ tới tánh mạng
Khả năng gây nên [ bản phúc ] tới tọa ngôi sao hóa kị trùng [ bản tài ]( ngã cung ) tới cung vị biểu hiện này cung vị hội thương hại mệnh chủ tới tài
Khả năng gây nên [ bản phu ] tới tọa ngôi sao hóa kị trùng [ bản quan ]( ngã cung ) tới cung vị biểu hiện này cung vị hội thương hại sự nghiệp của mệnh chủ công việc
Khả năng gây nên [ vở ] tới tọa ngôi sao hóa kị trùng [ bổn điền ]( ngã cung ) tới cung vị biểu hiện này cung vị hội thương hại mệnh chủ nhà đình hoặc tài
Này hóa tượng bởi vậy can cung hóa kị trùng [ mệnh tài quan điền ] ( ngã cung ) này chủng thương hại khá nghiêm trọng
2. Tìm tầm có thể khiến [ mệnh tài quan điền ] bên trong cung tọa sao hóa kỵ tới cung vị ( can cung )
Này hóa tượng bởi vậy can cung hóa kị nhập [ mệnh tài quan điền ] ( ngã cung ) này chủng thương hại khá nhẹ


Tất nhiên cung mệnh không chủ tinh cũng không xương khúc liền không tọa kị được khả năng
Nhưng lưu ý [ thiên di ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn có khả năng hóa kị trùng [ bản mệnh ]
< lấy [ thập can bộ thiên pháp ]> tìm tầm cái cung vị ghê gớm để thiên đồng hoặc cự môn hóa kị trùng [ bản mệnh ]
Liền có thể minh bạch hội thương hại đến mệnh chủ được [ nhân sự vật ]
Mặt khác truy tra cung này vị trí [ hóa lộc ] chỗ phi rơi đích cung vị có dự đoán thương hại được nguyên nhân
Nhược lại lấy [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] tiến thêm một bước dự đoán [ bởi vì ] cùng [ quả ]
Thập can bộ thiên pháp
Cung phúc đức
Dậu vị trí cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thái dương thiên lương ) tả phụ thủ
Tìm tầm cần gì phải cung chi thiên can có thể hóa kị nhập tài bạch trùng phúc đức
Thì này cung là quấy nhiễu mệnh chủ được tư tưởng ( tinh thần ) ham mê ( hứng thú ) cùng hưởng thụ
Lưu ý [ bản phụ ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( kỷ mão ) trùng [ bản phúc ] thì bày phụ mẫu hoặc cấp trên công gia cơ cấu các loại
Đối với mệnh chủ tới phúc phận tư tưởng hưởng thụ các loại không hề lợi nhuận nhân tố
Phụ làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tuất ) ẩn chứa phụ mẫu yêu cầu mệnh chủ hiệp trợ trí sản
Phụ làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập 16 cung tông cung vị này là tiêu hao giống tức mệnh chủ tổn tài
[ kị chuyển lộc ] tài làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu dần ) < tật ách là phụ tới thiên > biểu hiện phụ mẫu bên ngoài hoạt động
[ kị chuyển kị ] tài làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ vở ]( canh thìn ) trùng [ bổn điền ]
Nói rõ mệnh chủ bởi vì cha mẫu chi yếu cầu mà tạo thành tài chính ( tài khố ) chi thất máu tổn tài

// ]]>