Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 15

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 15


1. [ cung mệnh ]( ất vị ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương sinh ra quyền lại tự hóa quyền thái âm
Mệnh can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) gặp cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc
Nhược tài cung tọa sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] tượng này mệnh chủ không biết trân quý
Bạch bạch lãng phí lộc xuất là tổn
Mệnh can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản phu ]( quý tị )
Mệnh can tứ hóa nhập cung phu thê biểu hiện đạt mệnh chủ cùng phối ngẫu cách đối với ô thùy tượng
( đồng ý nguyên vẹn tự chủ quyền bên ngoài thụ quyền sự việc thì theo như chủ tinh được chủ sự sự tình hạng mà định ra )
Luận tình cảm là vừa thấy chung tình được ái sự lựa chọn liễu theo đuổi được cuối cùng ( truy cầu quản thúc ý vị )


Mệnh can ất tử vi hóa khoa nhập [ vở ]( nhâm thìn ) gặp tử vi tự hóa quyền văn xương sinh ra kị
Tử nữ ái xinh đẹp tử nữ không nhiều không ít khác biểu hiện mệnh chủ vui vẻ đối với tử nữ thuyết giáo
Gặp [ tử nữ ] văn xương sinh ra kị tử vi tự hóa quyền chỉ sợ quản giáo không dễ
Mệnh can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương sinh ra quyền lại tự hóa quyền
Thái âm hóa kị nhập [ bản thiên )( tân sửu ) từ trùng này là [ thủy mệnh kị ]
Này cách cận có thể mua bán không nên khai công xưởng ( không thể tiến hành sinh sản sự nghiệp )
Nguyên bản gặp thái dương sinh ra quyền này quyền có đáng phi hóa kỵ nhập hình thành [ nghịch thủy kị ] ứng là cát tượng
Đáng tiếc hết lần này tới lần khác thái dương tự hóa quyền bỏ cuộc chống cự biến thành [ thủy mệnh kị ] chính là là hung tượng
Thái âm hóa kị ất nhập thiên mệnh chủ bên ngoài lòng nghi kỵ trọng khuyết thiếu bá lực
Bị thụ dẫn dụ mà đầu tư thất bại
2. [ quan lộc ]( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã
Quan can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( canh tử ) gặp vũ khúc tự hóa quyền
Quan can hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp bạn bè sự nghiệp có kiếm tiền cùng làm việc duyên tốt
Gặp nô can tự hóa quyền vẫn có lộc xuất chi ý vị chúng sinh ra tự có tuyển chọn không nhẹ bị tiếp nhận
Quan can kỷ tham lang hóa quyền nhập [ bản tật ]( canh dần )
Công việc khá là không tự chủ quyền ( quyền nhập tật ) khá là là lao lòng phải nghe theo cấp trên hoặc thượng du xưởng thương lượng thủ huy
Trách nhiệm cảm giác trọng ( tốt nhất đi làm lĩnh củi )

// ]]>


Quan can kỷ thiên lương hóa khoa nhập [ bản phu ]( quý hợi )
Sự nghiệp bằng thuận thiện đãi quan tâm phối ngẫu không hy vọng công việc quá độ thương thân nên đang dân đi làm
Quan can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) gặp văn khúc sinh ra khoa khác chủ hội có ngoại tình
Quan can hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại )
Chủ công việc kiếm tiền dưỡng nhà hoặc tiến hành không nhúc nhích sản nghiệp vụ thuộc cát
3. [ tài bạch ]( tân mão ) thiên cơ cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc + tả phụ
Tài can tân cự môn tự hóa lộc rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc + tả phụ
Tự hóa lộc từ buôn bán có lời dùng riêng kiếm được dễ dàng dùng nhẹ nhõm
Cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc ( cự môn không sở trường lý do tài ) tuy trời sanh ủng hữu tài lộc lại không biết trân quý
Không duyên cớ lãng phí liễu
Tài can tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) thái dương sinh ra quyền lại tự hóa quyền thái âm
Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền cơ hội nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )
( thị thiên can tứ hóa tình huống suy luận kết quả )
Tài can tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phá quân + văn khúc sinh ra khoa kình dương
Buôn bán có lời lấy là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là xuất
Tài can tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh ra kị
Biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp bạn bè nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản
Trùng [ điền trạch ] chủ phá khố tài không được tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm lấy đi thiếu tổn từng đống
4. [ phu thê ]( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp
Phu can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) gặp văn khúc sinh ra khoa
Phối ngẫu quan tâm mệnh chủ nhà đình ( lại phối ngẫu nhà đình trong sạch ôn hinh có dạy dưỡng )
Phu can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão )
Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến đồng đều thuộc phu thê giữa đối đãi được vấn đề
( đối đãi chuyện tốt hoại nhìn lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )
Phối ngẫu chưởng quyền gia đình lý do tài có đúng lúc trợ giúp lý do tài cũng để mệnh chủ có độ cao tiền tài tự chủ quyền
Phu can quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương sinh ra quyền tự hóa quyền
Chiếu mệnh biểu hiện phối ngẫu có giúp việc tùy thời chiếu cố sự nghiệp hoặc sinh hoạt
Phu can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ được thân lòng thái
Kiểm thị phu can tới hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) thả phù can hóa kị nhập tật ( ngã cung ) là cát tượng
Phỏng đoán này nam mệnh chủ nhất định sẽ kết hôn
Sau hôn nhân phu can lộc nhập điền phối ngẫu hội chiếu cố gia đình
Phu can phi hóa kỵ nhập tật phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ được thân lòng thái

// ]]>