Tham lang tí ngọ phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 9 12

Tí ngọ phúc đức   tham lang độc tọa     đối chiếu tử vi

Dậu mão liêm trinh thiên phủ tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa giáp thìn ( Liêm Phủ ) ngọ vị trí cung phúc đức ( tham lang ) cùng vị vị trí cung điền trạch ( Đồng Cự ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng yêu thích hành vi cùng biểu hiện nhận hoàn cảnh được chi phối cùng ảnh hưởng đầy đại
Nhược cung phúc đức tinh hệ cường mà trọng yên ổn
Thì tự thân tư tưởng cùng tín niệm khá là không dễ nhận điền trạch hoàn cảnh được trở nên cá tính sẽ mang cố chấp cùng quái gở
Nhược cung phúc đức tinh hệ bất ổn định tính đại đồ biến hóa
Thì tự thân tới tư tưởng cùng tín niệm bị thụ điền trạch hoàn cảnh phủ lên mà trở nên cảm xúc hơi bất ổn định
Ngọ tử vị trí cung phúc đức tham lang thủ đối chiếu tử vi đồ tiết làm được ý nghĩ
Vị sửu thiên đồng cự môn ở sửu dương lương tại mão thái âm tại hợi không nên trí sản bị bởi vì trí sản mà hồi tổn thất
Ở vị dương lương tại tuất thái âm tại dậu nhật nguyệt phản bối mất huy không sinh nghiệp


Sao liêm trinh đeo ( liêm trinh liêm tướng liêm sát Liêm Phủ liêm tham ) tọa mệnh cung
"Sát phá lang "Tinh hệ cùng bộ dạng phủ cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao nhập thủ cung phúc đức
Đối với củng tài bạch tử vi
Liêm trinh tọa mệnh bên ngoài cung phúc đức tất nhiên [ sát phá lang ] phủ bộ dạng hoặc cung vô chính diệu
Nhược Liêm Phủ liêm tướng tọa mệnh bên ngoài phúc đức phân biệt tham lang cùng thất sát này lưỡng tinh khai sáng khá là lý trí ổn định
Rõ ràng ra cục diện cũng khá là lý tính dần dần biến cục hạn ( sẽ không long trời lỡ đất trở nên ) cùng bị động tính
Hoặc là nói khai sáng hoặc trở nên sẽ không quá lớn mà trở nên tới quá trình cũng là kéo bùn mang theo thủy do dự không được quyết
Phúc đức ( tham lang ) mệnh chủ ( Liêm Phủ ) giao tế đồ tiết làm
Phúc đức ( thất sát ) mệnh chủ ( liêm tướng ) khá cô lập giao tế lại nhiều hối tiếc
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập phúc đức
Tham lang hóa kị nhập phúc đức thọ sao hóa kỵ chủ thể yếu nhiều nạn ngắn thọ
Hoặc đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu
Liêm Phủ hoặc liêm tướng thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là tham lang hoặc thất sát bên ngoài khai sáng ý nghĩ hội khá là lý trí ổn định
Sẽ không có long trời lỡ đất trở nên khá bị động
Tại thay đổi quá trình lộ ra kéo bùn mang theo thủy do dự không được quyết
Liêm Phá hoặc liêm tham thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là thiên phủ hoặc thiên tướng
Là người có mênh mông đại độ độ lượng ý nghĩ lúc chính lúc tà thường là bị bức khai sáng bên ngoài trở nên tốt
Riêng chỉ ý tưởng hắn tư duy quá phận cẩn thận tiếp cận cố chấp
Liêm trinh thủ mệnh mệnh chủ tới cung phúc đức là phá quân
Bên ngoài tạo ra mới thay đổi ý nghĩ tất thân lực thân là toàn lực ứng phó vất vả mệt mỏi xử sự phấn đấu cương nghị có can đảm khai sáng
Nhưng thường nửa đường trở nên hoặc đồ dã tâm quá lớn bị trượt chân
Cung phúc đức
Tham lang vượng tại ngọ
Cả đời lao tâm bất an tại oán đỗi trung hư độ thời gian
Hứng thú quảng tùy lòng muốn tốt đối đãi nhau hoàn mỹ chủ nghĩa thiên ái vật chất hưởng thụ thu nhập biến hóa nhiều vui mừng có biến hóa sinh hoạt
Liêm trinh thiên phủ thìn tuất tọa mệnh ngọ tử vị trí cung phúc đức tham lang thủ đối chiếu tử vi thái dương tại dậu yếu mão lợi nhuận thái âm tại tị hãm hợi miếu
Ngọ tử vị trí cung phúc đức tham lang thủ đối chiếu tử vi đồ tiết làm được ý nghĩ
Canh ngọ
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Can canh nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phúc làm thái dương hóa lộc nhập nô
Mệnh chủ thường có yêu thương che chở chiếu cố thuộc hạ được ý nghĩ
Phúc làm thiên đồng hóa kị nhập điền
A làm hóa kị [ nhập điền trùng tử ] biểu hiện A cung là trở ngại ngại sinh dục tử nữ được nguyên nhân
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )
Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần

// ]]>


Phúc đức can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Phúc làm hóa kị nhập điền lấy gia đình làm trọng tâm tư thả tại trong nhà vui mừng ở nhà không thích xuất ngoại có tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý
( cung điền trạch giống như cung mệnh ) biểu hiện mệnh chủ lòng của nghĩ ở gia đình là gia đình trí sản
Lưu ý bên ngoài cung phúc đức ( bính ngọ ) tọa thiên lương lộc tồn âm sát + linh tinh
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc làm hóa kị nhập điền cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng thiếu trái chi ý
< điền trạch là phu tới nô > phúc làm hóa kị nhập điền [ phu tới nô ] trùng [ phu tới Huynh ] thương hại đến phối ngẫu được đào hoa giao tế hưởng phúc
Hoặc nói biểu hiện quan niệm bên trên cùng phối ngẫu được chúng sinh ra ( bằng hữu ) xử không tốt
Lấy gia đình làm trọng tâm tư thả tại trong nhà vui mừng ở nhà không thích xuất ngoại có tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý
Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( đinh mùi ) trùng [ vở ]( quý sửu ) là tử nữ không phúc tới thùy tượng ( tử nữ can quý này cung phá hao tổn )