Thiên tướng mão dậu phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 23 0 4

Mão dậu phúc đức   thiên tướng độc tọa    đối chiếu liêm trinh phá quân

Này là sửu vị vũ khúc tham lang tọa mệnh tài bạch liêm trinh phá quân thủ
Mệnh chủ ( tham lang ) tất nhiên cung phúc đức [ thiên tướng tinh hệ ] thủ mà tất có tài bạch [ phá quân tinh hệ ] củng hội
Tham lang tinh hệ tọa mệnh cung biểu hiện mệnh chủ sẽ có mục đích có thủ đoạn địa mất bột sức nhân sinh
Thiên tướng ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ tới tư tưởng tùy gặp mà an sẽ không chủ động mất trở nên lại là chi phối ( thẻ động ) được nguyên đầu
Thiên tướng nhập phúc đức sẽ không muốn chủ động trở nên mà lệch với tùy gặp mà an lại là thân bất do kỷ ( vui mừng chi phối )
Bất hạnh đối cung ( tài bạch ) lại là phá quân tinh hệ thủ ( tài bạch đi vào biến động quá mức cự )
Phá quân ( tài bạch ) biểu hiện kịch liệt cải cách tồi tàn lập mới dù cho lao dân thương tài cũng hội mặt không đổi sắc mất thỏa mãn dục vọng
Mệnh chủ ( vũ tham ) song tài tinh ở khố vị trí có lý tài năng lực hoành phát tư sinh ( tham lang lệch tài đào hoa tài ) giống
Lấy tiền cổn tiền bất tri bất giác bị càng ngày càng lớn


Lưu ý vũ tham không được phát thiếu niên lang sớm phát sớm bại bốn mươi tuổi trước phát cũng như đàm hao phí một rõ ràng
Nam mệnh lao lục
Nữ mệnh tốt số ( lười biếng trùng )
Kỷ làm kỷ vận vũ khúc hóa lộc tham lang hóa quyền nhập cung chủ lệch tài hoành phát
Sửu vị ( vũ tham đồng cung ) thìn tuất ( vũ tham đối chiếu ) là đất lành có hiểu nạn tới cung này là tài tinh vào kho vị trí [ kị trùng phá khố rồi sau đó phát ]
Mệnh chủ ( vũ tham ) sửu vị này là đất lành có có lực giải tai ách
Nhược nhâm sinh năm người vũ khúc hóa kị nhập mệnh nên tiến hành hiện tiền sinh ý hoặc lệch môn ( lạnh môn ) sinh ý hoặc lấy nghệ thuật triết lý văn đường phát triển
Nhược quý sinh năm người tham lang hóa kị nhập mệnh nên tiến hành hiện tiền sinh ý hoặc lệch môn ( lạnh môn ) sinh ý hoặc lấy nghệ thuật triết lý văn đường phát triển
Đang cung mệnh ( tham lang ) không thấy đào hoa lại ở phúc đức ( thiên tướng ) gặp đào hoa thì mệnh chủ liền đào hoa rất nặng ( liên áo trứ tướng mạo cũng mang theo đào hoa )
Thiên tướng bị thụ lân cung cùng tam phương chỗ hội hợp tinh diệu được ảnh hưởng mới có thể quyết định bên ngoài tinh tình tính chất
Từ là phúc đức ( thiên tướng ) đủ để ảnh hưởng ( chi phối ) mệnh chủ ( tham lang ) khi còn sống vận mệnh tuyệt không thể lờ đi
Phúc đức ( thiên tướng ) sợ nhất không kiếp gặp tới lang thang tính đại
Lưu ý thiên tướng + thiên không ngược lại có quang minh lỗi lạc sung mãn triết nghĩ thả hội đào hoa cũng có thể chuyển hóa thành nghệ thuật được truy cầu
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Địa không hoặc địa kiếp nhập mệnh [ thiên mệnh ] biểu hiện là người tư tưởng bi thương xem ( nhập bản tật ách [ đại tật ] bản phúc đức [ đại phúc ] cùng luận )
Có đặc thù linh cảm cùng tài hoa nên có chính phái tông giáo tín ngưỡng
Cung phúc đức
Mệnh tọa sửu bên ngoài tuất vị trí cung tử nữ ( cung vô chính diệu mượn cơ lương ) tất cùng mão vị trí cung phúc đức ( thiên tướng ) thành lục hợp
Biểu hiện tự thân thành tựu hoặc tôn vinh sẽ bị tử nữ hoặc thuộc hạ hình bóng vang hoặc kiềm chế
Hoặc nói bất luận bất luận cái gì tinh diệu tọa thủ cung mệnh tự thân tới tư tưởng hoặc tinh thần mong đợi với tử trên người nữ
Nhược cung tử nữ ngôi sao hưng vượng có thừa số nữ nhân hoặc thuộc hạ được thành tựu mang đến khá là tốt tinh thần hưởng thụ
Nhược cung phúc đức không được tốt bất luận cung tử nữ vượng không mình không cách nào trực tiếp từ tử nữ đạt được tôn vinh cảm giác ( cùng tử nữ duyên phần khá là gầy )
Nhược hoả tinh linh tinh ở riêng lưỡng cung biểu thị không cách nào từ tử nữ được thành tựu có vinh dự trái lại hội là tử nữ ưu lòng lo lắng
Tử nữ cung vô chính diệu mượn ngôi sao chủ không tử nữ hoặc thu dưỡng mượn cơ lương thìn tuất tử nữ cơ cảnh thông minh có khẩu tài trí nhiều mưu tốt tham tán

// ]]>


Mão dậu vị trí cung phúc đức thiên tướng thủ đối chiếu liêm trinh phá quân phúc lợi phổ thông có chính nghĩa cảm giác cùng đồng tình tâm
Vui mừng bình chú vị liền tiểu đội có lý tưởng cùng chủ động khai sáng tư tưởng
Gặp sát thì bị lưu với cực đoan
Gặp xương khúc cùng hoặc hội trái lại mất với lý trí tình cảm bị không công bằng nữ mệnh thường nên thiên phòng hoặc thị thiếp
Sao vũ khúc đeo ( vũ khúc vũ phủ Vũ Tướng vũ sát vũ phá ) tọa mệnh
Bên ngoài cung phúc đức tất nhiên "Sát phá lang "Tinh hệ thiên tướng thiên phủ cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ đối với củng liêm trinh
"Sát phá lang "Tinh hệ ý chí lực kiên định phấn đấu mục đích pha cường thậm chí có toản rúc vào sừng trâu được khuynh hướng
Nhược bên trong cung tinh tình lệch pha khó tránh chấp mê không tỉnh cùng lệch chấp cuồng
Nhược cung mệnh tam phương hội hợp sát phá lang chủ yếu cung phúc đức thì thiên phủ thiên tướng nhập thủ tư tưởng lấy gìn giữ cái đã có
Nhược cung mệnh tam phương hội hợp phủ bộ dạng chủ yếu cung phúc đức thì "Sát phá lang "Nhập thủ tư tưởng lấy khai sáng cải cách là bản
Cung mệnh cùng cung phúc đức phía trên thuật tổ hợp bày
Cá tính thường do dự không được quyết chần chờ tam tâm lưỡng ý ưu nhu quả đoạn tạo thành mệnh chủ khiếm khuyết làm đại sự quyết đoán lực khó thành đại sự
Vũ phá tọa mệnh sửu vị trí thiên phủ nhập cung phúc đức bảo thủ bản thân tiểu tâm cẩn thận truy cầu tự tôn cùng hưởng thụ phá quân tại mệnh nhân sinh ưu lự cô độc lòng dạ lược bỏ thiển
Nhược gặp thiên diêu âm mưu giảo trá
Nhược gặp không kiếp cá tính táo bạo tính toán chi li tính toán
Xương khúc cùng nhập sửu phúc đức
Dậu giờ sinh người "Ngọc tay áo thiên hương" không sát cùng hợp trùng chủ phú quý song toàn chưởng đại quyền cả đời nhiều diễm ngộ
Mão dậu vị trí cung phúc đức thiên tướng thủ đối chiếu liêm trinh phá quân phúc lợi phổ thông có chính nghĩa cảm giác cùng đồng tình tâm
Vui mừng bình chú vị liền tiểu đội có lý tưởng cùng chủ động khai sáng tư tưởng
Gặp sát thì bị lưu với cực đoan
Gặp xương khúc cùng hoặc hội trái lại mất với lý trí tình cảm bị không công bằng nữ mệnh thường nên thiên phòng hoặc thị thiếp
Cung phúc đức
Thiên tướng lạc hãm tại mão thu nhập bất ổn định là người liêm khiết công chính phủ giảng cứu ôn văn nho nhã
Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hư vinh đặt nặng tâm vào ý chí không được kiên giao du phức tạp sinh hoạt khó an nhàn hoang mang vô cùng
Vũ khúc tham lang sửu vị tọa mệnh mão dậu vị trí cung phúc đức thiên tướng thủ đối chiếu liêm trinh phá quân thái dương tại dần lợi nhuận thái âm tại tí miếu ngọ hãm
Kình dương nhập phúc đức hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) lao tâm thiếu lực lao lục bôn ba chủ cả đời làm phiền tâm sự nhiều
Là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi
Như gặp cát tinh giảm ưu giảm sầu
Phúc đức gặp kình dương tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Phúc đức đinh mão
Đinh ( địa chi trời ) độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê được đặc tính trở thành vĩ người khá là nhiều
Đinh hỏa nhu trung phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi lại phú dục vọng
Can đinh nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

// ]]>


Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập Huynh ( bính tý )
Mệnh chủ có thể trọng thị cùng thiện đãi huynh đệ bằng hữu
Phúc can đinh cự môn hóa kị nhập phụ ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ song kị
Gặp sinh kỵ tọa phụ mẫu song kị trùng tật ách biểu hiện có nạn cướp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân đại hạn đi đến kị tọa biểu hiện hội sinh bệnh
Không thể nhập phụ mẫu tật ách phu thê Quan lộc bốn loại chánh vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nhược phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là "Đại kiếp số "
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện e rằng có tổ tiên có thừa ương hoặc ứng lưu ý mệnh chủ dễ có khinh sinh chi niệm đầu hoặc hành vi
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tật 6] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách chủ tự thân thân không tốt hoặc phụ mẫu / tổ phụ thân không tốt
( trùng tật ách khác cùng ông bà không duyên )
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách lại mệnh phi hóa kỵ nhập phu trùng Quan lưỡng nhân đồng thời phát sinh nhược lưu niên đi đến kị "Trùng" biểu hiện thọ chung
Phúc làm hóa kị nhập phụ gặp sinh kỵ tọa phụ mẫu song kị trùng tật ách biểu hiện có nạn cướp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân
Đại hạn đi đến kị tọa [ bản phụ ] biểu hiện hội sinh bệnh
Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (22~3 1) cung mệnh đại hạn đi bản phúc ( đinh mão ) cung phúc đức là tinh thần vị trí hy vọng vị trí hưởng thụ vị trí
Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập bản Huynh ( bính tý )( đại hạn phu thê ) chiếu bản nô
Mà đinh cự môn hóa kị nhập phụ ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng bản tật ( nhâm thân )( trùng điệp đại nô )
Có biết này hạn mệnh chủ bên ngoài phát triển nghiệp vụ chạy hộ khách vất vả kinh doanh thân mệt mỏi vất vả
Đại hạn mệnh can đinh bên ngoài hóa lộc hóa kị rơi cung đều là bính làm chuyển liêm trinh hóa lộc nhập bản tài bày bản hạn mệnh chủ toàn tâm toàn ý đều là tiền tài
Xem thiên mệnh can đinh cự môn hóa kị rơi cung ( bính dần ) hai chuyển lộc bính thiên đồng tự hóa lộc ba chuyển kị liêm trinh hóa kị nhập bản tài ( quý dậu )
Bản tài can quý phá quân tự hóa lộc mà tham lang hóa kị nhập bản mệnh ( đinh sửu ) bạn cố tri mệnh chủ này hạn dù rất khổ cực nhưng bắt đầu có kiếm tiền
Lại phi hóa kỵ nhập bản mệnh ( quy mình đoạt được )