Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 3

D. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 3


Hộ pháp 36 0
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch canh tử (196 0 ) năm 6 nguyệt 11 nhật thần lúc thổ ngũ cục thất tinh tại phụ ( canh thìn ) >
1. [ bản mệnh ]( kỷ mão ) tọa thiên đồng sinh ra kị + địa kiếp
Hóa kỵ năm sinh tọa mệnh thiên tử điền đã câu đủ tai nạn xe điều kiện
( này là định số cả đời đều phải cẩn thận tai nạn xe )
Mệnh can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn )
Mệnh can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) < nô bộc là phụ tới quan >
Phàm là phi hóa kỵ nhập huynh nô tuyến ngay cả...cũng tiến vào cát hung phân giới tuyến không thân có vấn đề ngay cả...cũng tổn tài
Kiểm thị mệnh can hóa lộc nhập phụ hóa kị nhập nô rơi cung chênh lệch năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống


[ lộc chuyển kị ] phụ can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]
Phụ can hóa kị nhập mệnh chủ công việc sinh hoạt hội nhận phụ mẫu hoặc trưởng bối cấp trên ảnh hưởng ( sai khiến )
< lấy [ cung mệnh ] tới [ một kị nhị chuyển lộc tam chuyển hóa kị ] phán đoán cát hung kết quả >
[ nhị chuyển lộc ] nô can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử )
[ tam chuyển kị ] tử can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý vị ) trùng [ bản phu ]( kỷ sửu )/[ tật tới điền ] hung
Thiên cơ hóa kị mậu xe máy ưng đỡ thang lầu tư tưởng thác loạn khai xa hao phí xa dưỡng thực ăn chay
2. [ bản tài ]( đinh hợi ) tọa cự môn tự hóa kị này là [ tháo dỡ mã kị ]
Tài bạch [ tháo dỡ mã kị ] biểu hiện tài nguyên thu chi đa trọng nhất là tiêu phí nhiều loạn không chương pháp chung bạng châu chống đỡ hết nổi
Nhược tri tháo dỡ mã kị thì ứng đưa chi tiêu làm một quy hoạch khinh trọng hoãn gấp gáp để tránh tả chi hữu chuyết
Khác [ không kiếp củng trùng tài bạch ] cho nên chủ tiền tài cũng nhiều khó khăn trắc trở
Tài can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất dậu ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa kị song kị trùng [ bản mệnh ]
Tài can đinh cự môn tự hóa kị
Tài bạch tự hóa kị tài bạch bài tiết không kiềm chế lọt tài kiếm tiền vất vả từ buôn bán có lời dùng riêng không cách nào tụ tài
Phú không trở nên thường thân không chút xu bạc nguyễn túi e thẹn hoặc đào đông tường bổ tây tường không cách nào nắm giữ
Bận rộn với tuần chuyển nhược tổn tài lúc khá là không cam nguyện
Tài can tự hóa kị thì thứ năm đại hạn tất gặp [ phản cung kị ] tốt nhất không nên có mới đầu tư
Hoặc vay mượn hắn người

// ]]>


3. [ bản quan ]( quý vị ) tọa thiên cơ + địa không thiên việt đà la
Quý can thiên địa nhân không được dựa vào chi vị đã mang theo phá hao tổn tính chất
[ quan lộc cung ] gặp không hoặc cướp biểu hiện thường không như mong muốn không thể đạt tới hy vọng tất có ngăn trở
Hoặc phức tạp hoặc thường có tiền vàng đau khổ
Đà la nhập quan lộc biểu hiện thanh thiếu niên cầu học thường trung xuyết nhưng còn có thể thành thạo kỹ nghệ
Sự nghiệp gặp tiểu nhân không nên từ doanh kinh doanh bị thất bại nên tiền lương giai cấp
Quan can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( nhâm ngọ ) giỏi về quản lý việc nhà sự tình hoặc nội bộ sự việc
Khác dễ có ngoại tình bên ngoài duyên quấy nhiễu gặp đào hoa ngôi sao càng thêm cường đào hoa ngoại tình sự tình
Quan can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tuất ) < bản tật là quan tới điền > trùng [ bản phụ ]
Quan can hóa kị nhập tật trùng phụ bày vận khí không tốt giấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )
Biểu hiện tương đối lao lục có công việc cuồng trách nhiệm cảm giác trọng bị phạm tiểu nhân có văn thư quấy rầy
Chủ nhậm chức thì thăng thiên khó khăn ( trùng phụ cùng cấp trên nan đối đãi nhau )
Nhưng là mình kinh doanh lại nan kiếm tiền ( trùng phụ /[ nô tới tài ] buôn bán có lời không tới chúng sinh chi tài )
Kiểm thị quan can quý tới hóa lộc hóa kị tất tại [ tam hợp cung vị ] này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] điền can nhâm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng [ bản huynh ]/[ quan tới tật ]
Nói rõ mệnh chủ mặc dù giỏi về quản lý sự nghiệp trong vòng bộ phận cuối cùng nhất lại là sự nghiệp thể chịu đựng

// ]]>