64 chi dụng Được hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 7 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1196

64 chi dụng hiểu dịch


A. Bốn chi dụng
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược sửu cung can [ hóa lộc ] nhập mão gặp mão [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] lui về sửu ( nguyên phát xạ cung )
Tỷ như điền trạch tại sửu hóa lộc nhập mão nô bộc gặp nô bộc tự hóa lộc thì hóa lộc lui về sửu điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa lộc ]  này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa lộc ] được giải thích


Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược sửu cung can [ hóa kị ] nhập mão gặp mão [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] lui về sửu ( nguyên phát xạ cung ) [ tiến mã kị ]
Tỷ như điền trạch tại sửu [ hóa kị ] nhập mão nô bộc gặp nô bộc [ tự hóa kị ] thì [ hóa kị ] lui về sửu điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa kị ]
[ tiến mã kị ] này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa kị ] được giải thích


Tử cung cùng dần cung bên ngoài cung can tất nhiên giống nhau
Nhược tử cung can [ hóa lộc ] nhập dần gặp dần [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] lui về tử ( nguyên phát xạ cung )
Tỷ như cung mệnh tại tí hóa lộc nhập dần phúc đức gặp phúc đức tự hóa lộc thì hóa lộc lui về tử cung mệnh
Cho nên cung mệnh tọa [ hóa lộc ] [ tiến mã lộc ]
[ tiến mã lộc ] này hóa tượng hình thành [ cung mệnh tự hóa lộc ] được giải thích
Tỷ như điền trạch tại tí hóa lộc nhập dần nô bộc gặp nô bộc tự hóa lộc thì hóa lộc lui về tử điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa lộc ]
[ tiến mã lộc ] này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa lộc ] được giải thích
Mà điền trạch ( nhâm tí ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản nô ( nhâm dần ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị
Cấu thành [ tiến mã kị ] này kị lui về điền trạch ( nhâm tí )
Hình thành bổn điền tự hóa kị trùng vở điền trạch tự hóa kị hạn vận gặp tới hội tử vong
Nhược thứ sáu đại hạn (55~64) lưu niên 55 đi vào bổn điền ( nhâm tí ) e rằng có cướp số

// ]]>


B. Sáu chi dụng
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược mão cung can [ hóa lộc ] nhập sửu gặp sửu [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] thối lưỡng cách tiến vào hợi cho nên hợi tọa [ hóa lộc ]
Tỷ như phúc đức tại mão hóa lộc nhập sửu cung mệnh gặp cung mệnh tự hóa lộc thì này [ hóa lộc ] thối lưỡng cách tiến vào hợi phu thê
Cho nên phu thê tọa [ hóa lộc ]
[ thối mã lộc ] hình thành [ phúc can hóa lộc nhập phu ] được giải thích
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược mão cung can [ hóa kị ] nhập sửu gặp sửu [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] thối lưỡng cách tiến vào hợi cho nên hợi tọa [ hóa kị ]
Tỷ như huynh đệ tại mão [ hóa kị ] nhập sửu tử nữ gặp tử nữ [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] thối lưỡng cách tiến vào hợi tật ách
Cho nên tật ách tọa [ hóa kị ]
[ thối mã kị ] hình thành [ huynh can hóa kị nhập tật ] được giải thích

C. 64 chi dụng
Mệnh can thái âm hóa kị nhập phu ( ất sửu ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị song kị trùng bản quan ( kỷ vị ) biểu hiện sự nghiệp không được thuận giống
Mệnh can ất thái âm hóa kị nhập bản phu gặp thái âm tự hóa kị này là [ thối mã kị ] này thái âm hóa kị lui vào bản tài ( quý hợi )
Tượng này ứng lấy [ mệnh can hóa kị nhập bản tài ] đến giải thích ( này kị trải qua bản phu là môi giới )
Phu can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mệnh gặp thiên cơ tự hóa lộc này thiên cơ hóa lộc là [ thối mã lộc ] lui về bản phu ( nguyên phát xạ cung )
Tượng này hình thành thật sự cung mệnh tự hóa lộc mà là ứng lấy [ mệnh can hóa lộc nhập bản phu ] làm giải thích
Tống hợp hóa tượng ( mệnh can hóa lộc nhập phu chiếu quan mà mệnh can hóa kị nhập tài trùng phúc )
Biểu thị mệnh chủ trọng thị tiền vàng cùng kiếm tiền bất luận không phải là được cá tính
Mệnh can phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc thì tạo thành tổn phúc tới báo
Nhược đại hạn cung mệnh đi vào bản phúc ( đinh tị ) thiên mệnh hồi bản mệnh can hóa kị trùng chú định này hạn tất có điềm dử ( mới tan )

// ]]>


< lấy [ một kị nhị lộc tam chuyển kị ] có dự đoán xuất điềm dử được nguyên nhân >[ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ]
[ thối mã kị ] này thái âm hóa kị lui vào bản tài ( quý hợi )
[ kị chuyển lộc ]( lại hóa tìm ra điềm dử phương hướng ) quý can phá quân hóa lộc nhập bản tật ( nhâm tuất )
[ kị chuyển kị ] quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh ( giáp dần ) < huynh đệ là nô tới thiên > ( bằng hữu bên ngoài hoạt động )
Này lưỡng hóa tượng vạch điềm dử xuất từ với thân ( lòng thái ) nhất thời xúc động bất bình giùm thay người cường xuất đầu bạn bè đồng hành hung báo phục
( tam hóa sao hóa kỵ rơi vào tới cung vị nhìn kết cục )
Quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh ( giáp dần ) < huynh đệ là tật tới quan > thân được khí mấy vị phi hóa kỵ nhập thân vận chênh lệch
Thì [ kị chuyển kị ] giáp can chuyển thái dương hóa kị nhập bản phu trùng bản quan
Nói rõ thái dương hóa kị mất ngay thẳng ( thanh danh ) tổn hại tiền đồ ( bởi vì trùng bản quan )
Sáu chi dụng
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược mão cung can [ hóa lộc ] nhập sửu gặp sửu [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] thối lưỡng cách tiến vào hợi cho nên hợi tọa [ hóa lộc ]
Tỷ như phúc đức tại mão hóa lộc nhập sửu cung mệnh gặp cung mệnh tự hóa lộc thì này [ hóa lộc ] thối lưỡng cách tiến vào hợi phu thê
Cho nên phu thê tọa [ hóa lộc ]
[ thối mã lộc ] hình thành [ phúc can hóa lộc nhập phu ] được giải thích
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược mão cung can [ hóa kị ] nhập sửu gặp sửu [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] thối lưỡng cách tiến vào hợi cho nên hợi tọa [ hóa kị ]
Tỷ như huynh đệ tại mão [ hóa kị ] nhập sửu tử nữ gặp tử nữ [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] thối lưỡng cách tiến vào hợi tật ách
Cho nên tật ách tọa [ hóa kị ]

// ]]>


[ thối mã kị ] hình thành [ huynh can hóa kị nhập tật ] được giải thích
64 chi dụng
Mệnh can thái âm hóa kị nhập phu ( ất sửu ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị song kị trùng bản quan ( kỷ vị ) biểu hiện sự nghiệp không được thuận giống
Mệnh can ất thái âm hóa kị nhập bản phu gặp thái âm tự hóa kị này là [ thối mã kị ] này thái âm hóa kị lui vào bản tài ( quý hợi )
Tượng này ứng lấy [ mệnh can hóa kị nhập bản tài ] đến giải thích ( này kị trải qua bản phu là môi giới )
Phu can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mệnh gặp thiên cơ tự hóa lộc này thiên cơ hóa lộc là [ thối mã lộc ] lui về bản phu ( nguyên phát xạ cung )
Tượng này hình thành thật sự cung mệnh tự hóa lộc mà là ứng lấy [ mệnh can hóa lộc nhập bản phu ] làm giải thích
Tống hợp hóa tượng ( mệnh can hóa lộc nhập phu chiếu quan mà mệnh can hóa kị nhập tài trùng phúc )
Biểu thị mệnh chủ trọng thị tiền vàng cùng kiếm tiền bất luận không phải là được cá tính
Mệnh can phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc thì tạo thành tổn phúc tới báo
Nhược đại hạn cung mệnh đi vào bản phúc ( đinh tị ) thiên mệnh hồi bản mệnh can hóa kị trùng chú định này hạn tất có điềm dử ( mới tan )
< lấy [ một kị nhị lộc tam chuyển kị ] có dự đoán xuất điềm dử được nguyên nhân >[ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ]
[ thối mã kị ] này thái âm hóa kị lui vào bản tài ( quý hợi )
[ kị chuyển lộc ]( lại hóa tìm ra điềm dử phương hướng ) quý can phá quân hóa lộc nhập bản tật ( nhâm tuất )
[ kị chuyển kị ] quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh ( giáp dần ) < huynh đệ là nô tới thiên > ( bằng hữu bên ngoài hoạt động )
Này lưỡng hóa tượng vạch điềm dử xuất từ với thân ( lòng thái ) nhất thời xúc động bất bình giùm thay người cường xuất đầu bạn bè đồng hành hung báo phục
( tam hóa sao hóa kỵ rơi vào tới cung vị nhìn kết cục )

// ]]>


Quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh ( giáp dần ) < huynh đệ là tật tới quan > thân được khí mấy vị phi hóa kỵ nhập thân vận chênh lệch
Thì [ kị chuyển kị ] giáp can chuyển thái dương hóa kị nhập bản phu trùng bản quan
Nói rõ thái dương hóa kị mất ngay thẳng ( thanh danh ) tổn hại tiền đồ ( bởi vì trùng bản quan )
Nghịch hành lớn thứ tư hạn (35~44) đi [ vở ]( mậu thìn )
[ thiên mệnh ] mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( đại tài ) thái âm hóa quyền nhập [ bản quan ]( ất hợi )( gặp thái âm tự hóa kị )
Bên ngoài [ bản tài ]( đinh mão ) tài can đinh thiên đồng hóa quyền cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]
Nhưng bởi vì [ bản thiên ] thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị tài can tới hóa quyền hóa kị không cách nào tiến vào
Này quyền kị được tôn sùng đến [ quan lộc ]( ất hợi ) nhưng [ quan lộc ]( ất hợi ) thái âm tự hóa kị
Quyền kị lại lần nữa được tôn sùng đến [ phúc đức ]( quý dậu ) này tài can thiên đồng hóa quyền bị ép chuyển qua [ bản phúc ] từ chiếu
Lưu niên giáp tuất mệnh chủ không giải thích được phát một bút tài
( nhưng ứng chú ý lưu niên giáp tuất thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( đại huynh )( lưu nô ) e rằng có "Huynh bộc cướp của ")
Mệnh chủ tốt nhất đưa này tài cường cứng rắn nhập khố ( mãi phòng )( thái âm tự hóa kị đảo ngược thao tác )
Nếu không này tài phiêu di chuyển không chừng sợ biến mất với không hình ( như bị cướp đi mượn đi ngược lại màn che )
Bốn chi dụng
Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược sửu cung can [ hóa lộc ] nhập mão gặp mão [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] lui về sửu ( nguyên phát xạ cung )
Tỷ như điền trạch tại sửu hóa lộc nhập mão nô bộc gặp nô bộc tự hóa lộc thì hóa lộc lui về sửu điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa lộc ]
Này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa lộc ] được giải thích

// ]]>


Mão cung cùng sửu cung cung can tất nhiên giống nhau
Nhược sửu cung can [ hóa kị ] nhập mão gặp mão [ tự hóa kị ] thì này [ hóa kị ] lui về sửu ( nguyên phát xạ cung ) [ tiến mã kị ]
Tỷ như điền trạch tại sửu [ hóa kị ] nhập mão nô bộc gặp nô bộc [ tự hóa kị ] thì [ hóa kị ] lui về sửu điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa kị ]
[ tiến mã kị ] này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa kị ] được giải thích
Tử cung cùng dần cung bên ngoài cung can tất nhiên giống nhau
Nhược tử cung can [ hóa lộc ] nhập dần gặp dần [ tự hóa lộc ] thì này [ hóa lộc ] lui về tử ( nguyên phát xạ cung )
Tỷ như cung mệnh tại tí hóa lộc nhập dần phúc đức gặp phúc đức tự hóa lộc thì hóa lộc lui về tử cung mệnh
Cho nên cung mệnh tọa [ hóa lộc ] [ tiến mã lộc ]
[ tiến mã lộc ] này hóa tượng hình thành [ cung mệnh tự hóa lộc ] được giải thích
Tỷ như điền trạch tại tí hóa lộc nhập dần nô bộc gặp nô bộc tự hóa lộc thì hóa lộc lui về tử điền trạch
Cho nên điền trạch tọa [ hóa lộc ]


[ tiến mã lộc ] này hóa tượng hình thành [ điền can tự hóa lộc ] được giải thích
Mà điền trạch ( nhâm tí ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản nô ( nhâm dần ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị
Cấu thành [ tiến mã kị ] này kị lui về điền trạch ( nhâm tí )
Hình thành bổn điền tự hóa kị trùng vở điền trạch tự hóa kị hạn vận gặp tới hội tử vong
Nhược thứ sáu đại hạn (55~64) lưu niên 55 đi vào bổn điền ( nhâm tí ) e rằng có cướp số
Thối mã kị
Phu can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ dậu ) này là [ tiết xuất lộc ] chính là tự nguyện tới tổn
Này biểu hiện 1. Phối ngẫu tự nguyện hiến dâng hiệp trợ mệnh chủ sự tình nghiệp phát triển kinh doanh
2. Khác biểu hiện phối ngẫu bên ngoài [ phu tới thiên ] lộc nhập nhân duyên tốt nhiều quý nhân tương trợ
Phu can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( quý sửu ) gặp vũ khúc sinh ra kị tham lang tự hóa kị
Này hóa tượng lấy phu can phi hóa kỵ nhập [ tài ] gặp sinh ra kị hình thành [ song kị ] trùng [ phúc ] biểu hiện phối ngẫu hội gò bó mệnh chủ chi dụng độ cho phép hưởng thụ
Hoặc nói phối ngẫu trọng thị tiền tài
Nhưng tài can tham lang tự hóa kị hình thành [ thối mã kị ] này là [ kị xuất ] bày phối ngẫu tuy nghĩ gò bó mệnh chủ tới tiền tài lại không quản được
Tiền tài vẫn tiếp theo đầu nhập sự nghiệp kinh doanh ( bởi vì tài can quý phá quân hóa lộc nhập quan ) mà gặp tổn thất
Này phu can kị thối lui đến [ bản thiên ] hình thành [ bản thiên tự hóa kị ] trùng [ bản mệnh ] lại tạo thành mệnh thiên tuyến [ quyền kị dây dưa ]

// ]]>


[ lộc chuyển lộc ] quan can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ] quan can kỷ tham lang hóa quyền nhập [ bản tài ] bày phu can tới lộc đến từ với mệnh chủ tới tài
[ lộc chuyển kị ] quan can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] cũng nói rõ phối ngẫu tới mở rộng sự nghiệp được ý nghĩ lại dẫn đến tổn tài
Quan can văn khúc hóa kị kỷ nhập phúc biểu hiện sự nghiệp tới khả năng ý nghĩ ( quyết thẻ ) khá là là thần kinh chất hoặc văn thư sơ sẩy mà tạo thành tiền tài phá hao tổn
[ cung mệnh ] là một cung phu thê là tam ( một chứa tam ) cũng là nói [ phu thê là một thể ]
[ cung phu thê ] cũng là sự nghiệp bên ngoài phát triển được cung vị
Nhược phu can phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc mà quan can phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài ([ tài phúc tuyến ] vi phu thê tới đối đãi tuyến )
Này hóa tượng có dự đoán phu thê giữa được đối đãi tất nhiên không tốt, khó coi
Này đối đãi không tốt nguyên nhân ứng là cùng sự nghiệp kinh doanh thất bại dẫn đến phá sản liên quan đến
Đang đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( đinh mùi )
[ đại tài ] tại [ bản phu ]( quý mão ) quý can phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ] bản hạn sự nghiệp có kiếm tiền
[ đại quan ] tại [ bản thiên ]( tân hợi ) tân can văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ] < cung mệnh là quan tới tài > sự nghiệp có tổn tài giống
Đang đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( mậu thân )
[ thiên mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp thìn ) trùng phá thiên lương sinh ra lộc trùng phá tất có tai
[ đại tài ] trùng điệp [ bản huynh ]( giáp thìn ) bên trong cung sinh ra lộc bị trùng phá tất nhiên tổn tài ( phá sản )
[ đại phu ] tại [ bản phụ ]( bính ngọ ) bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] lấy nhỏ trùng đại sợ hội ly hôn

// ]]>