Cung mệnh là mệnh bàn được thống soái

Cung tử nữ   là đào hoa vui vẻ cung vị

[ cung thiên di ] là dịch mã động thái cung vị

[ cung điền trạch ] chính là tồn tài chỗ [ tài khố ]

Cung mệnh được hộ vệ   cung huynh đệ cùng cung phụ mẫu là song sĩ

Tài là dưỡng mệnh gốc

[ ngài [ cung nô bộc ]  là là [ chúng sinh ra ]( thân tộc bên ngoài )

[ cung phúc đức ]  mấy đời nối tiếp nhau nhân quả kiếp này quả báo

Phối ngẫu ( hoặc khác tính ) được cung vị

[ cung tật ách ] cùng [ cung mệnh ] là [ nhất lục cộng tông ] cung vị

[ mệnh ] [ tài ] [ Quan ] là cung mệnh tới tam hợp cung vị là pha trọng yếu cung vị

[ cung phụ mẫu ] chính là   sinh ra ngã dục ngã chỗ ( nhân sự vật tương quan nhân )