Thiên lương tị hợi phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2 0 3 0

Tị hợi phúc đức   thiên lương độc tọa     đối chiếu thiên đồng

Dậu mão thiên cơ cự môn tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa dậu ( cơ cự ) bên ngoài dần vị trí cung nô bộc ( liêm trinh ) tất cùng hợi vị trí cung phúc đức ( thiên lương ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng cảm xúc thường bởi vì trọng thị bạn bè bằng bộ phận thuộc quan hệ mà chịu đựng dính líu
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc biệt chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng được tầng mặt
Nhược có tính cách mị lực nhưng có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nhược cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có kết giao tố chất lương hảo người hỗ lệ hỗ miễn
Thân dần vị trí cung nô bộc liêm trinh thủ đối chiếu tham lang chủ giao du rộng lớn hội cát lộc tồn hóa lộc có bởi vì bạn bè kiếm được tiền
Tị hợi thiên lương đối với thiên đồng lạc hãm chủ lười biếng kéo dài ý nghĩ cũng không tích cực thường đến quá trễ chánh sự
Thiên lương hóa kị chủ không phúc nhiều phiền não
Nhược gặp thiên mã ý nghĩ đằng vân giá vụ di động bất an


Thiên cơ tinh hệ ( thiên cơ cơ âm cơ lương cơ cự ) tọa mệnh
"Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ ( thiên lương cự môn thái âm ) cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao tất thủ cung phúc đức đối với củng sao thiên đồng đeo
Mệnh chủ ( thiên cơ ) "Cơ nguyệt đồng lương" khuyết thiếu hùng tâm tráng chí mệnh đồ hay thay đổi dễ dàng tự mãn theo thủ cựu
Bác học là tinh bị bị ẩm lưu ảnh vang truy cầu lúc còn
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức
Đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Tài bạch ( thiên đồng ) chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc hơi tư hưng nghiệp là vất vả mệnh lịch tận khó khăn, nhọc nhằn trước đau khổ sau cam
Gặp tả hữu tài khí càng tích yếu vui mừng hội sát đến khích lệ đấu chí
Thiên lương hóa khoa kỷ có trưởng thượng tới ấm duyên nhiều đến chăm sóc là hòa hợp nhạc thi
Nhưng từ sự tình văn hóa sự nghiệp tương quan nghiên cứu nên tả làm gửi bản thảo báo tạp chí các loại kinh doanh
Gặp cát trợ giúp có trong vội vàng sinh ra phúc trung lúc tuổi già khá là yên ổn hưởng phúc
Cung phúc đức
Thiên lương lạc hãm tại hợi tài đến lại tài mất gấp gáp hình tốt nghĩa sắp xếp nan giải phân coi nhẹ tiền tài sinh hoạt giản dị
Tị hợi thiên lương đối với thiên đồng lạc hãm chủ lười biếng kéo dài ý nghĩ cũng không tích cực thường đến quá trễ chánh sự
Nhược gặp thiên mã ý nghĩ đằng vân giá vụ di động bất an
Thiên lương hóa kị chủ không phúc nhiều phiền não
Phúc đức tự hóa khoa biểu hiện 1. Mệnh chủ nhà bố đưa ôn hinh giản dị cùng gia đình thành viên đối đãi nhau hòa hợp
2. Có lẽ là thư hương thế gia trong nhà sách vở nhiều
Lưu ý phúc đức là uy tín tín nhiệm cung vị nhược tự hóa khoa sợ là hóa không giống dẫn đến nghi kỵ hoài nghi
Nhất hoại hội hình thành không tín nhiệm cự tuyệt cãi cọ hoặc trêu chọc sát thân tới họa
Thiên khôi nhập phúc đức có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện thường có chửa biên quý nhân trợ giúp cả đời có phúc hưởng thụ khoái lạc
Gia thế tốt là người xuất sắc khí nhã nhặn nếu có ngông nghênh cá tính đạt xem khoan hồng nhã nhặn xuất sắc khí sĩ diện có chủ gặp
Bất ty bất kháng không dễ tiếp nhận hắn người ý kiến nhạc với giúp người cũng nhiều đến trợ giúp hưởng thụ yên ổn

// ]]>


Phúc đức kỷ hợi
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa tư tưởng ý thức nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Kỷ làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập tử ( giáp ngọ ) gặp vũ khúc tự hóa khoa này là [ lộc xuất ] là tổn
< tử nữ là phúc nhanh > phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập tử mệnh chủ nghĩ đầu tư ( nhược gặp cung tử nữ tự hóa sợ là lộc xuất tổn thất )
< tử nữ là phúc nhanh > phúc can lộc nhập tử [ phúc nhanh ] bày mệnh chủ trời sanh tính lạc quan
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ trọng thị cùng thiện đãi tử nữ hoặc cổ đông
Phúc can lộc nhập tử mà phúc làm phi hóa kỵ nhập mệnh thì lộc kị cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] tử làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị song kị trùng [ bản quan ]
Trùng cung [ bản quan ] là [ phúc tới phúc ] bày mệnh chủ lấy tiền cổn tiền ý nghĩ là tự tìm phiền não
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập mệnh ( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cự môn tự hóa kị song kị
Nhược lấy nữ mệnh mệnh bàn phán đoán bên ngoài phối ngẫu ( trượng phu ) tới đối với muốn như nào thì lấy cung phúc đức tứ hóa rơi cung là quan sát theo như cứ
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập mệnh hoặc trùng mệnh biểu hiện trượng phu vui mừng quản thúc mệnh chủ ( thê )
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện tiên sinh hội quản thúc mệnh chủ ( phu thê sau hôn nhân tình cảm đối đãi sẽ phát sinh vấn đề )
Nữ mệnh phúc đức ( tân tị ) thiên lương + địa không địa kiếp
Không kiếp là sát tinh cũng là động ngôi sao địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới ngăn trở địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập
Không kiếp cùng nhập phúc đức này mệnh chủ rất thông minh
Biểu hiện tư tưởng lưu với gian trá ý nghĩ bên trên trái lại truyền thống trái lại trào lưu vui mừng lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết
Phúc đức thiên lương ở ( tân tị ) thiên lương chủ nguyên tắc cung mệnh ( kỷ mão ) thiên cơ ( quyền biến ) cự môn ( trở ngại )
Này chủng mệnh phúc cung tổ hợp nữ mệnh nhược quá kiên trì nguyên tắc nếu muốn mưu lợi quyền biến tất nhiên sẽ có làm phức tạp mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng
Cung phúc đức tân tị thiên lương hóa quyền: thì khả năng bởi vì hy vọng quá cao kiên trì nguyên tắc mà trái lại trùm tổn thất
Hoặc trêu chọc Vưu Oán dẫn đến cạnh tranh lực cản gia tăng
Cung phúc đức
Mệnh tọa mão bên ngoài thân vị trí cung nô bộc ( liêm trinh ) tất cùng tị vị trí cung phúc đức ( thiên lương ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng cảm xúc thường bởi vì trọng thị bạn bè bằng bộ phận thuộc quan hệ mà chịu đựng dính líu
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc biệt chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng được tầng mặt
Nhược có tính cách mị lực nhưng có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nhược cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có kết giao tố chất lương hảo người hỗ lệ hỗ miễn
Thân dần vị trí cung nô bộc liêm trinh thủ đối chiếu tham lang chủ giao du rộng lớn hội cát lộc tồn hóa lộc có bởi vì bạn bè kiếm được tiền
Tị hợi phúc đức thiên lương đối với thiên đồng lạc hãm chủ lười biếng kéo dài ý nghĩ cũng không tích cực thường đến quá trễ chánh sự
Gặp thiên mã ý nghĩ đằng vân giá vụ di động bất an
Thiên lương hóa kị chủ không phúc nhiều phiền não

// ]]>


Thiên cơ tinh hệ ( thiên cơ cơ âm cơ lương cơ cự ) tọa mệnh
"Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ ( thiên lương cự môn thái âm ) cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao tất thủ cung phúc đức
Đối với củng tài bạch sao thiên đồng đeo
Tài bạch ( thiên đồng ) chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc hơi tư hưng nghiệp là vất vả mệnh lịch tận khó khăn, nhọc nhằn trước đau khổ sau cam
Gặp tả hữu tài khí càng tích yếu
Tài bạch thiên đồng vui mừng hội sát đến khích lệ đấu chí
Mệnh chủ ( thiên cơ ) "Cơ nguyệt đồng lương" khuyết thiếu hùng tâm tráng chí mệnh đồ hay thay đổi dễ dàng tự mãn theo thủ cựu
Bác học là tinh bị bị ẩm lưu ảnh vang truy cầu lúc còn
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình
Đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn
Thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Thiên cơ tọa mệnh tí ngọ dần thân phúc đức cung vô chính diệu mượn đồng lương
Phúc đức ở thân cung vô chính diệu mượn dần đồng lương nhập miếu an hạ tự nhiên an vui quyết không nóng nghĩ
Chủ trọng thị tinh thần tầng mặt an vui hưởng phúc
Thêm cát quý hiển
Thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cung vô chính diệu mượn cùng âm thủ
Tại ngọ mượn tử vị trí cùng âm gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc sinh hoạt an nhàn nữ mệnh chủ ánh mắt lưu diễm nhu nhược sợ phiền phức
Nếu gặp sát bận rộn ngược lại chủ kiên cường phản kháng
Tại tí mượn ngọ vị trí cùng âm phiền não bất an
Nữ mệnh yểu điệu tiêu trí
Gặp sát ( kình dương ngoại trừ ) thể yếu
Gặp cát có phú
Thiên cơ tọa mệnh tị hợi vị sửu phúc đức cung vô chính diệu mượn Đồng Cự thủ
Ở vị mượn sửu Đồng Cự nhật nguyệt thừa vượng không sát diệu có khoái lạc an ninh lao tâm trình độ khá là khẽ
Nhưng hội sát nhiều buồn bã bất an tự tìm phiền não
Ở sửu mượn vị Đồng Cự thái âm lạc hãm tâm chí ti yếu không biết đủ tự tìm phiền não
Lao tâm phí lực
Thiên lương hóa lộc nhâm chủ có hiểu nạn gặp dữ hóa lành thân khỏe mạnh sống lâu tâm tình hoan du
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình có trưởng bối quan hoài chiếu cố cá tính ôn hòa thông minh
Thiên lương hóa quyền ất đức cao vọng trọng có người nhìn nhiệt tâm công ích giáo dục nguyện ý chiếu cố hắn người
Đáng tiếc thái dương lạc hãm sợ thành cũng không lớn
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thiên lương hóa khoa kỷ có trưởng thượng tới ấm duyên nhiều đến chăm sóc là hòa hợp nhạc thi
Nhưng từ sự tình văn hóa sự nghiệp tương quan nghiên cứu nên tả làm gửi bản thảo báo tạp chí các loại kinh doanh
Cung phúc đức
Thiên lương lạc hãm tại tị tài đến lại tài mất gấp gáp hình tốt nghĩa sắp xếp nan giải phân coi nhẹ tiền tài sinh hoạt giản dị
Mọi việc không được thuận bôn ba lao lục cả đời thường cảm giác cô độc hư không tinh thần khó an thân không được tốt sợ thọ nguyên không dài
Gặp cát trợ giúp có trong vội vàng sinh ra phúc trung lúc tuổi già khá là yên ổn hưởng phúc
Phúc hãm quý hãm không phải là nhiều trước kia tân bận bịu bôn ba không chừng tình cảm không được thuận lợi nhuận lúc tuổi già có khá là ổn định có chút phúc phận có thể hưởng

// ]]>


Thiên cơ cự môn mão dậu tọa mệnh tị hợi vị trí cung phúc đức thiên lương thủ đối chiếu thiên đồng
Thái dương tại sửu hãm không yên tĩnh thái âm tại sửu miếu không yên tĩnh
Tị hợi thiên lương đối với thiên đồng lạc hãm chủ lười biếng kéo dài ý nghĩ cũng không tích cực thường đến quá trễ chánh sự
Gặp thiên mã ý nghĩ đằng vân giá vụ di động bất an
Thiên lương hóa kị chủ không phúc nhiều phiền não
Lương vượng độc thủ
Cả đời áo cơm giàu có phúc trạch nhiều phúc thọ toàn tiêu diêu khoái lạc an nhàn
Gặp cát
Cả đời áo cơm giàu có phúc trạch ưu dày nhân từ thiện tâm phúc thọ toàn tiêu diêu khoái lạc
Gặp sát
Cả đời bôn ba lao lục phúc phận thiếu thanh phúc khó hưởng thụ
Tân tị
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Tân làm nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Tân làm nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Tân làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm cự môn hóa lộc nhập mệnh
Độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Phúc làm văn xương hóa kị xem xét này văn xương hóa kị tới rơi cung tạ lấy đẩy đoán cát hung hoặc kết quả
Lưu ý phúc làm tân thất sát hóa kị nhập điền
A can cung hóa kị [ nhập điền trùng tử ] biểu hiện A cung là trở ngại ngại sinh dục tử nữ được nguyên nhân
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )
Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Phúc đức can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Phúc làm hóa kị nhập điền lấy gia đình làm trọng tâm tư thả tại trong nhà vui mừng ở nhà không thích xuất ngoại có tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý
( cung điền trạch giống như cung mệnh ) biểu hiện mệnh chủ lòng của nghĩ ở gia đình là gia đình trí sản
Lưu ý bên ngoài cung phúc đức ( bính ngọ ) tọa thiên lương lộc tồn âm sát + linh tinh
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc làm hóa kị nhập điền cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng thiếu trái chi ý
< điền trạch là phu tới nô > phúc làm hóa kị nhập điền [ phu tới nô ] trùng [ phu tới Huynh ] thương hại đến phối ngẫu được đào hoa giao tế hưởng phúc
Hoặc nói biểu hiện quan niệm bên trên cùng phối ngẫu được chúng sinh ra ( bằng hữu ) xử không tốt
Lấy gia đình làm trọng tâm tư thả tại trong nhà vui mừng ở nhà không thích xuất ngoại có tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý