Loại khác Quan sát bản mệnh bàn cát hung cung vị 2

by dương cư sĩ
on 0 8 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 8 1 0

Thập can bộ thiên pháp

Loại khác quan sát bản mệnh bàn cát hung cung vị


Ứng chú ý trở xuống đối với mệnh chủ bất lợi tới hóa tượng :
[ cung tử nữ ]( mậu thân ) phá quân + âm sát
Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí )
Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc này là [ kị xuất ] [ lộc kị ] trùng [ bản mệnh ]
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn nạn hại < tử nữ là thiên tới điền > < tử nữ là tật tới phúc >
< tử nữ là nô tới Quan > ( nô bộc [ nhất khí tử chi vị trí ] tới Quan [ khí thế vị trí ] )
Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng [ bản mệnh cung mệnh đại hạn lưu niên cung mệnh ] bị trùng thì có hiểm


Hoặc trùng [ bổn điền đại hạn điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch ] bị trùng thì có hiểm
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện bên ngoài dễ có gặp xui xẻo, vận xui sự tình phát sinh cũng thuộc hung tượng
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng bản mệnh cung mệnh đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Cung tử nữ gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh tử nữ cùng mệnh chủ không duyên lại không bị nuôi sống nếu có tử nữ nên sớm ly đầu gối rời khỏi phụ mẫu
Khác biểu hiện mệnh chủ bản tính không thích đào hoa thật sự tự thân háo sắc
Nếu có đào hoa phần lớn là đối phương chủ động ( tử làm hóa kị nhập mệnh trùng thiên cùng luận )

// ]]>


Tử can lộc nhập phụ mà tử làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] phụ làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm dần ) gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] này kị lui về [ nô tới tài ]
Này kị lui về [ nô tới tài ] trùng [ bản tật ]
Này hóa tượng tới giải thích chính là [ nô tới tài ] đến mệnh chủ nhà hư thoáng qua một lần dẫn dụ mệnh chủ tạo thành mệnh chủ tâm thái chịu đựng
[ cung thiên di ]( ất tị ) tọa thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc + nguyệt mã đà la
Thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản mệnh ]( tân hợi ) trùng phá thái âm lộc năm sinh thì sẽ có cát hung xuất hiện
Thiên làm hóa kị nhập mệnh cung ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện mệnh chủ cả đời không quý nhân sống qua ngày long đong thuộc hung tượng
Cung thiên di gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Thiên làm hóa kị nhập mệnh bên ngoài không được thuận bị có ngoài ý muốn tới nạn nên thiếu xuất ngoại nhưng nhất định hội ra ngoài
[ cung điền trạch ]( nhâm dần ) vũ khúc tự hóa kị thiên tướng này là [ điền trạch sách mã kỵ ] chủ có hung hiểm bôn ba lao lục ( lao lục mệnh )
Vũ khúc tự hóa kị tọa điền trạch biểu hiện mệnh chủ cả đời thiếu người nhà thiếu gia đình là gia đình lớn nhỏ chi phí lao lục bôn ba
Ở tứ mã địa cấu thành xưng "Sách mã kỵ" thì thuộc lao lục mệnh đồng thời có chia rẽ gia đình chia rẽ gia sản được hiện tượng
Tượng này biểu hiện mệnh chủ đối với gia đình cùng hôn nhân vuốt ve có thể có, có thể không được thái độ
Đúng là ly hôn khiến gia đình không được viên mãn cũng cảm thấy không có gì
Dù sao cũng người nhà riêng phần mình độc lập từ buôn bán có lời dùng riêng riêng phần mình sinh hoạt độc hòa hợp kỳ thân hỗ không được ràng buộc

// ]]>