Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 12

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 12


Hộ pháp 426
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch đinh tị (1977) năm 0 2 nguyệt 14 thời gian lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại mệnh ( quý mão ) >
1. [ bản mệnh ]( quý mão ) tọa vũ khúc thất sát + hoả tinh
Thỉnh tham duyệt [ thất tinh định điểm ] tới mở ra thuật
Cung mệnh vũ khúc thất sát lấy thất sát là đại cơ bản tính chất là [ phá bại ] thay đổi rất nhanh không nên hợp ý
Nhược vũ sát + hoả tinh đồng cung đã thuộc không tốt, khó coi thì hội phí của hoặc bị ngược lại trái hoặc bởi vì tài mà bị cướp
Tam phương tài cung không kiếp quan cung kình dương tụ tập tứ sát lại phúc đức đà la tật ách linh tinh
Mệnh bàn ngã cung lục sát hội tề < quan tượng > làm lòng người kinh đảm chiến
< lưu ý [ sát tinh tọa cung ] cung can tứ hóa được rơi cung >


a. Hoả tinh [ mệnh ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( tân hợi ) trùng [ bản phúc ]( ất tị ) trùng điệp [ lưu mệnh 1 tuổi ]
b. Không kiếp [ tài ] tân can cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị [ lộc nhập không đáy động ] lại song kị
< vở là phúc tới tật > tọa song kị phúc khí tới thể thụ quấy nhiễu
[ vở ]( nhâm tí ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tật 1 tuổi ] biểu hiện xuất sinh lúc thân thể chất không tốt, khó coi
Không kiếp tân can văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tuất ) trùng phá thái âm sinh ra lộc cũng là song kị tất có tai
[ bản tật ]( canh tuất ) là [ đại tật ]+[ lưu nô 1 tuổi ] song kị trùng [ lưu huynh 1 tuổi ]
Cũng là thân tới khí số thụ trùng cùng dạng biểu hiện thân không tốt, khó coi
c. Kình dương [ quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị song kị trùng [ bổn điền ]
[ vở ] trùng điệp [ lưu tật 1 tuổi ]
d. Đà la [ phúc ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tuất ) trùng phá thái âm sinh ra lộc tất có tai
Trùng cung [ bản phụ ]( giáp thìn ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu huynh 1 tuổi ] < lưu huynh là lưu tật tới quan > ( cướp mấy vị )
Từ kể trên [ sát tinh tọa cung ] tứ hóa quan sát có biết mệnh chủ xuất sinh lúc thể chất cũng không tốt

// ]]>


< lại lấy [ đại tật ] tứ hóa quan sát tai bệnh trạng huống >
[ đại tật ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp thìn ) gặp thái dương tự hóa kị lộc kị về trùng [ bản tật ]
Thái dương hóa lộc là bởi vì thái dương chủ phần đầu
[ đại tật ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ]( nhâm dần ) gặp thiên đồng sinh ra quyền thiên lương tự hóa lộc
[ đại tật ] phi hóa kỵ nhập huynh [ tật tới quan ] thiên đồng hóa kị biểu hiện huyết quang khai đao
[ kị chuyển kị ] huynh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ]( quý mão ) thụ sang thương chính là mệnh chủ
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân làm
( hành vi biểu hiện ) tức tức tương quan
Biểu hiện mệnh chủ mình quyết định sinh mạng được quá trình thật xấu phúc họa tự phụ này hình khá là [ duy ta độc tôn ]
Quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi địa ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp chập trùng đại nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất
Phá hao tổn biểu hiện không thể thập toàn trúng tuyển tất có mất
Quý thủy chí nhu bình tĩnh nội hướng tuy có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng huyễn tưởng trọng tình điều
Quý can rơi cung bởi vì mang theo phá hao tổn lại không vui mừng nhận câu nệ nhiều huyễn tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu
Là cả đời chỗ phí thần phá hao tổn vị trí khá là quan tâm tự thân cảm thụ ( cũng là phá hao tổn vị trí )
Mệnh can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh mùi ) gặp tử vi phá quân + kình dương năng lực làm việc cường
Có năng lực quản lý sự nghiệp nội bộ nhân sự tình vấn đề
Vụ lợi tiến hành mậu dịch hoặc nhiệt môn thương phẩm tới tiêu thụ
Mệnh can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( tân hợi ) biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng
Mặt khác cũng biểu hiện mệnh chủ tới tài vận không tốt, khó coi kiếm tiền khá là khó khăn
Mệnh can hóa kị nhập tài cũng thuộc không tài cách khác chủ dám hao phí tiền ( cung mệnh là tài bạch được khí mấy vị )
Chủ tài vận quá mức chênh lệch ( trùng tài bạch muốn tiền lại không tiền ) không lệch tài vận kiếm tiền thiếu
Kiểm thị mệnh can tới hóa lộc nhập quan hóa kị nhập tài phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] quan can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị song kị trùng [ bổn điền ]
Mệnh chủ sự tình nghiệp nhập không đủ xuất thu nhập kỳ chênh lệch ( sự nghiệp hoặc công việc không được thuận ) thuộc hung tượng
Quan ( bên ta ) hóa kị nhập tử ( khác loại ) trùng điền biểu hiện trùng tài khố tổn tài

// ]]>


2. [ bản tài ]( tân hợi ) tọa liêm trinh tham lang + thiên khôi không kiếp
[< bản tài là tật tới phụ > quan sát mệnh chủ chi thân thể bản chất khỏe mạnh bề ngoài các loại
Không kiếp nhập [ bản tài ]/[ tật tới phụ ] biểu hiện mệnh chủ tới thể chất vượt qua khác thường e rằng có một ít bệnh biến
Địa kiếp + địa không ngồi chung tài phúc tuyến trái lại truyền thống trái lại trào lưu phí của cùng chủ sanh ra ở bần đau khổ gia đình
< lưu ý [ sát tinh tọa cung ] cung can tứ hóa được rơi cung >
a. Hoả tinh quý can tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( tân hợi ) trùng [ bản phúc ]( ất tị ) trùng điệp [ lưu mệnh 1 tuổi ]
b. Không kiếp tân can cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị [ lộc nhập không đáy động ] lại song kị
< vở là phúc tới tật > tọa song kị phúc khí tới thể thụ quấy nhiễu
[ vở ]( nhâm tí ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tật 1 tuổi ] biểu hiện xuất sinh lúc thân thể chất không tốt, khó coi
Không kiếp tân can văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tuất ) trùng phá thái âm sinh ra lộc cũng là song kị tất có tai
[ bản tật ]( canh tuất ) là [ đại tật ]+[ lưu nô 1 tuổi ] song kị trùng [ lưu huynh 1 tuổi ]
Cũng là thân tới khí số thụ trùng cùng dạng biểu hiện thân không tốt, khó coi
c. Kình dương đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị song kị trùng [ bổn điền ]
[ vở ] trùng điệp [ lưu tật 1 tuổi ]
d. Đà la ất can thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tuất ) trùng phá thái âm sinh ra lộc tất có tai
Trùng cung [ bản phụ ]( giáp thìn ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu huynh 1 tuổi ] < lưu huynh là lưu tật tới quan > ( cướp mấy vị )
Từ kể trên [ sát tinh tọa cung ] tứ hóa quan sát có biết mệnh chủ xuất sinh lúc thể chất cũng không tốt

// ]]>


3. [ bản quan ]( đinh mùi ) tọa tử vi phá quân + kình dương
Hộ pháp 426
Thỉnh tham duyệt [ định tượng ] tại [ bản quan ] tới mở ra thuật
A. [ định tượng ] năm sinh đinh tị đinh can rơi [ bản quan ]( đinh mùi ) tọa tử vi phá quân + kình dương
Quan lộc sửu vị tử phá đối chiếu thiên tướng chủ hiển quý tên chính thức chấn dương vững chắc chấp tốt thắng trọng nên lãnh đạo khai sáng
Quan lộc ở vị thái dương thừa vượng đang lão bản ( lưu ý [ quan tới tử ] thái dương tự hóa kị sự nghiệp chi nhánh cơ cấu không tốt, khó coi )
Gặp tứ sát ( kình dương ) có kích động lực chủ bận rộn với cạnh tranh
Tứ hóa năm sinh từ quan lộc cung hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng công việc sự nghiệp liên quan đến
Can năm sinh ( bính ) rơi với quan lộc cung ( định tượng ) biểu hiện mệnh chủ sự tình nghiệp lòng trọng
Biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng kinh doanh sự nghiệp tới bối cảnh nhân sự công việc kỹ năng các loại tương quan
Quan can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh tuất ) < tật ách là quan tới điền > gặp thái âm sinh ra lộc lại tự hóa khoa
Này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
Quan can lộc nhập tật [ quan tới điền ] biểu hiện công việc đơn vị ổn định hoàn cảnh không tệ
< tật ách là nô tới phúc > quan lộc can hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là hắn người tác giá tự thân không chỗ tốt
Không thể sáng nghiệp nên cả đời đi làm
Quan can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( nhâm tí ) gặp cự môn sinh ra kị hình thành [ song kị ] trùng [ bổn điền ]
Mệnh chủ sự tình nghiệp nhập không đủ xuất thu nhập kỳ chênh lệch ( sự nghiệp hoặc công việc không được thuận ) thuộc hung tượng
Quan ( bên ta ) hóa kị nhập tử ( khác loại ) trùng điền biểu hiện trùng tài khố tổn tài
Quan can tới hóa lộc hóa kị chênh lệch tam cách hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] tật can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ]( canh dần ) gặp thiên đồng sinh ra quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản nô ]
Tật can phi hóa kỵ nhập huynh thì thuộc tổn tài

// ]]>


4. [ bản phúc ]( ất tị ) cung vô chính diệu tả phụ đà la nguyệt mã
Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ cả đời giữa chỗ cố gắng ( mưu sinh cầu lợi nhuận ) được được mất đều cùng phúc đức liên quan đến
[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên hy vọng tư tưởng cảm xúc cùng lòng tin cùng kiếm tiền chi hành là được cung vị
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Cung vô chính diệu ( không bằng không cũng không biểu hiện là hung ) vị tất khá là nhiều hư không không được thực được cảm nghĩ trong đầu
Lại ý chí lực cũng hơi nghi ngờ xốc nổi

// ]]>