Thiên tướng sửu vị phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 24

Sửu vị phúc đức   thiên tướng độc tọa    đối chiếu tử vi phá quân

Này là hợi tị liêm trinh tham lang tọa mệnh tài bạch tử vi phá quân thủ
Cung phúc đức
Mệnh tọa tị bên ngoài ngọ vị trí cung phụ mẫu ( cự môn ) tất cùng vị vị trí cung phúc đức ( thiên tướng ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tư tưởng cùng tính cách thụ phụ mẫu cấp trên hoặc chủ yếu hộ khách có cực lớn ảnh hưởng cùng trở nên
Hoặc nói cả đời nhận phụ mẫu cấp trên hoặc thượng du khách hàng ảnh hưởng trung
Nhược "Rõ ràng lộc ngầm lộc "Ở riêng lưỡng cung phải cùng trưởng thượng bối tới quan hệ hòa hài có cực đại tinh thần hưởng thụ
Nhược lưỡng cung thụ "Hỏa linh hình kị "Giao tiên chủ cùng trưởng thượng bối tới quan hệ bất ngờ sinh ra trở nên trọn đời thương tiếc oán hận phẫn nộ vì sự bất công
Mệnh chủ ( tham lang ) tất nhiên cung phúc đức [ thiên tướng tinh hệ ] thủ mà tất có tài bạch [ phá quân tinh hệ ] củng hội
Tham lang tinh hệ tọa mệnh cung biểu hiện mệnh chủ sẽ có mục đích có thủ đoạn địa mất bột sức nhân sinh
Mệnh chủ ( liêm tham ) tham lang liệt hóa biểu hiện tham tranh ái hận khó phân vội vàng xao động dữ dằn tốt tranh tốt tham đoạt phúc họa nhất niệm giữa thường hoài báo phục lòng của


Cách điều không cao cá tính âm trời trong xanh không rõ ràng dịch mã đào hoa tham cầu nhục dục đào hoa
Cả đời khó có giàu có vất vả sống qua ngày không nên khốn thủ quê hương ứng xuất ngoại tìm cơ hội
Nếu có thể khác khu vực phấn đấu có thể xuất người đầu địa hoành phát mà phú ( chính quy kinh doanh mậu dịch là tốt )
Nam mệnh dưới váy thảo sinh hoạt
Nữ mệnh bị rơi phong trần
Mệnh chủ ( liêm tham ) nếu lại gặp hình sát e rằng có kiện cáo quấn thân lao ngục tới nạn ( nhất thiết không thể vi kỷ phạm pháp hoặc buôn lậu nghĩ )
Vị sửu vị trí cung phúc đức thiên tướng thủ đối chiếu tử vi phá quân đồ chính trị tính tư duy
Đang cung mệnh ( tham lang ) không thấy đào hoa lại ở phúc đức ( thiên tướng ) gặp đào hoa thì mệnh chủ liền đào hoa rất nặng ( liên áo trứ tướng mạo cũng mang theo đào hoa )
Thiên tướng bị thụ lân cung cùng tam phương chỗ hội hợp tinh diệu được ảnh hưởng mới có thể quyết định bên ngoài tinh tình tính chất
Từ là phúc đức ( thiên tướng ) đủ để ảnh hưởng ( chi phối ) mệnh chủ ( tham lang ) khi còn sống vận mệnh tuyệt không thể lờ đi
Phúc đức thiên tướng sửu miếu vượng không sát gặp hoặc hợp trùng Quan tinh cư phúc địa "Gần quý vinh tài "
Chiếu tài bạch cho nên bên ngoài tài nguyên hệ được từ quý nhân ( Quan ngôi sao thái dương tử vi liêm trinh thiên tướng )
Thiên tướng ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ tới tư tưởng tùy gặp mà an sẽ không chủ động mất trở nên lại là chi phối ( thẻ động ) được nguyên đầu
Thiên tướng nhập phúc đức sẽ không muốn chủ động trở nên mà lệch với tùy gặp mà an lại là thân bất do kỷ ( vui mừng chi phối )
Bất hạnh đối cung ( tài bạch ) lại là phá quân tinh hệ thủ ( tài bạch đi vào biến động quá mức cự )
Phá quân ( tài bạch ) biểu hiện kịch liệt cải cách tồi tàn lập mới dù cho lao dân thương tài cũng hội mặt không đổi sắc mất thỏa mãn dục vọng
Phúc đức ( thiên tướng ) sợ nhất không kiếp gặp tới lang thang tính đại
Lưu ý thiên tướng + thiên không ngược lại có quang minh lỗi lạc sung mãn triết nghĩ thả hội đào hoa cũng có thể chuyển hóa thành nghệ thuật được truy cầu
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Địa không hoặc địa kiếp nhập mệnh [ thiên mệnh ] biểu hiện là người tư tưởng bi thương xem ( nhập bản tật ách [ đại tật ] bản phúc đức [ đại phúc ] cùng luận )
Có đặc thù linh cảm cùng tài hoa nên có chính phái tông giáo tín ngưỡng
Phụ mẫu cự môn ( ngọ tử ) ở tử cự môn có nhật nguyệt thừa vượng nên xuất tự qua kế hắn phòng nếu không hình khắc
Ở ngọ nhật nguyệt phản bối cùng phụ mẫu không duyên hồi di khí phụ mẫu chia ly đại câu khích oán rất nặng
Thường hồi trưởng thượng bối ( hoặc chánh phủ cấp trên ) gây khó khăn đánh áp
Sao liêm trinh đeo ( liêm trinh liêm tướng liêm sát Liêm Phủ liêm tham ) tọa mệnh cung
Cung phúc đức phân biệt phá quân cung vô chính diệu ( mượn tử tham ) thiên phủ thiên tướng tọa thủ
Đối với củng tài bạch tử vi
Liêm Phủ hoặc liêm tướng thủ mệnh
Mệnh chủ tới cung phúc đức là tham lang hoặc thất sát bên ngoài khai sáng ý nghĩ hội khá là lý trí ổn định sẽ không có long trời lỡ đất trở nên
Khá bị động tại thay đổi quá trình lộ ra kéo bùn mang theo thủy do dự không được quyết
Liêm Phá hoặc liêm tham thủ mệnh
Mệnh chủ tới cung phúc đức là thiên phủ hoặc thiên tướng là người có mênh mông đại độ độ lượng ý nghĩ lúc chính lúc tà thường là bị bức khai sáng
Bên ngoài trở nên tốt riêng chỉ ý tưởng hắn tư duy quá phận cẩn thận tiếp cận cố chấp

// ]]>


Nhược thiên phủ thiên tướng nhập phúc đức mệnh chủ có mênh mông đại độ khí số lượng ( nhưng cũng tà có chính biến hóa tốt )
Phơi bày bị động ( bị buộc ) tới khai sáng cá tính quá đáng thẩm thận mà gần cố chấp
Phúc đức ( thiên phủ ) mệnh chủ ( Liêm Phá ) khá trọng yên ổn giao tế mà đồ gìn giữ cái đã có
Phúc đức ( thiên tướng ) mệnh chủ ( liêm tham ) khá không chừng ( thị thiên tướng lân cung ) giao tế mà đồ thủ đoạn chính trị
Liêm trinh thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là phá quân bên ngoài tạo ra mới thay đổi ý nghĩ tất thân lực thân là toàn lực ứng phó vất vả mệt mỏi
Xử sự phấn đấu cương nghị có can đảm khai sáng nhưng thường nửa đường trở nên hoặc đồ dã tâm quá lớn bị trượt chân
Cung phúc đức
Thiên tướng có địa tại vị
An nhàn hưởng phúc thu nhập ổn định giảng cứu áo trứ có thọ cả đời vui vẻ
Vị sửu vị trí cung phúc đức thiên tướng thủ đối chiếu tử vi phá quân đồ chính trị tính tư duy
Thiên tướng tọa phúc đức
Nhược luận đào hoa nam mệnh thật sự lang chạ nhưng lấy tiền vàng giao dịch lấy được đào hoa nữ mệnh sợ rơi phong trần
Ất vị
Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Can ất nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Can ất nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Can ất nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tật
Phúc làm hóa lộc nhập tật dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ
( nhưng ứng chú ý cao huyết áp vấn đề )
Phúc làm thái âm hóa kị nhập Huynh
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc làm hóa kị nhập Huynh dễ có không phải là trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
Nhược sinh kỵ chỗ phát ra hóa kị ( càng là tà ác )
Phúc làm tứ hóa nhập huynh đệ nô bộc trọng thị bằng hữu tình hiếu khách
Hóa lộc tình cảm còn tốt hóa khoa trọng thể diện bị tốn tiền mời khách khá là tốt
( hóa kị không tốt, khó coi dễ có không phải là )
Thái âm hóa kị ất nhập Huynh huynh nô giữa tình cảm không ổn định lòng nghi kỵ trọng
Phúc làm tứ hóa nhập huynh đệ nô bộc trọng thị bằng hữu tình hiếu khách
Hóa lộc tình cảm còn tốt
Hóa khoa trọng thể diện bị tốn tiền mời khách khá là tốt ( hóa kị không tốt, khó coi dễ có không phải là )