Loại khác Quan sát bản mệnh bàn cát hung cung vị 1

by dương cư sĩ
on 0 8 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 8 0 5

Thập can bộ thiên pháp

Loại khác quan sát bản mệnh bàn cát hung cung vị


[ thập can bộ thiên pháp ] khác quan sát bản mệnh bàn ứng chú ý trở xuống đối với mệnh chủ bất lợi tới hóa tượng :
[ cung mệnh ] ( kỷ hợi ) thái dương sinh ra quyền tả phụ + nguyệt mã
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Mệnh kỷ làm nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Mệnh kỷ làm nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Mệnh kỷ làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba trung năm trước bốn bề bôn ba


Thái dương sinh ra quyền nhập mệnh tuất hợi tí ba hãm địa lao lục bôn ba phức cảm tự ti đặc biệt trọng cường nhan trang tôn nghiêm bất thông đạt tình lý
Hư có nó biểu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại nhứ trong đó
Hãm địa hóa quyền có hơi cải thiện thái dương tính chất nhưng hội ly hương bỏ tỉnh ( gặp thiên mã càng nghiệm )
Nhược cung thiên di tinh diệu cát nên rời khỏi nơi sinh phát triển
Tả phụ nhập hợi cung mệnh ( kỷ hợi ) nữ mệnh phạm đào hoa hồng hạnh xuất tường giấu trượng phu bên ngoài trộm người vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang
Nam mệnh cũng phạm đào hoa
Mệnh làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( mậu tuất ) gặp kình dương
Mệnh làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( canh dần ) gặp văn khúc sinh ra khoa biểu hiện không phòng sinh thường chuyển thiên
Mệnh tài Quan bất luận cái gì một cung can cung của nó hóa kị nhập điền trạch ứng đặc biệt chú ý
Đang đại hạn đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản
Xem mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền này mệnh can lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách ( phân nhập tam hợp cung vị )
Thì sẽ có cát hung xuất hiện biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống
[ cung tật ách ]( giáp ngọ ) tọa liêm trinh tự hóa lộc thiên tướng + thiên khôi
Giáp ( thiên chi trời ) tâm thái bên trên có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp làm liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kị
Giáp làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người tâm thái khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Tật làm liêm trinh tự hóa lộc ( giáp ngọ ) này là lộc xuất

// ]]>


Cung tật ách chủ thân cùng ở bên trong tâm thái tính tình tự hóa đều không phải là hiện tượng tốt
Tật làm tự hóa lộc biểu hiện 1. Là người lạc quan có độ lượng tu dưỡng tốt là người phúc hậu nhưng khiếm khuyết ở bên trong khí chất dù có người duyên lại duyên thiển
Tự hóa lộc cá tính lạc quan sẽ không tính toán
2. Ấu lúc thể yếu sau khi lớn lên dần dần chuyển cường
Nhược cung tật ách tự hóa lộc mà lại nhược cung phụ mẫu tọa văn xương sinh kỵ lộc kị hỗ trùng
Thuận hành thứ hai đại hạn hoặc nghịch hành thứ sáu đại hạn đại hạn đi vào tật hoặc phụ lưu ý này hạn bất lợi
Nhược tật ách tự hóa lộc thì can cung của nó hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
Tật làm giáp liêm trinh tự hóa lộc
Tật làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ hợi ) đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
Tật làm hóa kị nhập mệnh trùng thiên di chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền ( bên ngoài hoàn cảnh nhân duyên không tốt, khó coi )
Tật làm hóa kị nhập mệnh ( theo như vô vi pháp mà nói ) này mệnh vừa ý tính kiêm tu tất hội đã có thành tựu
( đồ trước thiên chi đạo xương có thiện căn tiên thiên cách có thể có thiện hạnh bạn cố tri có tu đức )
Tật làm hóa kị nhập mệnh ( theo như có là pháp mà nói ) này mệnh tâm tính cố chấp thân không tốt
( lấy mệnh là [ thể ] lấy [ tật ] là [ dụng ]) mệnh chủ mệnh cứng rắn lục thân không dựa vào lại thân có ẩn tật
( lấy [ tật ] từ là thể dụng ) < mệnh là tật tới nô > biểu hiện lâu dài gặp ốm đau ( bởi vì có hay không pháp đoạn cây tới ổ bệnh )
Tật làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ hợi ) gặp thái dương sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]
[ quyền kị dây dưa ] chủ là người cá tính cố chấp tự đại nói chuyện lớn mật thiết xỉ hình không tin quỷ quái tư tưởng là
Xem tính mệnh chủ không chịu thua ái tranh biện dễ dàng trở mặt
Cung mệnh tọa hóa quyền ( sinh ra quyền ) biểu hiện quyền lực địa vị hành động thực tế cá tính bên trên tự phụ bá đạo chuyên chế cố chấp cùng không chịu thua

// ]]>


[ xem tính ] mệnh chủ vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( lệ thái dương sinh ra quyền quá độ bác ái tới trưng )
Tinh chủ ( tử vi thiên phủ thái dương thái âm ) các vùng vị trí tinh diệu hóa quyền trở nên ổn định hành động thực tế
Thái dương hóa quyền tân biểu hiện bởi vì tôn quý được quyền lực hoặc bởi vì quần chúng được quyền lực ( địa vị ) hội cước ổn định thực địa bằng địa vị được thành tựu
Lưu ý ở lạc hãm thái dương hóa quyền hội ly hương bỏ tỉnh gặp thiên mã nên nơi khác phát triển
Thái dương sinh ra quyền tuất hợi tí ba hãm địa lao lục bôn ba phức cảm tự ti đặc biệt trọng cường nhan trang tôn nghiêm
Bất thông đạt tình lý hư có nó biểu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại nhứ trong đó
Hãm địa hóa quyền có hơi cải thiện thái dương tính chất nhưng hội ly hương bỏ tỉnh ( gặp thiên mã càng nghiệm )
Nhược cung thiên di tinh diệu cát nên rời khỏi nơi sinh phát triển
Nữ mệnh không nên tọa mệnh chủ nữ mệnh cứng rắn có khả năng mang theo lộc cầm quyền mà hôn nhân không mĩ mãn
< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ được thân tâm tính tính tình hoặc thân thể ẩn tật hoặc thân tiềm phục cướp số
< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ thân khỏe mạnh cùng chúng sinh ra ( phối ngẫu hoặc khác tính ) được đối đãi tình huống
< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ thân tiềm phục cướp số nhược thụ trùng sợ dẫn phát tật bệnh
< cung mệnh là tật tới nô >( kỷ hợi ) tọa thái dương sinh ra quyền phức cảm tự ti đặc biệt trọng cường nhan trang tôn nghiêm bất thông đạt tình lý

// ]]>