Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 11

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 11


< bản mệnh lệ âm nam âm lịch quý vị (1943) năm 3 nguyệt 5 nhật thần lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại phu ( nhâm tuất ) >
1. [ bản mệnh ]( giáp tý ) tử vi + lộc tồn
Hộ pháp 4 0 2
Tử vi tọa mệnh cận tại tí ngọ độc tọa sợ khá là bị từ tưởng là sợ lưu với cao ngạo hoặc cô độc
Tử vi độc tọa lãnh đạo lực cùng quyết đoạn lực tốt, đối cung tất là tham lang, cũng chủ nhân háo sắc
Nhược tam phương có tả phụ hữu bật trợ giúp chủ có trợ lực nhân cùng khá là nhiều lòng dạ tốt có thể không phải kế hiềm khích lúc trước
Nhược có văn xương văn khúc tam phương hội hợp chủ hữu học thức tài trí khí chất khá là là cao nhã
Lộc tồn thủ mệnh khuôn mặt lược bỏ mập dương đà giáp thường chủ bị người làm đấu tranh được đối tượng rõ ràng tranh ngầm đấu


Phụ mẫu cung vô chính diệu nhược gặp sát trọng chủ sớm tang phụ mẫu hoặc sớm cùng phụ mẫu biệt ly
Dần vị trí phá quân tọa phúc đức bản thân trung tâm chi ý thức cùng phản loạn tính quá mức cường không cam lòng bình thường sẽ không khâm phục cấp trên
Hoặc bất luận kẻ nào
Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc tham trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ
Nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp can nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là hiển nhạc trời biết mệnh không biết ưu sầu đau khổ
Mệnh can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thìn ) mệnh chủ nghĩ xong hào kinh doanh sự nghiệp nhưng gặp liêm trinh tự hóa kị
Sự nghiệp được nội bộ có vấn đề ( lộc kị chiến khắc )
Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại bị phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là mệnh chủ sự tình nghiệp quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới tai
Mệnh can giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( tân dậu ) gặp thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] sự nghiệp đầu tư
Cử kỳ không chừng
[ kị chuyển kị ] tử can tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu ngọ ) gặp tham lang sinh ra kị song kị trùng [ bản mệnh ]
Nói rõ mệnh chủ được đầu tư giao tế tiếp khách cuối cùng nhất lại thương hại tự thân ( trùng bản mệnh )

// ]]>


Đại hạn nhược nghịch hành thứ hai đại hạn nhập hợi thiên cơ mà đại hạn cung phu thê tọa dương lương ( chủ biệt ly )
Cũng đại biểu sơ luyến có cảm tình ngăn trở
Đại hạn nhược nghịch hành thứ ba đại hạn nhập tuất thất sát mà đại hạn cung phu thê tọa vũ khúc thiên tướng đối với củng phá quân
Cũng đại biểu có cảm tình ngăn trở
Đại hạn nhược nghịch hành lớn thứ tư hạn nhập dậu dương lương mà đại hạn cung phu thê tọa thiên đồng cự môn ( đào hoa miệng lưỡi không phải là )
Cũng đại biểu có cảm tình ngăn trở đào hoa các loại
2. [ bản tài ]( canh thân ) vũ khúc tự hóa quyền thiên tướng + hữu bật văn khúc
( tài cùng ấn ) lưu động trung sinh tài ( như giao thông phục vụ có đồ đạc trong cửa hàng ) tuy tài đến tài mất nhưng có tài ấm
Cả đời áo cơm không thiếu sinh hoạt không lo
Chủ quan mãnh liệt từ tưởng là khác tài đến tài mất
Vũ khúc tài tinh nhập tài cung có tài quyền phần lớn bằng vàng tính chất cầu tài ( rõ ràng kim ngân hàng kỹ thuật nhân viên )
Tài bạch vũ khúc ngắn lự lấy hành động thực tế lấy tài ( lao lòng tiến tài ) thích hợp chuyên quyền hoặc thụ thác tính chất tới đại diện nghiệp vụ
Vũ khúc thiên tướng tọa tài bạch có tài ấm cả đời áo lộc không thiếu sinh hoạt không lo thích hợp lưu động trung sinh tài
( tỷ như ăn ở giao thông phục vụ các loại )
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính tốt thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Canh can thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Canh can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Tài can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( tân dậu ) gặp thái dương tự hóa quyền gặp tự hóa này là [ lộc xuất ]
Tài can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ vị ) gặp cự môn sinh ra quyền
Biểu hiện nghĩ kiếm tiền tất lao lòng lao lực ( thiên đồng hóa kị mất phúc giống )

// ]]>


3. [ bản quan ]( bính thìn ) liêm trinh tự hóa kị thiên phủ
Thìn tuất liêm phủ đối với thất sát liêm phủ hòa hợp xã giao tiếp khách khác tính duyên trọng dễ có được tín nhiệm bảo thủ có lý tưởng
Nên hình vụ thanh hiển không nên kinh doanh
Quan lộc ( liêm phủ ) bởi vì thiên phủ khiến ngôi sao gặp liệt hóa tính mới không thể hợp người không được giảng thể diện không thích bị quản từ tưởng là
Còn trẻ kỳ hạn nhận chân nhẫn nại cố gắng rõ ràng tranh ngầm đấu biểu hiện lý không đồng nhất tranh quyền thuật danh vị cùng tài vật
Nhưng có quý nhân
Nhược đã có thành tựu khá là hội bãi phổ hiển diệu tranh rốt cuộc phái đầu sinh hoạt ổn định lão niên có tài phú
Thường bởi vì sự nghiệp không như ý vẫn còn một vị chờ đợi chuyển cơ tuế nguyệt luận bàn đà
Quan lộc cung sao liêm trinh đeo tọa thủ cho nên mệnh chủ chi hành sự tình tiêu chuẩn lấy thỏa mãn tinh thần hoặc tâm lý chủ yếu
Cảm tính hoặc ý khí nắm quyền không đoái đại giá đi hoàn thành mục tiêu
Quan lộc ( liêm phủ ) thụ thất sát trùng kích hội muốn phát phẫn đồ cường hình thành làm từng bước một được khai sáng
( có phòng ngự tính được công kích không mù đụng )
Đang tình cảm cùng vật chất phát sinh xung đột hội có tiến giảm mất cứ phản phúc không chừng
Quan lộc ( liêm phủ ) thích hợp kinh doanh rẫy nông tràng quả viên chăn nuôi núi sản nhục phẩm hoặc là điện não
Cùng với chu biên sản phẩm tương quan đi nghiệp
Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. ) mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. ) mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại bị phạm tiểu nhân
3. ) mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. ) trùng phu thê phối ngẫu thường là mệnh chủ sự tình nghiệp quan tâm hối hả mệt mỏi
5. ) chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới tai
Quan can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ vị ) gặp cự môn sinh ra quyền
Quan can lộc nhập tật [ quan tới điền ] biểu hiện công việc đơn vị ổn định hoàn cảnh không tệ
Quan lộc can hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là huynh bộc tới tài phúc > biểu hiện là hắn người tác giá tự thân không chỗ tốt
Không thể sáng nghiệp nên cả đời đi làm
Quan can thiên đồng hóa lộc nhập tật biểu hiện công việc nhẹ nhõm vui sướng nên tuyển chọn tư nhân công ty tự do nghề nghiệp
Lưu ý biểu hiện dễ có ngoại tình bên ngoài duyên quấy nhiễu
Quan can bính liêm trinh tự hóa kị kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
Kiểm thị quan can tới lộc kị chênh lệch bốn cách hình thành [ bốn phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] tật can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( canh thân )
Biểu hiện tài vận chênh lệch sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền hoặc là tiền tài quan tâm dễ bị ngược lại màn che

// ]]>


4. [ bản tật ]( kỷ vị ) thiên đồng cự môn sinh ra quyền + địa không
Thiên đồng cự môn nhập tật ách một dạng, chủ ngoài ý muốn tai hoạn khá là thiếu ( phúc tinh )
Cự môn sinh ra quyền sợ bệnh vị trí biểu hiện hội quan trường mất thế quan tai biếm trích nghề nghiệp quan chức thất bại biếm trích giáng cấp
Địa không tọa tật [ điền tới quan ] mà địa kiếp tọa điền biểu hiện gia đình nhà vận trái lại truyền thống trái lại trào lưu nhiều phá bại ngăn trở
Tật can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh thân ) gặp vũ khúc tự hóa quyền
Kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ
Tài can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ vị ) gặp cự môn sinh ra quyền
Tài can hóa kị nhập tật biểu hiện nghĩ kiếm tiền tất lao lòng lao lực ( thiên đồng hóa kị mất phúc giống )
[ lộc chuyển kị ] tài can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ vị ) hình thành [ lộc đến kị mất ]
Trùng [ bản phụ ]/[ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ kiếm tiền phi thường vất vả không dễ dàng lừa dối chúng sinh chi tiền
Tật can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( canh thân )
Tật can hóa kị nhập tài biểu hiện tài vận chênh lệch sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền
Hoặc là tiền tài quan tâm dễ bị ngược lại màn che
Ngã cung ( tật ) can hóa lộc hóa kị ( đồng cung hóa xuất ) cùng nhập ngã cung ( tài ) khuynh hướng hung ( tuy nói cát hung tham nửa )

// ]]>