Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 13

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 13


Hộ pháp 434
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch quý tị (1953) năm 0 9 nguyệt 0 7 nhật dần lúc sinh ra mộc tam cục thất tinh tại tài ( bính thìn ) >
1. [ bản mệnh ] tứ hóa tới rơi cung
A. Mệnh can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền
< tật ách là quan tới điền > mệnh can lộc nhập tật [ quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ muốn đem sự nghiệp ( công ty hoặc công xưởng ) làm tốt quản tốt
< tật ách là quan tới điền > thiên lương tự hóa quyền biểu hiện sự nghiệp căn cơ không tệ có mở rộng ra năng lực
B. Mệnh can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) bên ngoài yêu thích biểu hiện mình lãnh đạo được âm mưu lòng cường có thể chưởng quyền
Bên ngoài bị người coi trọng nhưng không thực tế


C. Mệnh can canh thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi )
Biểu hiện có nhà sản thanh nhã sạch nhưng không lớn khác biểu hiện ở nhà quý nhân chỉ đạo hết thảy muốn làm gì thì làm
D. Mệnh can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh ra quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản huynh ]
Trùng [ bản huynh ]< huynh đệ là quan tới tật > cùng bằng hữu quan hệ không tốt, khó coi hợp không đến sự nghiệp dễ bị gây khó khăn
2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung
A. Tài can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh ra quyền ]
Biểu hiện trọng thị bằng hữu tình hao phí tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngược lại tiền
< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiền tài tiêu phí nhiều ở gia đình được hạnh phúc
B. Tài can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) từ trùng [ bản tài ]
Tài can hóa kị nhập [ phúc đức ]( ngã cung ) mà tài can hóa lộc nhập [ nô bộc ]( tha cung ) này là lộc xuất
Tượng này mệnh chủ đưa tài bạch ( tài lộc ) đưa cho chúng sinh ra ( hoặc hộ khách ) ăn uống chơi nhạc lại hưởng tổn tài tới trách
3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung
A. Quan can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là quan phu quân >
[ quan lộc ]( giáp tý ) tham lang sinh ra kị + lộc tồn tả phụ linh tinh
Này mệnh thiếu khuyết xã hội bối cảnh

// ]]>


A. Quan can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là quan phu quân >
B. Quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]
Biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc trên sự nghiệp truy cầu lý niệm ham mê cùng hy vọng
Quan can lộc nhập [ quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể gặp tự hóa )
B. Quan can giáp phá quân hóa quyền nhập [ bản mệnh ]( canh thân ) gặp phá quân sinh ra lộc
< cung mệnh là quan tới tài > tọa sinh ra lộc biểu hiện sự nghiệp có thể có tư kim có thể dùng
Quan can hóa quyền nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ có thể siêng năng kinh doanh sự nghiệp có thể thu được thành tựu ( lộc quyền )
C. Quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]
Quan can hóa kị nhập [ bản tật ] biểu hiện mệnh chủ sự tình nghiệp lòng trọng lại rất kính nghiệp thân thân thân là
Kiểm thị quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập phúc ( ngã cung ) mà thay đổi phi hóa kỵ nhập tật ( ngã cung ) này là cát tượng
Biểu thị mệnh chủ chuyện của nghiệp ( công việc ) tuy rất vất vả ( thể xác tinh thần đầu nhập ) lại muốn theo đuổi hy vọng cùng ham mê
4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung
A. Điền can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ] gặp phá quân sinh ra lộc ]
Mệnh chủ cùng gia đình người nhà quan hệ tốt đẹp có duyên phận
Lộc nhập mệnh phùng sinh lộc này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
B. Điền can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp tý ) gặp tham lang sinh ra kị song kị trùng [ bản phu ]
Điền can hóa kị nhập [ quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) không gặp sao hóa hoặc tự hóa
Nên làm rõ ràng kim sinh ý hoặc đang lĩnh củi tộc thuộc cát
Phi hóa kỵ nhập quan phùng sinh kị hình thành song kị trùng [ bản phu ]
< phu thê là điền tới tật > thụ trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt, khó coi ( nhà phong không tốt, khó coi )
Nhược cung điền trạch gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ
Bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc

// ]]>