Phá quân thìn tuất phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 123 1

Thìn tuất phúc đức   phá quân độc tọa     đối chiếu Tử Tướng
Cung phúc đức
Mệnh tọa dần bên ngoài thìn vị trí cung phúc đức ( phá quân ) tất cùng dậu vị trí cung tật ách ( thiên cơ cự môn ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tính cách tâm tình cùng thân tới thể phách cùng khỏe mạnh trạng huống khắc sâu tương hỗ ảnh hưởng
Sao liêm trinh đeo ( liêm trinh liêm tướng liêm sát Liêm Phủ liêm tham ) tọa mệnh cung
"Sát phá lang "Tinh hệ cùng bộ dạng phủ cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao nhập thủ cung phúc đức đối với củng tử vi
Liêm Phủ hoặc liêm tướng thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là tham lang hoặc thất sát
Bên ngoài khai sáng ý nghĩ hội khá là lý trí ổn định sẽ không có long trời lỡ đất trở nên khá bị động
Tại thay đổi quá trình lộ ra kéo bùn mang theo thủy do dự không được quyết
Liêm Phá hoặc liêm tham thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là thiên phủ hoặc thiên tướng
Thì là người có mênh mông đại độ độ lượng ý nghĩ lúc chính lúc tà thường là bị bức khai sáng bên ngoài trở nên tốt
Riêng chỉ ý tưởng hắn tư duy quá phận cẩn thận tiếp cận cố chấp


Liêm trinh thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là phá quân
Bên ngoài tạo ra mới thay đổi ý nghĩ tất thân lực thân là toàn lực ứng phó vất vả mệt mỏi xử sự phấn đấu cương nghị có can đảm khai sáng
Nhưng thường nửa đường trở nên hoặc đồ dã tâm quá lớn bị trượt chân
Cung phúc đức
Phá quân vượng tại thìn
Bản thân ý thức mãnh liệt cá tính kiên cường bá đạo nhưng có thể chịu được cực khổ cả đời bôn ba ứng chú ý tiền tài xử lý
Thích ứng lực cường lao khổ thiếu hoạch tiền tài thu nhập bất ổn định thường tự tìm phiền não trước kia bất an trung lúc tuổi già có yên ổn
Thìn tuất vị trí cung phúc đức phá quân thủ đối chiếu tử vi thiên tướng tư duy lược bỏ là vô tình nghĩa
Đà la nhập phúc đức nhập miếu sửu vị thìn tuất gặp cát có phúc lộc
Phúc đức bính thìn
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập điền ( đinh tị ) gặp thiên đồng tự hóa quyền
( lưu ý điền cung tự hóa bên ngoài tính chất hội trở nên )
Trọng thị gia đình trong lòng còn có thiện đãi người nhà lấy gia đình làm trọng dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Phúc làm liêm trinh hóa kị nhập mệnh ( giáp dần ) gặp liêm trinh tự hóa lộc hữu bật sinh ra khoa
Này là song kị trùng bản thiên trùng phá liêm trinh lộc năm sinh
Phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ chi chủ xem ý thức mãnh liệt ( nhưng không nhất định hội thương người )
Tự tư bản thân ( chỉ là tự thân suy nghĩ ) ( thuộc mệnh cách )
Phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện là người khá chủ quan làm việc khá là cùng trứ mình cảm giác cảm thấy đi
Nhược phúc làm hóa lộc nhập tài thì này mệnh coi trọng tiền tài
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc đức gặp kình dương ( yểu thọ sát ) biểu hiện tư tưởng đeo dao ý nghĩ e rằng sẽ thương người
Nhược hóa kị nhập mệnh sợ bởi vì bản thân tới tư nhân thương hại tự thân
Nhược phúc làm hóa lộc nhập tài thì này mệnh coi trọng tiền tài sợ bởi vì tài mà làm ra [ yểu thọ ] sự tình
Phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện có tâm thuật bất chánh tới ngại
Nếu gặp cung mệnh tự hóa kị song kị không nên trêu chọc ( gặp có này cách cục nhân nên tỏ lòng kính trọng từ xa )

// ]]>


Nhược lấy nữ mệnh mệnh bàn phán đoán bên ngoài phối ngẫu ( trượng phu ) tới đối với muốn như nào thì lấy cung phúc đức tứ hóa rơi cung là quan sát theo như cứ
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập mệnh hoặc trùng mệnh biểu hiện trượng phu vui mừng quản thúc mệnh chủ ( thê )
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện tiên sinh hội quản thúc mệnh chủ ( phu thê sau hôn nhân tình cảm đối đãi sẽ phát sinh vấn đề )
Nhược phúc làm hóa cát nhập ( cung mệnh hoặc cung tật ách ) thiên về tâm tư tinh thần diện hưởng thụ ( dễ có tổ đức phúc ấm )
Có tâm thuật bất chánh tới ngại nhược cung mệnh tự hóa lộc ngoại quan bên trên khá là không dễ phát hiện
Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (22~3 1) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( bính thìn ) gặp phá quân + đà la thủ hạn
Này hạn mệnh chủ được sinh hoạt cùng tư tưởng phúc khí thọ nguyên các loại tức tức tương quan
[ thiên mệnh ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( đinh tị )
Thiên mệnh hóa lộc nhập [ bổn điền ] nguyên là chuyện tốt nhược gặp bổn điền tự hóa quyền thì lộc không dài lâu bị mang theo xuất tiết rơi
[ thiên mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ]( giáp dần ) gặp liêm trinh tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản thiên ]
[ thiên mệnh ] tọa [ bản phúc ] nhược [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản mệnh ] chủ này hạn phúc phận e rằng có tổn
< xem [ đại phu ] ([ đại thiên tới Quan ]) > dự đoán này hạn bên ngoài cát hung [ đại phu ] trùng điệp [ bản mệnh ]( giáp dần )
[ đại phu ] giáp làm liêm trinh tự hóa lộc tại [ bản mệnh ]+[ lưu phúc 29]
[ đại phu ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) bày này hạn hội bởi vì bằng hữu sự tình tự tìm quấy rầy
85 năm lưu niên ( bính tý ) [ lưu mệnh 29] đi vào [ bản phu ]( giáp tý ) cho nên [ lưu phu 29] tại [ bản tài ]( nhâm tuất )
[ lưu phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ]( lưu mệnh 29]
[ lưu Huynh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh thân ) trùng phá tham lang lộc năm sinh trùng phá tất có nạn trùng [ bản mệnh ] bên ngoài nạn cũng trọng
Nhược sớm biết có này hóa tượng năm đó nếu không phòng bị nhất định hội xuất vấn đề
< xem [ bản mệnh ]( giáp dần ) [ lưu mệnh 29]( giáp tý )
[ lưu mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mệnh ] gặp liêm trinh tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] này lộc lui về [ lưu mệnh ]
Này [ lưu mệnh ] bên trong cung tới liêm trinh hóa lộc hồi [ lưu phu ]/[ bản tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ] chỗ trùng phá
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ thưa kiện khó tránh tổn tài
< xem lưu niên 29 tới thất tinh định điểm tại [ bản Huynh ]( ất sửu ) >
[ bản Huynh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) gặp thái âm sinh ra quyền hồi đáng về là [ phá hao tổn kị ] từ trùng hung tượng đã rõ ràng
< xem [ lưu niên đẩu quân ] tại [ lưu mệnh ]( giáp tý ) [ lưu đẩu ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) tao ngộ thái âm sinh ra quyền đáng về
Tượng này cũng là phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh ( huynh đệ vừa là [ phá thể vị trí ]) khí trùng phá thể tự thân gặp xui xẻo, vận xui khó tránh né