Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 9

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 9


Hộ pháp 392
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm ngọ (1942) năm 0 9 nguyệt 25 nhật mão lúc thủy nhị cục thất tinh tại phụ ( bính thân ) >
1. [ bản mệnh ]( đinh mùi )
Mệnh can đinh thái âm hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thìn ) lộc nhập [ đại quan 6]/[ cánh đồng 7]
Mệnh can lộc nhập [ đại quan 6] này hạn sự nghiệp thuận lợi nhuận
Mệnh can lộc nhập [ cánh đồng 7] này hạn tại đơn vị nội vững vàng
Mệnh can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bản phụ ]( mậu thân ) quyền nhập [ đại tài 6]/[ đại tật 7]
Mệnh can quyền nhập [ đại tài 6]
Mệnh can quyền nhập [ đại tật 7]/[ đại quan 7 tới điền ] đơn vị nội chưởng quyền


Mệnh can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản nô ]( nhâm tí ) khoa nhập [ thiên mệnh 6]/[ đại huynh 7]
Mệnh can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản huynh ]( bính ngọ ) trùng [ bản nô ]( nhâm tí ) cũng là trùng [ thiên mệnh 6]/[ đại huynh 7]
Mệnh can kị trùng [ thiên mệnh 6]
Mệnh can kị trùng [ đại huynh 7]/[ đại quan 7 tới tật ]
2. [ bản tài ]( quý mão )
Tài can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản thiên ]( quý sửu ) lộc nhập [ tổ phụ 6]/[ thiên mệnh 7]
Tài can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản huynh ]( bính ngọ ) quyền nhập [ đại thiên 6]/[ đại nô 7]
Tài can quý thái âm hóa khoa nhập [ vở ]( giáp thìn ) khoa nhập [ đại quan 6]/[ cánh đồng 7]
Tài can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phu ]( ất tị ) trùng [ bản quan ]( tân hợi ) cũng là trùng [ đại huynh 6]/[ đại phu 7]
3. [ bản quan ]( tân hợi )
Quan can tân cự môn hóa lộc nhập [ bản huynh ]( bính ngọ ) lộc nhập [ đại thiên 6] /[ đại nô 7]
Quan can lộc nhập [ đại thiên 6] chiếu [ thiên mệnh 6] cát tượng
Quan can lộc nhập [ đại nô 7]
Quan can tân thái dương hóa quyền nhập [ bổn điền ]( canh tuất ) quyền nhập [ đại phu 6]/[ đại quan 7]
Quan can quyền nhập [ đại phu 6] chiếu [ đại quan 6] công việc chưởng quyền
Quan can quyền nhập [ đại quan 7] công việc chưởng quyền
Quan can tân văn khúc hóa khoa nhập [ bản mệnh ]( đinh mùi ) khoa nhập [ đại tật 6]/[ đại thiên 7]
Quan can tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( đinh mùi ) phi hóa kỵ nhập [ đại tật 6]/[ đại thiên 7]
Quan can khoa phi hóa kỵ nhập [ bản mệnh ] sự nghiệp dính trứ mệnh chủ khoa phi hóa kỵ nhập [ đại tật 6] dụng tâm công việc
Quan can khoa phi hóa kỵ nhập [ bản mệnh ] sự nghiệp dính trứ mệnh chủ khoa phi hóa kỵ nhập [ đại thiên 7]

// ]]>