Chúng ta giúp ngài hiểu bàn được kỹ xảo nói rõ

Mệnh bàn mười hai cung đều có thể lập [ thái cực ] vài lần các cung được tương đối quan hệ

  Xem mỗi bên [ cung vị ] chi thiên can biến thành tới lộc kị đối với chủ sự cung vị được uy hiếp

[ hành vận ] được lưu động   thế tất dắt động [ thiên địa nhân ] tam bàn tới liên quan đến cung vị được trùng điệp này cứ lấy suy luận

[ lúc định điểm ]( người )   điểm kết thúc thất tinh điểm   quan hệ cả đời trọng yếu nhất tới điểm  ( có xem giả tá cung mệnh )

  [ người ] sinh tại dần   chủ sự   biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm

  [ định tượng cung ] ngay cả...cũng mệnh chủ năm sinh thiên can được rơi cung