Thất sát tinh hệ Nhập phúc đức Giản thuật

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1 1 0 9

Thất sát tinh hệ nhập phúc đức giản thuật


Liêm trinh tọa mệnh bên ngoài cung phúc đức tất nhiên [ sát phá lang ] phủ bộ dạng hoặc cung vô chính diệu
Nhược Liêm Phủ liêm tướng tọa mệnh bên ngoài phúc đức phân biệt tham lang cùng thất sát này lưỡng tinh khai sáng khá là lý trí ổn định
Rõ ràng ra cục diện cũng khá là lý tính dần dần biến cục hạn ( sẽ không long trời lỡ đất trở nên ) cùng bị động tính
Hoặc là nói khai sáng hoặc trở nên sẽ không quá lớn mà trở nên tới quá trình cũng là kéo bùn mang theo thủy do dự không được quyết
Phúc đức ( tham lang ) mệnh chủ ( Liêm Phủ ) giao tế đồ tiết làm
Phúc đức ( thất sát ) mệnh chủ ( liêm tướng ) khá cô lập giao tế lại nhiều hối tiếc
Nhược liêm trinh độc tọa liêm sát Liêm Phá liêm tham tọa mệnh cung phúc đức phân biệt phá quân cung vô chính diệu ( mượn tử tham ) thiên phủ thiên tướng tọa thủ
Nhược thiên phủ thiên tướng nhập phúc đức mệnh chủ có mênh mông đại độ khí số lượng ( nhưng cũng tà có chính biến hóa tốt )
Phơi bày bị động ( bị buộc ) tới khai sáng cá tính quá đáng thẩm thận mà gần cố chấp
Phúc đức ( thiên phủ ) mệnh chủ ( Liêm Phá ) khá trọng yên ổn giao tế mà đồ gìn giữ cái đã có


Phúc đức ( thiên tướng ) mệnh chủ ( liêm tham ) khá không chừng ( thị thiên tướng lân cung ) giao tế mà đồ thủ đoạn chính trị
Nhược phá quân mượn ngôi sao tử tham nhập phúc đức mệnh chủ ở chỗ là khá đầu nhập cùng dám phấn đấu nhưng lại thường bỏ vở nửa chừng dã tâm quá lớn
Phúc đức ( phá quân ) mệnh chủ ( liêm trinh ) khá xúc động ( tồi tàn lập mới ) giao tế mà nhẹ nhàng vô tình
Phúc đức ( mượn tử tham ) mệnh chủ ( liêm sát ) phúc đức cung vô chính diệu mượn tử tham giao tế là trạch thủ đoạn
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Liêm trinh tọa mệnh nhược ( chính trị ) dã tâm quá lớn thì bị trượt chân phải đầy đủ phong thanh nhã được tính chất ( phong lưu mà không hạ lưu ) chỉ có có thể thành công
Thất sát nhập phúc đức tính cách cô lập dễ nể giao tế
Nhược thất sát + thiên diêu nhập phúc đức lưu ý đào hoa phân tranh sợ đào hoa gây họa nhất là nữ mệnh hôn nhân bất lợi hiện ra thậm chí luân nhập phong trần
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Địa không hoặc địa kiếp nhập mệnh [ thiên mệnh ] biểu hiện là người tư tưởng bi thương xem ( nhập bản tật ách [ đại tật ] bản phúc đức [ đại phúc ] cùng luận )
Có đặc thù linh cảm cùng tài hoa nên có chính phái tông giáo tín ngưỡng
Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ cả đời giữa chỗ cố gắng ( mưu sinh cầu lợi nhuận ) được được mất đều cùng phúc đức liên quan đến
Phúc đức đủ không được hoạn không lộc nhưng mà dù có [ phúc vận ] có hoạch lợi nhuận
Nhược không [ phúc đức ] khó thủ kỳ thành thế tất tổn hao tổn
Lộc đủ không được hoạn không được ấm cùng tử tôn tới vinh xương
[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên hy vọng tư tưởng cảm xúc cùng lòng tin cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Thuận hành thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào phúc đức cung vô chính diệu có biết này hạn lấy phúc phận thọ nguyên làm trọng điểm bởi vì cung vô chính diệu tất có thiếu hụt
Nếu gặp can quý thiên địa nhân không được dựa vào chi địa mang theo có phá hao tổn tính chất này hạn cần mọi thứ tiểu tâm xử lý là nguyên tắc
Cung phúc đức ( mấy đời nối tiếp nhau nhân quả kiếp này quả báo )
< là thiên di được cung tài bạch > cùng xuất ngoại lúc được phủ biểu hiện bên ngoài tiêu phí nhiều ( trả tiền ) được thái độ liên quan đến
< phúc đức là tật của tật > đại biểu tâm linh vực thẩm rõ ràng xuất trước đây mấy đời nối tiếp nhau nhân quả
Tại hiện thế được tiềm thức đam mê ( không hề nguyên nhân mới tốt biểu hiện )
Khác nhược cung phúc đức tọa sinh kỵ lại tự hóa kị biểu hiện thân khỏe mạnh trạng huống không tốt, khó coi
< phúc đức là phụ tới phụ > là tổ ấm vị trí quan sát mệnh chủ tạo hóa cùng phúc ấm
Cũng là quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê các loại )
Nhược sinh kỵ ( tự tư theo như lại uất trệ thiếu trái không được thuận ) nhập phúc biểu hiện bên ngoài chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí
Nhược sinh kỵ lại tự hóa kị tại phúc càng biểu hiện lòng dạ không mở lãng thật xấu không phân chấp mê không tỉnh
Xử sự cố chấp mang theo có nghiệp cách trở vận đường long đong

// ]]>


< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ lại tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ
Nhược cung tật ách là một cung phúc đức là sáu cho nên nhất lục cộng tông biểu hiện nếu là tâm tính tại tật ách vậy linh tính ( tiềm thức ) ngay tại phúc đức
Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với sinh hoạt phẩm chất khá giảng cứu
Sinh ra quyền nhập phúc biểu hiện yêu thích huy bỗng nhiên tính hưởng thụ thường bởi vì sung mãn mặt mũi mà phô bày giàu sang
Sinh ra khoa nhập phúc biểu hiện này hưởng thụ thuộc có kế hoạch tính ( số lượng nhập là xuất )
Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện hưởng thụ thiếu ( hoặc không ) tinh thần không yên trùng tài bạch thường dùng tiền không thích hợp mà tổn thất
Lộc năm sinh tọa phúc đức
Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán xuất nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp
Lộc năm sinh nhập phúc đức chủ có ấm tài phải là sanh ra ở có tiền được gia đình mệnh chủ tạo hóa tốt phúc trạch dày yêu thích hưởng thụ tâm linh vực thẩm thường cảm giác vui vẻ
Lạc quan tùy cùng cảm tính ngây thơ ( không cơ lòng ) tư tưởng lòng dạ rộng lớn dễ dàng thỏa mãn
Biểu hiện có ấm tài tư tưởng lạc quan phúc trạch thịnh vượng thiên về tài lợi nhuận lại tốt hưởng thụ dễ có đào hoa chi niệm ( no ấm tưởng niệm và phóng túng dục )
Chủ có tổ ấm có lương lộc nhưng có hưởng phúc cơ hội nhưng đối với người khác keo kiệt già vận tốt
Khác chiếu tài bạch kiếm tiền dễ dàng có lệch tài ( hồng bao ) mệnh chủ trọng tài trọng dục ( lòng tham không đáy )
Lộc năm sinh nhập phúc đức tính cách trưng ứng : lạc quan trọng tài đào hoa ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Nhược phúc đức liêm trinh hóa lộc ( người sinh năm giáp ) mà Tử Tướng nhập phu thê thì phối ngẫu bạc tình bạc nghĩa chắc có ngoại tình
Cung phúc đức tự hóa lộc tư tưởng lạc quan bày ra làm việc xuất phát từ từ thành
Tự hóa lộc nhạc với trả tiền chủ đến tài nhẹ nhõm phúc trạch tốt hưởng thụ cả đời
Phúc làm tự hóa lộc độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền tự tại hưởng phúc
Cung phúc đức ( mấy đời nối tiếp nhau nhân quả kiếp này quả báo )
< phúc đức là thiên tới tài > biểu thị cùng xuất ngoại lúc được phủ biểu hiện bên ngoài tiêu phí nhiều ( trả tiền ) được thái độ liên quan đến
< phúc đức là phụ tới phụ > phá quân lộc năm sinh nhập [ phúc đức ] biểu hiện tổ đức tốt có thể đức tổ ấm có thể hưởng phúc
< phúc đức là tật của tật > lộc năm sinh nhập [ phúc đức ] biểu hiện lý niệm thiện lương
< phúc đức là tật của tật > đại biểu tâm linh vực thẩm rõ ràng xuất trước đây mấy đời nối tiếp nhau nhân quả tại hiện thế được tiềm thức đam mê
( không hề nguyên nhân mới tốt biểu hiện )
Cung tật ách là một cung phúc đức là sáu cho nên nhất lục cộng tông biểu hiện nếu là tâm tính tại tật ách vậy linh tính ( tiềm thức ) ngay tại phúc đức
Mệnh chủ phúc trạch dày vui mừng hưởng thụ tâm linh vực thẩm thường cảm giác vui vẻ chủ nhưng có hưởng phúc cơ hội già vận tốt
Lộc năm sinh nhập phúc đức chủ có ấm tài phải là sanh ra ở có tiền được gia đình chiếu tài bạch nghĩ cố gắng kiếm tiền
( nhưng đại phúc làm phi hóa kỵ nhập bản phúc thì khác biệt )
Lộc năm sinh tọa ngã cung mà tha cung làm hóa kị đến nhập ngã cung là tha cung đến trùng phá
Nhược ngã cung tự hóa lộc tượng này không chỉ là [ bản bị ] còn đã có [ thay đổi ] cùng [ giao dịch ] giống
[ tự hóa lộc ] là [ bản bị ] phải nhìn [ hóa kị ] rơi vào tới cung vị
Tưởng nghiên phán [ bản bị ] hay không muốn [ giao dịch ]( hóa xuất ) hoặc muốn [ thay đổi ]( hóa nhập )
Lộc năm sinh tọa phúc đức
Nhược [ đại hạn tài ] làm hóa kị nhập [ bản phúc ] không lộc gặp trùng phá ( không phải song kị bởi vì kị có bắt lộc cùng loại ) này hạn nhập tài phúc tuyến có đại phát

// ]]>


Lộc năm sinh tọa phúc đức nhược [ đại hạn tài ] làm hóa kị nhập [ bản phúc ] không [ lộc gặp trùng phá ]( không phải song kị bởi vì kị có bắt lộc cùng loại )
Này hạn nhập tài phúc tuyến có đại phát ( nhưng đại phúc làm phi hóa kỵ nhập bản phúc thì khác biệt )
Lộc năm sinh tọa phúc đức nhược [ đại hạn tài ] làm hóa kị nhập [ bản phúc ] không [ lộc gặp trùng phá ]( không phải song kị bởi vì kị có bắt lộc cùng loại )
Này hạn nhập tài phúc tuyến có đại phát ( nhưng lưu ý phúc đức lộc năm sinh tự hóa lộc thì khác biệt )
Lộc năm sinh nhập phúc đức nhược tài phi hóa kỵ nhập phúc trùng phá lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trái lại trùng [ bản tài ]
May mà nhược [ cung tài bạch ] gặp phá quân sinh ra quyền tọa thủ ( quyền năng đáng kị ) chịu đựng khá là khẽ
Lưu ý mệnh chủ ( nữ mệnh ) được phúc đức không kiếp tọa thủ
Đầy đủ bày trái lại trào lưu trái lại hiện thực chấp nhất ý nghĩ ( quan niệm ) bản vị chủ nghĩa thích sĩ diện
Không kiếp cùng nhập phúc đức biểu hiện tư tưởng lưu với gian trá ý nghĩ bên trên trái lại truyền thống trái lại trào lưu vui mừng lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết
Cùng liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền đồng độ ứng phòng tửu sắc đổ
Không kiếp là sát tinh cũng là động ngôi sao ( nhược giờ ngọ sinh ra không kiếp nhập tị đồng cung )
Địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới ngăn trở địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập
Hoả tinh nhập phúc đức hoả tinh mới tính diễm bên trên lửa ý nghĩ trực tiếp nhạy cảm phản ứng nhanh
Địa không thiên không tiệt không tuần không nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ bị lý giải làm lao không ngừng thu vào hoạch thiếu
Trùng chiếu tài bạch cùng khốn không tài không phúc
[ hỏa tham ] nhập phúc đức
Phúc đức ( giáp tuất ) hoả tinh + tham lang đồng độ đồng đều không thể ở lâu không hề có thể lâu bền tính chất biểu hiện tham đồ bộc phát tu hiểu bảo thủ chuyển tiến
Cung phúc đức hoả tinh thường biểu hiện tinh thần trạng thái hoặc tật bệnh điềm báo
Như tinh thần thất thường nghĩ cảm thấy mất điều mất ngủ hoặc ức uất chứng các loại thậm chí từ sát tấn hào
Chú ý chủ tinh thiên cơ vũ khúc thiên đồng liêm trinh cự môn thiên tướng thất sát các loại gặp sát hoặc hóa kị dễ có cảm xúc mất khống chế
( đại vận lưu niên có sát kị trùng nhập cung phúc đức
Gặp thiên mã hoả tinh ảnh hưởng cung phúc đức thường có lỗi động tốt mạo hiểm không dễ tiếp nhận dạy dỗ hoặc khuyến cáo
Gặp địa không địa kiếp nhập phúc đức biểu hiện tính cách sơ cuồng hào hùng không bị cản trở
Gặp đà la lộc tích trữ ở phúc đức biểu hiện chấp nhất tâm rất nặng tính cách câu cẩn
Phúc đức hoả tinh độc thủ bị gấp gáp táo dễ nộ tu dưỡng khá là chênh lệch khiếm an lao lực vất vả cần cù lao lục mệnh
Hoả tinh thủ phúc đức chủ kiên cường tư tưởng biến hóa nhanh chóng một xúc như lửa liệu nguyên
Hoả tinh nhược gặp chính tinh thuộc khai sáng tính hoặc biến động tính cường biểu hiện thường thường không cách nào khống chế tính tình khiếm khuyết hàm dưỡng
Hoả tinh độc thủ phúc đức mới tính diễm bên trên lửa ý nghĩ trực tiếp nhạy cảm phản ứng nhanh tính cách vội vàng xao động không trầm được khí bị táo bạo phản ứng kịch liệt
( tư tưởng tích cực chơi vui nhàn không hạ đến tính tình không được tốt hàm dưỡng không đủ không tính nhẫn nại )
Kình dương độc thủ cung vô chính diệu phúc đức thể xác tinh thần bất an làm lao vui mừng mạo hiểm sinh hoạt không kế hoạch dụng tiền không độ dễ có thiếu tới làm phức tạp ứng phòng phí của
Phúc đức tại thìn tuất sửu vị kình dương nhập miếu dù cả đời làm phiền có nhiều việc nhưng động bên trong có phúc
Kình dương hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) với phúc đức biểu hiện lao tâm thiếu lực lao lục bôn ba chủ cả đời làm phiền tâm sự nhiều
Thường hội là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi như gặp cát tinh giảm ưu giảm sầu
Phúc đức gặp kình dương hóa khí là hình hình thương hung ác chi tinh tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao

// ]]>


Phúc đức linh tinh ở tử tọa bất luận cái gì cung vui mừng ở sau lưng lao thao để người chịu không được
Phúc đức linh tinh gặp kình dương cùng hạ cách thả nhập miếu vượng cũng không cát hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) cô khắc hạ tiện dễ có hình trách
Linh tinh ở cung phúc đức ( dần mão hoặc tị ngọ ) tăng cường linh tinh được dữ dằn đặc biệt chất ảnh hưởng phu thê
Hôn nhân một mai vỡ tan rất khó phục hợp ly dị về sau nghĩ gặp lại một mặt cơ hội cũng không nhiều
Phúc đức gặp linh tinh âm thầm báo phục não người không lên tiếng không thích chính diện xung đột cũng không dễ hòa hợp bãi bỏ qua ( tiêu ma kéo dài lực càng thắng hoả tinh )
Phúc đức linh tinh độc thủ vất vả cần cù lao số khổ hàm dưỡng không tốt bị phát giận tiền tài chi phí không chế không dễ tích tài bị bạo ẩm bạo thực
Phúc đức linh tinh nhập miếu ( dần mão ngọ tuất hợi ) vượng địa ( thìn tị vị thân ) có cát tinh đồng cung bình thản
<< đặc biệt lưu ý >>
Bản mệnh bàn kình dương nhập [ bổn điền ]( đinh mùi ) đà la nhập [ bản phụ ]( ất tị ) hoả tinh nhập [ bản tật ]( tân hợi ) linh tinh nhập [ bản phúc ]( bính ngọ ) các loại cung vị
Theo như [ xem tính tâm pháp ]
Linh tinh nhập [ bản phúc ]( bính ngọ ) thuộc mệnh chủ tới phúc khí cùng thọ nguyên hồi sát phá bất lợi chi cục
Theo như [ xem khí tâm pháp ]
Linh tinh nhập [ bản phúc ]( bính ngọ ) can cung bính liêm trinh hóa kị nhập bổn điền ( đinh mùi ) gặp kình dương ( kình dương gặp hóa kị thì gặp máu yểu thọ sát )
( trùng đại hạn thứ tư cung mệnh )
Bởi vậy có thể thấy đại hạn thứ tư tứ sát đều nhập sung mãn đao quang kiếm ảnh mọi lúc sung mãn huyết tinh này hạn khó có hòa hợp chung
Địa không thiên không tiệt không tuần không nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ bị lý giải làm lao không ngừng thu vào hoạch thiếu
Trùng chiếu tài bạch cùng khốn không tài không phúc
Phúc đức địa kiếp chủ sanh ra ở bần Khổ gia đình phụ thân cùng mẫu thân đau khổ ( kiếp không lâm tài phúc tới hương sinh ra đến bần tiện xuất sinh lúc gia cảnh khá là đau khổ )
Không kiếp là sát tinh cũng là động ngôi sao địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới ngăn trở địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập
( nhược giờ ngọ sinh ra không kiếp nhập tị đồng cung )
Kiếp không lâm tài phúc tới hương sinh ra đến bần tiện
Gặp địa kiếp + địa không ngồi chung cung tài bạch hoặc cung phúc đức trái lại truyền thống trái lại trào lưu phí của cùng chủ sanh ra ở bần Khổ gia đình
Địa không tại phụ địa kiếp tại điền thiên phủ tọa phúc đức đối chiếu tử vi thất sát [ không kiếp giáp phúc đức ] phúc phận thụ kiềm chế nếu không tài phú không ít
Phúc đức tọa lộc năm sinh mà tài bạch tọa sinh kỵ hình thành [ lộc kị đối với trùng ] nhược [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ] hoặc [ bản tài ] đều có tai nạn
Phúc đức tọa sinh kỵ mà tài bạch tọa lộc năm sinh hình thành [ lộc kị đối với trùng ] nhược [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ] hoặc [ bản tài ] đều có tai nạn
Lộc năm sinh sinh ra khoa cùng nhập cả đời thân không vấn đề lớn thả có ung thư cũng hội lúc đầu phát hiện trị được dũ
Tài tinh ( vũ khúc thái âm ) hóa lộc nhập phúc đức biểu hiện ấm tài vượng
( lộc khoa đồng cung là êm xuôi tọa mệnh thân cung cung phụ mẫu cung phúc đức chủ cả đời thiếu bệnh )
Song lộc nhập phúc đức chủ ấm tài vượng sẽ không thanh hoàng không tiếp nhưng cũng không biểu hiện nhiều ( song lộc nhập tài bạch khá là tốt là chính tài )
Quyền lộc thủ tài phúc chi vị xử thế vinh hoa

// ]]>


Phúc đức tọa lộc năm sinh sinh ra quyền mà tài bạch tọa sinh ra khoa
Lộc năm sinh ở tứ mộ địa ( thìn tuất sửu vị ) khố chủ tài chủ không phải kiếm tiền không thể muốn đi cầu tài mưu sinh
Mặc kệ mệnh chủ có tiền hoặc không có tiền đều hội mất kiếm tiền ( không đi kiếm tiền không yên lòng )
Cung phúc đức tọa lộc năm sinh ( thuận hành thứ ba )
[ thiên mệnh ] không thể hồi [ tật ách ] can cung hóa kị hoặc [ nô bộc ] can cung hóa kị trùng phá gặp trùng phá thì hung này là [ tuyệt mệnh lộc ]
Cung phúc đức tọa lộc năm sinh nhược đại hạn mệnh làm hóa lộc rơi vào cung tài bạch cùng lộc năm sinh đối chiếu
Này [ thiên mệnh ] hóa lộc hình thành [ chạm trán lộc ] biểu hiện bản hạn nội êm xuôi gấp bội
Lộc kị cùng nhập phúc đức có phúc cũng có lự phi hóa kỵ nhập phúc đức chủ quan ý thức mãnh liệt chắc có kỷ người ưu trời vô sự phiền
Quyền kị cùng nhập phúc đức lòng tự tin cường kỳ hứa đại thưởng trứ biểu hiện tự hóa quyền hội thưởng giao màn che
Khoa kị cùng nhập phúc đức có nhỏ ấm tài chủ quan ý thức cường hội bởi vì mặt mũi vấn đề mất trả tiền
Mệnh chủ trọng thị tinh thần hưởng thụ có có lộc ăn đến tài nhẹ nhõm
Tự hóa lộc nhạc với trả tiền chủ đến tài nhẹ nhõm phúc trạch tốt hưởng thụ cả đời
Phúc đức ( mậu dần )( trường sinh ) cung vô chính diệu mượn thái dương lộc năm sinh cự môn + cô thần âm sát mượn ngôi sao thái dương lộc năm sinh lại có lộc bảo lưu
Sinh ra quyền tọa phúc đức
Biểu hiện tư tưởng chủ quan ( trước vệ ) bản thân tự phụ hành vi không nhẹ bị cúi đầu ( không nhận gò bó )
Bá đạo nghĩ cầm quyền tác phong hải phái hưởng thụ di chuyển hoa giảng môn mặt
Cá tính chủ quan cường thế truy cầu tốn tiền được khoái cảm cùng hư vinh lúc tuổi già không khỏi tịch mịch
Sinh ra quyền nhập phúc đức lòng tự tin cường mọi chuyện như ý bản thân kỳ hứa cao yêu thích làm náo động lãng phí
( sinh kỵ nhập phúc đức bản thân ý thức phi thường mãnh liệt )
Tốt phô bày giàu sang cá tính bá đạo vui mừng cao cấp hưởng thụ phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Cung phúc đức tọa sinh ra quyền có biết thật sâu tằng tư tưởng bá đạo tự tư lại vui mừng tranh đấu cầu quyền cầm quyền
Sinh ra quyền nhập phúc đức tính cách trưng ứng : chủ quan cứng rắn cảnh ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Quyền lộc thủ tài phúc chi vị xử thế vinh hoa phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
< cung phúc đức là thiên di được tài bạch > có xem mệnh chủ bên ngoài lúc được tài bạch hành vi
Sinh ra quyền nhập phúc đức nữ mệnh sợ hôn nhân không tốt, khó coi hoặc dễ có lưu sinh hoặc khó sinh ( tất phải mổ bụng thủ thuật phối hợp )
Sinh ra quyền nhập phúc đức đấu chí cao cơ lòng nhiều cường hãn cứng rắn cảnh trọng quyền bạc tình lòng dạ hẹp hòi không biết đủ < trần tuyết đào đại sư quan điểm >
Phúc đức tự hóa quyền biểu hiện mệnh chủ tự tư sự thật tính toán lòng thuật không công bằng < ứng tránh tới riêng chỉ sợ không kịp >
Cung phúc đức tự hóa quyền tư tưởng chủ quan đánh đấm khí bày ra làm việc quả quyết ( thưởng trả tiền )
Tự hóa quyền ái biểu hiện ( tỷ như bằng hữu tụ hội có lẽ hội thưởng giao màn che )
Cung phúc đức sinh ra quyền lại tự hóa quyền tư tưởng chủ quan đánh đấm khí ý nghĩ hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua bày ra làm việc quả quyết ( thưởng trả tiền )
Cung phúc đức tự hóa quyền là hậu thiên sự tình , tức ý nghĩ hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua
Sinh ra quyền sinh kỵ cùng ở tại phúc đức lòng tự tin cường lại bản thân ý thức mãnh liệt đánh đấm khí kỳ hứa đại thưởng trứ biểu hiện
[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện nghi kỵ khác nghị tranh chấp tranh chấp cãi nhau đánh đấu sát phạt
Tọa sinh ra quyền lại tự hóa kị tại phúc đức đột bày ra vô sự phiền tâm tư
Phúc làm thái dương sinh ra quyền thái âm tự hóa kị ( ất vị ) này là [ quyền kị dây dưa ] lao tâm phí lực làm nhiều công ít khó khăn trắc trở nhiều
[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện nghi kỵ khác nghị tranh chấp tranh chấp cãi nhau đánh đấu sát phạt
Tọa sinh kỵ lại tự hóa quyền tại phúc đức bản thân ý thức mãnh liệt bên ngoài đặc biệt đột hiển lòng tự tin
[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện nghi kỵ khác nghị tranh chấp tranh chấp cãi nhau đánh đấu sát phạt

// ]]>


Tọa sinh kỵ lại tự hóa kị tại phúc đức này là song kị tâm tư thường ưu kỷ người ưu trời đặc biệt chủ quan
Hoặc nói bản thân cảm giác tốt đẹp không đếm xỉa người khác phê bình ý kiến
Nhược sinh kỵ lại tự hóa kị tại phúc càng biểu hiện lòng dạ không mở lãng thật xấu không phân chấp mê không tỉnh xử sự cố chấp mang theo có nghiệp cách trở vận đường long đong
Vũ khúc sinh ra quyền quyền lực dục vọng rất nặng ý thức trung chỉ hướng "Tiền "Nhìn đối với tiền tài ngắn lự thiếu khuyết quy hoạch có thể bắt bấy nhiêu tính bao nhiêu
Phá quân sinh ra quyền biểu hiện cá tính bá đạo vui mừng cầm quyền là người hải phái sĩ diện phô bày giàu sang sung mãn lão đại tiêu phí nhiều phô trương lãng phí ái ác không đồng nhất
Thái dương sinh ra quyền tân ( Quan lộc chủ hóa quyền ) biến động bận rộn ( có thu vào hoạch ) bôn ba ( dịch mã ngôi sao cường )
Có quyền thế có tài hoa chủ quan quá mạnh ương ngạnh dùng riêng ( nên nhiều tu thân dưỡng tính )
Sinh ra khoa tọa phúc đức
Sinh ra khoa nhập phúc đức 1. Tư tưởng thiên về thanh danh có tu dưỡng nhưng khá là tốt hư vinh thượng năng tâm tư yên ổn ( tính cách trưng ứng: trùng tên hư vinh )
2. Chiếu tài bạch tiến tài nguồn gốc trong sạch doanh sinh ra khá là sẽ không bị thua tổn tài tiền tài tiêu phí nhiều năng lượng nhập là xuất ( ký màn che ) có thể dự trữ
3. Sinh ra khoa nhập phúc đức tính cách trưng ứng : trùng tên hư vinh ( ái dụng hàng hiệu hóa chắc có phẩm chất bảo chứng tới phẩm nhưng không nhất định giá cao )
4. Hóa khoa đối với yêu thích chi sự vật có thể xâm nhập nghiên cứu chắc có gặp địa dù hiểu hưởng thụ cũng có thể số lượng nhập mà là có chỗ tiết chế
Nam mệnh khá là tôn trọng phối ngẫu ( có chút là sợ thê )
Vũ khúc sinh ra khoa nhập cung phúc đức dù lao lục hành động đồ đạc trong cửa hàng có đạo kiếm tiền trong sạch sự nghiệp hòa thuận phát triển có số lượng nhập là xuất hiểu hưởng thụ
Nhược vũ khúc thiên phủ song tài tinh nhập phúc đức biểu hiện cả đời tiền tài không thiếu ( nhưng có tư tưởng vội vàng xao động kiêu ngạo không thể hợp người )
Văn xương sinh ra khoa rơi cung phúc đức biểu hiện phẩm vị cao , có nghệ thuật giám thưởng lực
Nhưng sinh ra khoa gặp tự hóa khoa , là khoa xuất , biến thành cùng loại để tiêu , lại biến thành nên có tốt phong độ ngược lại để người cảm thấy không phong độ , không tu dưỡng
Cung phúc đức tự hóa khoa là người biểu hiện nhã nhặn ( tỷ như thưởng giao màn che đều hội thừa dịp yên lặng làm việc )
Mậu can năm hữu bật sinh ra khoa nhập phúc ( giáp dần ) [ này là can năm sinh tới hóa tượng tiên thiên cách cục ]
Sinh ra khoa tọa phúc đức tư tưởng thiên về thanh danh khá là tốt hư vinh thượng năng tâm tư yên ổn chiếu tài bạch doanh sinh ra khá là sẽ không bị thua tổn tài
Hóa khoa đối với yêu thích chi sự vật có thể xâm nhập nghiên cứu chắc có gặp địa dù hiểu hưởng thụ cũng có thể số lượng nhập mà là có chỗ tiết chế
Sinh ra khoa nhập phúc đức tính cách trưng ứng : trùng tên hư vinh
Cung phúc đức tự hóa khoa là người biểu hiện nhã nhặn ( tỷ như thưởng giao màn che đều hội thừa dịp yên lặng làm việc )
Sinh kỵ tọa phúc đức
Nhược [ năm sinh hóa kị ] tới tọa cung cùng có [ tự hóa kị ] được cung vị khả quan sát mệnh chủ được [ kết khí ] được chỗ cũng chính là [ phá hao tổn ] vấn đề chỗ
[ sinh kỵ ] chỗ cung vị thì bên ngoài chỗ chủ [ người ] [ sự tình ] [ vật ] tất có thiếu hụt ( không hoàn mỹ )
Nhược [ sinh kỵ ] tại sáu âm cung (2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 , 12) thì cung này vị trí chi chủ sự tình sẽ có quấy rầy nói lải nhải chi tình sự tình
( đó là sinh kỵ tại Huynh tử tật nô điền phụ các loại âm cung )
Nhược cung vị nội hữu hóa ngôi sao mấy viên liền biểu thị có mấy [ khí ] tại bên trong cung trung

// ]]>


Năm sinh hóa kị hoặc tự hóa kị nơi tọa tới cung
Đại biểu trong cuộc đời yếu ớt nhất cung nhất quan tâm nhất phiền não chuyện tình ( kết khí vị trí bị phát sinh vấn đề ( phá hao tổn ) được cung vị )
< phúc đức là tật của tật > tọa sinh kỵ mệnh chủ đối với tật ách được sức chống cự ngại yếu tâm thái bên trên có chút thần kinh chất bị kỷ người ưu trời
Tính cách trưng ứng : bi thương xem thấp điều mặc dù trọng yên ổn nhưng khiếm khuyết tiến lấy lại tận tình ăn uống ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Sinh kỵ nhập phúc đức tính cách trưng ứng : bi thương xem thấp điều trọng yên ổn nhưng khiếm khuyết tiến lấy tận tình ăn uống tới dục
Sinh kỵ nhập phúc không tổ ấm lao lục cách tư tưởng bi thương xem thấp điều không cách nào an hưởng đa sầu đa cảm bị tự tìm phiền não ( toản kẹo sữa bò nhọn )
Dù trọng yên ổn khiếm khuyết tiến lấy vật dục cường trọng thị ăn uống đến tột cùng là tiết kiệm nhân
Biểu hiện mệnh chủ trung thực sợ phiền phức ( tư tưởng khá là kế toán khá là tự tư nhưng không sợ người )
Dáng người đơn gầy khô gầy diện mạo làm cho người ghét có gian hung tới khí tính tình kỳ quái đa nghi nhiều đố
Sinh kỵ ( hoặc tự hóa kị ) tại cung phúc đức cá tính lỗ một mạch dũng cảm không câu nệ tiểu tiết tâm địa tốt trung thực không cơ lòng
Dù lao tâm lao lực cũng không cứ là tự thân tới hưởng thụ vui mừng bố thi mà ấm hắn người hưởng thụ
( sinh kỵ hoặc tự hóa kị nhập mệnh thiên phụ tật phúc cùng luận )
Sinh kỵ nhập phúc đức tọa sinh kỵ trung thực người phúc đức chênh lệch lao lục nhiều quan tâm nhiều muộn ưu kỷ người ưu trời không cách nào an tâm hưởng thụ
Thường cả đời u uất không vui có tiền cũng không hội hưởng thụ lại cung cấp hắn người chi tiêu
Bị tự tìm phiền não bất thông nhân tình sẽ không số lượng nhập là xuất kiếm tiền vất vả bôn ba lao lục
Trùng tài bạch kiếm tiền vất vả cả đời cùng khốn thất vọng khó có hành vi thỉnh thoảng thiếu tiền dụng
( phải vụ thực đừng có lệch tài cùng hoành tài được huyễn tưởng )
Sinh kỵ trùng tài biểu hiện kiếm tiền vất vả lao lục bôn ba vui mừng làm ban ngày mộng không năng lượng nhập là xuất thường miệng ăn núi lở
Không phúc có thể hưởng cả đời thường ức uất không vui
< phúc đức là tật của tật > đại biểu tâm linh vực thẩm rõ ràng xuất trước đây mấy đời nối tiếp nhau nhân quả tại hiện thế được tiềm thức đam mê
( không hề nguyên nhân mới tốt biểu hiện )
< phúc đức là phụ tới phụ > là tổ ấm vị trí quan sát mệnh chủ tạo hóa cùng phúc ấm
Cũng là quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê các loại )
Nhược sinh kỵ ( tự tư theo như lại uất trệ thiếu trái không được thuận ) nhập phúc biểu hiện bên ngoài chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí
Nhược sinh kỵ lại tự hóa kị tại phúc càng biểu hiện lòng dạ không mở lãng thật xấu không phân chấp mê không tỉnh xử sự cố chấp
Mang theo có nghiệp cách trở vận đường long đong
Khác sinh kỵ lại tự hóa kị nhập phúc biểu hiện thân khỏe mạnh trạng huống không tốt, khó coi
< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ lại tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ

// ]]>


Phúc đức tọa năm sinh hóa kị với tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) này là [ sách mã kỵ ] hủy đi tự thân tới phúc khí cùng hy vọng thả có lý tưởng cũng không xác thật tế
Kị tại phúc đức nhiều phiền não mọi thứ nghĩ không mở
[ sách mã kỵ ] hội bởi vì tự thân tới quan niệm khác với thường nhân ( quấy rối ) phẩm vị kém mà tạo thành tự thân phúc khí chịu đựng thậm chí ảnh hưởng thọ nguyên
Phúc đức tọa năm sinh hóa kị với tứ bại địa ( tí ngọ mão dậu ) cả đời ức uất không vui ( mất phúc giống )
Nữ mệnh e rằng sẽ có một đoạn trong lúc chìm nổi phong trần như vũ nữ bar-girl sắc tình gái mát-xa kỹ nữ các loại
Thái dương sinh kỵ tinh tình không ổn phúc phận chịu đựng nhược hành hạn không tốt, khó coi sợ bởi vì kháng lực không đủ có ngược lại hạn được nguy cơ
Thái dương tự hóa kị biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ
Nhược cung tài bạch không tự hóa bên ngoài tài làm hóa kị nhập phúc đức bởi vì phúc đức tọa sinh kỵ
Đưa tài làm hóa nhập tới kị đáng trở lại cung tài bạch trở thành "Nghịch thủy kị" này kị thắng lộc năm sinh
Nhưng vẫn tu chú ý bởi vậy [ nghịch thủy kị ] mệnh cách phần lớn buôn bán có lời không phải là tài ( độn tích đầu cơ tích trữ thu vào mua tang vật ) được bạo lợi
Phúc đức tọa lộc năm sinh mà tài bạch tọa sinh kỵ hình thành [ lộc kị đối với trùng ] nhược [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ] hoặc [ bản tài ] đều có tai nạn
Phúc đức tọa sinh kỵ mà tài bạch tọa lộc năm sinh hình thành [ lộc kị đối với trùng ] nhược [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ] hoặc [ bản tài ] đều có tai nạn
< phúc đức là Quan phu quân > tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]
Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim được vận dụng thường bởi vì chấp nhất được quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại
Thái dương hóa kị nhập phúc biểu hiện nghĩ tự lý niệm loạn vô sự bận bịu gây chuyện tự tìm phiền não
Thái âm sinh kỵ nhập phúc biểu hiện tinh thần cô độc không đường chọn lựa đau khổ cất ở nội tâm
Liêm trinh sinh kỵ nhập phúc biểu hiện tinh thần xúc động ưu lự sâu thường mất ngủ lại ứng phòng bị ngoài ý muốn chi kiếp số
Cự môn hóa kị nhập phúc biểu hiện nghĩ tự phiền loạn tiến giảm mất cứ âm thầm thương thần
Thiên cơ sinh kỵ nhập phúc biểu hiện nghĩ tự hoạn đắc hoạn thất đa sầu đa cảm làm lao bất an
Văn khúc sinh kỵ nhập phúc biểu hiện mọi việc không được thuận không phúc có thể hưởng thường không như mong muốn tranh chấp quấy rầy nhiều
Thiên đồng sinh kỵ nhập phúc biểu hiện phúc sao hóa kỵ ( mất phúc ) không phúc có thể hưởng thận phòng tinh thần phân nhiễu
Văn xương sinh kỵ nhập phúc biểu hiện không như mong muốn ứng phòng văn thư khế ước chừng các loại xuất lổi mà gây nên tranh chấp
Vũ khúc sinh kỵ nhập phúc biểu hiện ngắn lự thương thần hồi bạng châu làm nhiều công ít nghĩ tự bôn ba làm lao
Tham lang sinh kỵ nhập phúc sợ bởi vì hy vọng thất bại bôn ba phiền não khó được thanh tĩnh
[ cung phúc đức ] thất sát lộc tồn cùng thủ cung phúc đức là tư tưởng tạo hóa chi vị
Thất sát sát ngôi sao bị xúc động mà lộc tồn là quả tú cô độc
Lưỡng ngôi sao đồng độ phúc đức ( tạo hóa ) vị trí dễ dàng có âm độc tàn nhẫn ý nghĩ
Phúc làm hóa kị nhập [ bản mệnh ] gặp liêm trinh tự hóa kị này là [ thoái mã kị ] này kị thối lui đến bản phu trùng bản quan ( giáp tuất )
< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc đức hóa kị trùng [ phúc tới phúc ] đi nhiều bất nghĩa tất từ tễ hại người hại mình cái được không bù đắp đủ cái mất
Lưu ý [ cung mệnh ] [ phúc đức ] [ tật ách ] can cung đều hóa kị nhập [ bản phu ]
Thì phối ngẫu hoặc khác tính bằng hữu đưa là mệnh chủ được trí mạng vị trí
Lại [ cung mệnh ] [ cung phúc đức ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập bổn điền mệnh chủ đối với gia đình quá mức là nhớ nhung chiếu cố
Từ kể trên điều tra bày mệnh chủ hình khắc rất nặng tâm tính hung tàn lại phản phúc