Thái âm tị hợi phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 14 12

Tị hợi phúc đức thái âm độc tọa     đối chiếu thiên cơ

Mão dậu cung mệnh cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương thiên lương thủ
Cung phúc đức
Mệnh tọa mão bên ngoài thân vị trí cung nô bộc ( Vũ Tướng ) tất cùng tị vị trí cung phúc đức ( thái âm ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng cảm xúc thường bởi vì trọng thị bạn bè bằng bộ phận thuộc quan hệ mà chịu đựng dính líu
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc biệt chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng được tầng mặt
Nhược có tính cách mị lực nhưng có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nhược cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có kết giao tố chất lương hảo người hỗ lệ hỗ miễn
Cung nô bộc dần thân Vũ Tướng đối chiếu phá quân
Tọa dần thân chủ thuộc hạ trợ lực đại
Gặp sát thuộc hạ không nghĩa thuộc lòng nghĩa nhiều tranh tới bạn bè
Gặp cát nhưng có trợ giúp hưng nhà chín nghiệp được đồng bạn


Tọa mệnh dậu mão không chủ tinh mượn thái dương thiên lương thủ tọa mệnh dậu khá là mão tốt
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thái dương thiên lương thủ tị hợi thái âm tọa phúc đức ở hợi nhập miếu phúc dày có thể hưởng thụ cạnh tranh năng lực thiếu
Ở tị lạc hãm ngày sinh người không nên chủ tinh thần cô tịch chỉ nên tăng đạo
Mượn ngôi sao thái dương thiên lương thủ mệnh thái âm tất thủ cung phúc đức đối chiếu thiên cơ
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức
Đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Gặp Kình Đà trùng nhập chủ tự tìm phiền não hết ngày lao lục nhiều lự tiến thoái không cứ
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thái dương thiên lương thủ tị hợi thái âm tọa phúc đức ở hợi nhập miếu phúc dày có thể hưởng thụ cạnh tranh năng lực thiếu
Ở tị lạc hãm ngày sinh người không nên chủ tinh thần cô tịch chỉ nên tăng đạo
Thái âm hóa lộc đinh nam mệnh tọa tử tuất hợi miếu vượng chủ tài phú dư dả có được hưởng thụ phải là sanh ra ở có tiền được gia đình phúc trạch nhiều lão niên muộn kỳ hưởng thụ nhạc
Nữ mệnh tọa tử tuất hợi miếu vượng chủ có thể sáng nghiệp phát triển
Tọa mão thìn tị ngọ vị hãm địa chủ lao lục nam nữ mệnh đều hội gây đào hoa
Tọa dần thân lợi ích thiên cơ cũng hóa khoa khoa lộc đồng cung tráng nhiên sinh ra tọa mệnh cung cung phúc đức cung phụ mẫu chủ cả đời thiếu ốm đau
Thái âm hóa quyền mậu tọa tuất hợi tí sửu vượng địa có phúc có thể hưởng khác tính duyên tốt có đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sinh dù có đào hoa nhưng có thể tiết chế
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa đào hoa nhiều sợ khó được rõ ràng nhàn muộn muộn không vui nên truy cầu tâm linh gửi thác hoặc hiến dâng công ích
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thái âm hóa khoa quý cá tính ôn nhu đa tình thỏa mãn khá là tĩnh táo trọng thị sinh hoạt phẩm chất
Tọa vượng địa đồ có trí tuệ yêu thích sơn quang thủy sắc đến nơi nào đó du thưởng có khoái lạc hưởng phúc được hưởng cao nổi tiếng
Tọa hãm địa dễ có đào hoa tâm tình âm tình bất định thường buồn bực không vui sẽ có ẩn độn sơn lâm chi niệm đầu
Tại sửu vị quý sinh ra cả đời thiếu bệnh
Thái âm hóa kị ất chủ dù bề ngoài an tĩnh nội tâm nhưng không an biểu hiện dễ có ngầm thiếu hoặc cái khác khó có thể nói rõ sự tình thường lo lắng mất ngủ tinh thần buồn khổ
Nhược miếu vượng địa biểu hiện kiếm tiền vất vả phiền não nhiều nhưng vẫn có cơ hội hưởng phúc
Nhược hãm địa chủ thường ức uất không vui hoặc hoàn cảnh không tốt, khó coi ảnh hưởng tâm cảnh không cách nào an ninh dễ có ngầm thiếu

// ]]>


Cung phúc đức
Thái âm lạc hãm tại tị
Thái âm tại tị lạc hãm trời đừng ( thiên điện ) hữu danh vô thật nhập phúc đức huyễn tưởng kế hoạch
Nhược thiên mã nhập phúc đức biểu hiện bảo thủ có tiết chế mọi thứ có thể dự định trước cử chỉ tiểu tâm cẩn thận động thì có phúc
Thiên di biến hóa nhiều nhân sinh đa thải đa tư không nên ở lâu một chỗ nên thêm ra bên ngoài du lịch hoặc thích hợp cư ngụ ngoại quốc động thì có phúc
Phúc đức kỉ tỵ
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Kỷ làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập nô
Mệnh chủ thường có yêu thương che chở chiếu cố thuộc hạ được ý nghĩ
Vũ khúc hóa lộc kỷ nhập nô vũ khúc hóa lộc chủ tài mệnh chủ thường muốn lấy tài lộc chiếu cố thuộc hạ
Nhược phúc can lộc nhập nô mà phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị đối với trùng là hung tượng
Phúc làm văn khúc hóa kị xem xét này văn khúc hóa kị tới rơi cung tạ lấy đẩy đoán cát hung hoặc kết quả
Lưu ý phúc làm kỷ phá quân hóa kị nhập Huynh
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc làm hóa kị nhập Huynh dễ có không phải là trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
Nhược sinh kỵ chỗ phát ra hóa kị ( càng là tà ác )
Phúc làm tứ hóa nhập huynh đệ nô bộc trọng thị bằng hữu tình hiếu khách
Hóa lộc tình cảm còn tốt hóa khoa trọng thể diện bị tốn tiền mời khách khá là tốt
( hóa kị không tốt, khó coi dễ có không phải là )
Dễ có không phải là trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
[ cung phúc đức ]
Phúc đức ( ất hợi ) thái âm tự hóa kị + văn xương
Phúc đức ở tứ mã địa thái âm tự hóa kị này là [ bản bị ] biểu hiện cung phúc đức có biến hóa tự hóa kị thì biến không tốt
Nói rõ về tinh thần miên man suy nghĩ thái âm là nữ mệnh bản thân văn xương là tinh thần tính tinh diệu
Thái âm + văn xương tự hóa kị thì biểu hiện thần kinh mẫn cảm thần kinh suy yếu bị mất ngủ thường không có bên trong ( nhiều lự giống )
Này tự hóa kị giống như sinh kỵ ở mã địa là [ sách mã kỵ ] biểu hiện tự thân miên man suy nghĩ chia rẽ phúc phận
Mà phúc làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) biểu hiện tâm tư sung mãn phát tài mộng
Gặp này mệnh cách chỉ có nhìn khai ( nhất là đối với tiền tài coi nhẹ ) mới có thể có khá [ bình an cát tường ] nhân sinh
Biểu hiện dịch mã dễ dàng bôn ba quê người bên ngoài phát triển mưu sinh
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Thái âm sinh kỵ nhập phúc đức bất lợi biểu hiện nội tâm thống khổ hư không