Đầu tư trước đó

Nắm giữ mệnh bàn được lý do tài mật mã

htt PS:// dụtu. be/z D4U2XShoy4

Nhìn cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

1. Trước phải nhìn [ đại hạn ] [ lưu niên ] được tài vận rõ ràng bên ngoài cát hung
Lấy [ đại hạn cung tài bạch ] [ lưu niên cung tài bạch ] tứ hóa kiểm nghiệm
=> có biết tài vận nhược không tài vận thì không thể chơi cổ phiếu
Lưu mệnh làm hóa lộc nhập lưu niên tài bạch gặp sinh kỵ hình thành song kị trùng lưu phúc lưu nguyệt tiến vào lưu phúc đáng tháng vất vả
Nhược cung mệnh đại hạn tọa sinh kỵ này hạn mười năm sợ không quá thuận lợi nhuận từ thương lượng hoặc đầu tư nên tiểu tâm
Thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị
[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị tại [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính xuất trạng huống
[ đại tài ] tại [ bản phu ]( bính tý ) [ đại tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi
Trùng [ phụ mẫu ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Điều tra không nên hợp tác mệnh cách giải nghĩa


Cung tài bạch ( nhâm ngọ ) ở tứ bại địa thiên đồng thái âm sinh kỵ
Chánh nhãn 178
< bản mệnh lệ âm nữ nhân nông ất vị 0 9/ 0 2 giờ tý sinh ra thổ ngũ cục thất tinh tại nô ( kỷ mão )>
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Với tài tự cao kiếm tiền năng lực cường dám buôn bán có lời dám nền nã hao phí
Nhược tài bạch cung vô chính diệu biểu hiện này cung ( tài khố ) e rằng có thiếu hụt
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Tài can nhâm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) bốn phá chi địa kiếm được tiền nhìn thời cơ cùng thiên ý
Tài bạch ở [ tứ bại địa ] thiên vị biểu hiện lạc quan không làm tài tính toán buôn bán có lời nhiều buôn bán có lời thiếu đều có thể tiếp nhận

Cổ phiếu tinh giải nghĩa


Thiên lương vũ khúc văn khúc
Thiên lương
Nhược thiên lương tọa ( kỷ hợi ) lại tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ chơi không thể tham nhiều nếu không dễ bị bảo hộ
Hộ pháp 0 94
( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )
Thiên lương tọa kỷ làm thuộc thổ nhiều ấm hắn người chỗ kiếm tiền dễ bị hắn người hư nát thụ lừa ( văn khúc hóa kị )
Thiên lương tọa kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )
Này văn khúc hóa kị trùng phá cự môn lộc năm sinh lại tự hóa kị văn khúc sinh ra khoa thiên cơ tự hóa khoa
[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn tự hóa kị song kị trùng [ bản phu ] trùng điệp [ thiên lương được Quan lộc vị trí ]( cổ phiếu tới vận khí không tốt, khó coi )
Này hóa tượng biểu hiện cuối cùng nhất cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế


Cung cấp các ngươi hiểu mã chương trình
1. Trước phải chắm sóc tới lớn hạn lưu niên được tài vận rõ ràng bên ngoài cát hung
Lấy đại hạn cung tài bạch lưu niên cung tài bạch tứ hóa kiểm nghiệm => có biết tài vận nhược không tài vận thì không thể chơi cổ phiếu
2. Lấy cung tài bạch là thể sao thiên lương là dụng tứ hóa quy như thể mà phỏng đoán có thể đầu tư cổ phiếu
Thiên lương tọa làm hóa lộc
Thiên lương tọa làm hóa quyền
Thiên lương tọa làm hóa khoa
Thiên lương tọa làm hóa kị bỏ bớt khí lực cùng thời gian giữ nghĩ đầu tư cổ phiếu tiền cầm lấy đi du núi nghịch nước tương đối thực
Tế nghĩ phát tài không muốn làm ban ngày mộng
Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

[ túi gấm diệu kế ] cổ phiếu thiên   lời mở đầu / nói rõ


Chúng chỗ đều biết thao tác cổ phiếu muốn [ tinh ] [ chuẩn ] [ hung ác ] nhưng là phần lớn người đều quên một kiện là tối trọng yếu [ vận ]!
[ mệnh ] tốt [ vận ] tốt vạn sự tình suông sẻ! Như thế người người leng keng trôi chảy được một câu nói ngài thể nghiệm liễu sao?
Vạn nhất nếu như [ mệnh ] không tốt như thế nào tìm được tốt [ vận ]?
Nếu như có thể phát hiện [ hảo vận ] vậy liền chí ít ở đây tốt [ vận hạn ] lý vẫn có tốt cơ duyên
Để ngài bắt được tốt thời cơ phát một đại tài được khả năng rồi mới [ rửa tay chậu vàng ]
Bên hưởng thụ tới [ chiến lợi phẩm ] mặt khác bên đợi chờ thêm tiếp theo một tốt thời cơ
Cỗ hải cuồn cuộn thường câu có đồn đãi [ ngàn tuyến vạn tuyến không bằng một cái nội tuyến ] muốn lấy được cái gọi là [ nội tuyến ] phát tài hay là muốn có cơ duyên mới có thể tiếp vào đương nhiên như thế phạm pháp hành vi tịnh không đáng cổ vũ
Thiết hoặc đúng là nếu có người chịu truyền lại này [ nội tuyến ] ngài cũng không nhất định hội cùng trứ thao tác bởi vì ngài lo lắng đụng phải [ địa lôi ]