Liêm trinh tham lang tị hợi phúc đức Thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 42 0 6

Tị hợi phúc đức liêm trinh tham lang     đối chiếu cung vô chính diệu

Mão dậu thiên phủ tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa mão bên ngoài thân vị trí cung nô bộc ( đồng lương ) tất cùng tị vị trí cung phúc đức ( liêm tham ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng cảm xúc thường bởi vì trọng thị bạn bè bằng bộ phận thuộc quan hệ mà chịu đựng dính líu
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc biệt chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng được tầng mặt
Nhược có tính cách mị lực nhưng có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nhược cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có kết giao tố chất lương hảo người hỗ lệ hỗ miễn
Tị hợi vị trí cung phúc đức liêm trinh tham lang thủ đối chiếu cung vô chính diệu nhất lao lục không công đông chạy tây chạy phúc thiếu là an
Thân dần vị trí cung nô bộc thiên đồng thiên lương thủ đối chiếu cung vô chính diệu ở dần mới có hợp tác cơ duyên nhưng thấy sát chung vẫn chia tay
Ở thân lạc hãm nghi kỵ nhiều


Sao thiên phủ đeo ( thiên phủ vũ phủ tử phủ Liêm Phủ ) tọa mệnh cung
Tham lang tinh hệ ( tham lang vũ tham tử tham liêm tham ) tất nhập cung phúc đức thủ
Mệnh chủ ( thiên phủ ) cẩn thận bảo thủ
Phúc đức tham lang tốt động tích cực hơi có mâu thuẫn thường sẽ không cam bình thản nội tâm phân muộn ở phúc đức chủ bận rộn bôn ba
Gặp sát vô sự hối hả lấy bôn ba là niềm vui thú
Nhược tham lang hóa kị nhiều phiền ưu dù lao tâm bôn ba vẫn thường công bại sắp thành
Tham lang tọa sửu vị thìn tuất nhập miếu tọa tí ngọ vượng tọa mão có địa tọa dần thân dậu bình thản tọa tị hợi lạc hãm
Tọa sửu vị thìn tuất nhập miếu tọa tí ngọ vượng
Hóa cát hoặc hội cát diệu hưởng thụ nhạc nhân sinh ham mê ẩm rượu làm lộng cờ bạc tiêu khiển nói đùa lấy nhạc vân vân sự tình
Tọa tị hợi lạc hãm thể xác tinh thần khiếm an gầy phúc sóng lớn tích thiên nhai thả tích phong nguyệt tửu sắc thương thân hoặc lao ngục tới nạn
Gặp xương khúc văn diệu có gấp hai lần tính cách
Chủ thông minh mà xảo dâm nhiều hư thiếu thực bên ngoài đẹp nội hư vui mừng múa may thủ đoạn nhỏ hoặc thông minh vặt
Hội hoa cái không diệu vui mừng trầm mê tông giáo triết học vân vân
Hội thiên diêu hàm trì hồng loan thiên hỉ chiếu cả đời phong lưu từ thưởng
Gặp Kình Đà không kiếp thiên hình đại hao đồng độ chủ phúc bạc bất an nhiều phiền não tranh chấp
Tí ngọ mão dậu tử tham tinh hệ câu làm trọng tình dục nhân tham lang phạm đế không ích tới nhàn người chung thân tiểu nhân ( bách quan triều củng là ngoại lệ )
Ở tử gia tăng hội kình dương là "Phiếm thủy đào hoa" kéo dài với tửu sắc hoặc tính cách bỏ mặc phóng túng
Gặp sát ( Kình Đà ) kiếp sống thoải mái không phải là làm phức tạp nhiều thường sẽ không trạch thủ đoạn truy cầu dục vọng thỏa mãn được hiện tượng
Vũ tham hoặc tham lang gặp lộc tồn tự tư nhược gặp hỏa linh chế hóa mới có thể không kéo dài vật dục hiển lộ tài hoa
Mậu tham lang hóa lộc chủ vật dục nên gặp không diệu lấy tiết chế kỳ thân lòng
Dần thân sửu vị liêm trinh tham lang đối chiếu hoặc đồng cung nam lang thang nữ nhân đa dâm tửu sắc tang thân
Tu gặp không diệu hình diệu lấy chế quý tham lang hóa kị là tốt nhất
Ở dần gia tăng hội đà la hoặc thiên hình kình dương là "Phong lưu thải trượng" kéo dài với tửu sắc hoặc tính cách bỏ mặc phóng túng
Ở hợi gia tăng hội đà la là "Phiếm thủy đào hoa "
Ở thân tham lang mộc gặp kim chế phát có trì phá cũng trì
Ở sửu vị vũ khúc tham lang gặp hoả tinh hoặc linh tinh cự phát tới quy cách tối cao dư thứ hai
Thìn tuất tham lang thủ đối chiếu vũ khúc có phúc khí
Gặp hỏa linh đồng độ gặp lộc tồn hoặc hóa lộc hội nhập chủ tư duy hợp ý dù có thể hưởng phúc nhưng gấp gáp khí nóng
Gặp xương khúc chủ thông minh mà xảo dâm nhiều hư thiếu thực bên ngoài đẹp nội hư vui mừng múa may thủ đoạn nhỏ hoặc thông minh vặt
Gặp hoả tinh hoặc linh tinh cùng mà không hội ác diệu
Là "Hỏa tham" "Linh tham "Cách thường có hay không lòng trồng liễu lại có ngoài ý muốn thu vào hoạch ( như trúng thưởng các loại )
Gặp không kiếp có thể chế hóa biết sai ăn năn hối lỗi
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Cung phúc đức
Liêm trinh tham lang đều rơi vào tại tị
Là tâm tư người thâm trầm bị biến hư vinh chủ quan vui mừng hợp ý mạo hiểm hứng thú quảng nhưng không được bền bỉ cả đời diễm ngộ nhiều
Cả đời bận rộn thu vào hoạch không nhiều tiền tài bất ổn có lệch tài vận
Nhưng thường tài đến tài mất chi phí nên tiết chế chớ tham đổ hoặc mê hao phí luyến rượu
Gặp sát
Có cảm tình làm phức tạp cùng tranh chấp nữ mệnh chìm nổi phong trần

// ]]>


Thiên phủ mão dậu độc thủ mệnh tị hợi vị trí cung phúc đức liêm trinh tham lang thủ đối chiếu cung vô chính diệu thái dương tại tuất hãm thái âm tại thìn hãm
Tị hợi vị trí cung phúc đức liêm trinh tham lang thủ đối chiếu cung vô chính diệu nhất lao lục không công đông chạy tây chạy phúc thiếu là an
Phúc đức ( kỉ tỵ ) liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + địa không địa kiếp
Này mệnh tuyệt đỉnh thông minh nhưng gặp không kiếp biểu hiện tư tưởng bên trên hội lưu với gian trá
Không kiếp ở phúc đức tư tưởng bên trên lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết trái lại truyền thống trái lại trào lưu
Liêm tham + không kiếp với phúc đức ứng phòng sa vào với sắc tình cùng cờ bạc
Lưu ý vũ khúc sinh ra khoa tọa thiên di ( quý dậu ) nhược hậu thiên hành vận [ bản nô ] có khả năng vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ]
< xem cung nô bộc ( nhâm thân ) > can nhâm có khả năng khiến vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ]
Biểu hiện chúng sinh ra đối với mệnh chủ có tiền vàng lên uy hiếp
Nhược dương nam đại hạn thuận hành đang thứ ba đại hạn (26~35) đi vào [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) thì [ đại hạn điền trạch ] đi vào [ bản nô ]( nhâm thân )
Này [ đại hạn điền trạch ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] tượng này Ý Hàm:
([ bản nô ]+[ cánh đồng ]) hóa kị trùng [ bản mệnh ] cũng là nói gia đình gia sản cùng bằng hữu chúng sinh ra giữa được quan hệ hội tạo thành mệnh chủ được thương hại
( vũ khúc tài sao hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( đại quan ) không ngờ mệnh chủ bên ngoài sự nghiệp kinh doanh bởi vì tuần chuyển khó khăn mà chịu đựng thương hại )
Kỉ tỵ
Can cung kỷ ( địa chi người ) chính là xuất ngoại vất vả lao lộc
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Phúc đức ( kỉ tỵ ) liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + không kiếp này mệnh chủ thông minh lại tư tưởng lưu với gian trá nên phòng sa vào sắc cùng đổ
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập thiên ( quý dậu ) gặp vũ khúc sinh ra khoa giống loại [ điệp xuất lộc ] là tổn giống
< thiên di là phúc tới Quan > phúc can lộc nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ chăm chú tự thân lý niệm
Độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa lộc khoa xuất ngoại có người duyên lương lộc dễ có quý nhân
Phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập tật bên ngoài hóa lộc hóa tề tới rơi cung bộ dạng lân hình thành [ lưỡng nghi ] tới âm dương đối đãi
[ lộc chuyển kị ] thiên làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền trùng phá tất có nạn
Nói rõ mặc dù mệnh chủ tới chăm chú tự thân lý niệm nhưng sở hửu quá gian xảo mà hồi bạng châu tai nạn
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập tật ( giáp tuất ) gặp thái dương sinh kỵ lại văn khúc tự hóa kị song kị trùng [ bản phụ ]
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt )
Đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ như bị trùng phá bản mệnh mất đi bảo vệ ( hộ vệ ) sinh mệnh bị vây nguy vong chi cảnh nạn nạn tất trọng không chết tức thương
Bất luận cái gì cung ( phát xạ cung ) hóa kị nhập cung tật ách hoặc cung nô bộc phát xạ cung tất tổn
Bởi vì cung tật ách hoặc cung nô bộc ( như quân tốt chỉ có thể tiến ) như bị trùng không đường thối lui tất tổn không nghi ngờ ( thì gặp sinh tử )

// ]]>


Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) gặp liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + không kiếp
[ thiên mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) gặp văn khúc cùng thái dương sinh kỵ tự hóa kị hình thành song kị trùng [ bản phụ ]( chánh phủ cơ cấu )
Mà cung phụ mẫu thái âm tự hóa quyền + văn xương thiên hình
Tinh diệu Ý Hàm: thái âm biểu hiện tài sản không nhúc nhích sinh văn xương biểu hiện thư trạng thiên hình biểu hiện tư pháp tố tụng sự tình
Lưu niên 29 đi vào [ bản tật ] này là [ ứng số ] biểu hiện năm này sợ bởi vì tiền tài sự tình hồi bạng châu kiện cáo
Mà [ đại hạn tài bạch ]( đinh sửu ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( trùng điệp lưu niên 29 chi lưu tài này là quy vị trí )
Biểu hiện năm đó tất có tiền tài tới không phải là cùng Quan phù ( cự môn hóa kị )
[ đại hạn tật ách ]( bính tý ) bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( thiên mệnh ) trùng điệp lưu niên 29 lưu tật ( tượng này cũng là quy vị trí )
Bởi vì trùng phá liêm trinh lộc năm sinh chủ năm ấy thân tất có nạn nạn ( bị bắt hồi tù )
Gặp không kiếp chính là chuyện đột nhiên xảy ra bị bắt
[ đại hạn phu thê ]( đinh mão ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ]( bính tý ) [ lưu niên 3 1 cung mệnh ] đi vào [ vở ]( bính tý )
Xem năm đó [ lưu phu ] nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) gặp thái dương sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ kị xuất ]
Tình cảm lưu không được ( năm đó 3 1 cùng phối ngẫu ly hôn )
[ lưu niên 32 lưu mệnh ] tại [ bản phu ]( đinh sửu )
Bên ngoài [ lưu thiên ] tại [ bản quan ]( Tân Mùi )
[ lưu thiên ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu điền ] trùng [ bản tật ]( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu tử ]
[ lưu thiên ] hóa kị nhập [ lưu điền ] trùng [ lưu tử ] ( tứ chính vị trí kị trùng tứ chính vị trí chủ biến nạn nạn )
< xem văn xương ( nhỏ kiệu xe ) hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu điền ] >
[ kị chuyển kị ] [ lưu điền ] mậu làm thiên cơ ( xe máy ) hóa kị nhập [ vở ]( bính tý ) trùng [ bổn điền ]
Không ngờ năm ấy xuất ngoại lúc phát sinh đụng nhau tai nạn xe thụ thương
Lưu niên 32 [ lưu nguyệt 1 1 cung mệnh ] tại [ bản tật ]( kỉ tỵ ) cung vị ( thiên mệnh + lưu quan + lưu 1 1 nguyệt tật ) trùng điệp
[ lưu nguyệt 1 1 mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập ([ đại nô + lưu tử + lưu 1 1 nguyệt mệnh ])( giáp tuất ) gặp tự hóa kị
Biểu hiện đáng nguyệt thân có nạn ( tai nạn xe )
Phúc đức ( kỉ tỵ ) liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + địa không địa kiếp
Này mệnh tuyệt đỉnh thông minh nhưng gặp không kiếp biểu hiện tư tưởng bên trên hội lưu với gian trá
Không kiếp ở phúc đức tư tưởng bên trên lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết trái lại truyền thống trái lại trào lưu
Liêm tham + không kiếp với phúc đức ứng phòng sa vào với sắc tình cùng cờ bạc
Lưu ý vũ khúc sinh ra khoa tọa thiên di ( quý dậu ) nhược hậu thiên hành vận [ bản nô ] có khả năng vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ]
< xem cung nô bộc ( nhâm thân ) > can nhâm có khả năng khiến vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ]
Biểu hiện chúng sinh ra đối với mệnh chủ có tiền vàng lên uy hiếp
Nhược dương nam đại hạn thuận hành đang thứ ba đại hạn (26~35) đi vào [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) thì [ đại hạn điền trạch ] đi vào [ bản nô ]( nhâm thân )
Này [ đại hạn điền trạch ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] tượng này Ý Hàm:
([ bản nô ]+[ cánh đồng ]) hóa kị trùng [ bản mệnh ] cũng là nói gia đình gia sản cùng bằng hữu chúng sinh ra giữa được quan hệ hội tạo thành mệnh chủ được thương hại
( vũ khúc tài sao hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( đại quan ) không ngờ mệnh chủ bên ngoài sự nghiệp kinh doanh bởi vì tuần chuyển khó khăn mà chịu đựng thương hại )

// ]]>


Phúc đức kỉ tỵ
Can cung kỷ ( địa chi người ) chính là xuất ngoại vất vả lao lộc
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Phúc đức ( kỉ tỵ ) liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + không kiếp này mệnh chủ thông minh lại tư tưởng lưu với gian trá nên phòng sa vào sắc cùng đổ
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập thiên ( quý dậu ) gặp vũ khúc sinh ra khoa giống loại [ điệp xuất lộc ] là tổn giống
< thiên di là phúc tới Quan > phúc can lộc nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ chăm chú tự thân lý niệm
Độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa lộc khoa xuất ngoại có người duyên lương lộc dễ có quý nhân
Phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập tật bên ngoài hóa lộc hóa tề tới rơi cung bộ dạng lân hình thành [ lưỡng nghi ] tới âm dương đối đãi
[ lộc chuyển kị ] thiên làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền trùng phá tất có nạn
Nói rõ mặc dù mệnh chủ tới chăm chú tự thân lý niệm nhưng sở hửu quá gian xảo mà hồi bạng châu tai nạn
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập tật ( giáp tuất ) gặp thái dương sinh kỵ lại văn khúc tự hóa kị song kị trùng [ bản phụ ]
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt )
Đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ như bị trùng phá bản mệnh mất đi bảo vệ ( hộ vệ ) sinh mệnh bị vây nguy vong chi cảnh nạn nạn tất trọng không chết tức thương
Bất luận cái gì cung ( phát xạ cung ) hóa kị nhập cung tật ách hoặc cung nô bộc phát xạ cung tất tổn
Bởi vì cung tật ách hoặc cung nô bộc ( như quân tốt chỉ có thể tiến ) như bị trùng không đường thối lui tất tổn không nghi ngờ ( thì gặp sinh tử )
Này mệnh chủ rất thông minh
Không kiếp cùng nhập phúc đức biểu hiện tư tưởng lưu với gian trá ý nghĩ bên trên trái lại truyền thống trái lại trào lưu vui mừng lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết
Cùng liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền đồng độ ứng phòng tửu sắc đổ
Không kiếp là sát tinh cũng là động ngôi sao ( nhược giờ ngọ sinh ra không kiếp nhập tị đồng cung )
Địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới ngăn trở địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập
Cung phúc đức ( quý tị ) tọa cự môn lộc năm sinh lại tự hóa quyền văn khúc sinh ra khoa chủ phẩm vị cao đa tài nhiều nghệ riêng chỉ can cung quý là phá hao tổn
Phúc làm quý phá quân hóa lộc nhập tử nữ biểu hiện tư tưởng bên trên điểm tử nhiều vui mừng giao tế tiếp khách đầu tư hưởng thụ nhạc ( lộc nhập cung tử nữ )
Khác nhược mệnh chủ có tín ngưỡng lúc hội ngoan đạo bỏ được bố thi đồ thiện căn
Mà phúc làm quý tham lang hóa kị nhập phụ mẫu khó tránh đam với nhục dục đào hoa trùng tật ách e rằng có tổn khỏe mạnh cùng hình tượng
Phúc đức ( kỉ tỵ )( lâm Quan ) liêm trinh lộc năm sinh + tham lang địa kiếp địa không hồng loan
Dù phùng sinh lộc nhưng không kiếp cùng thủ tinh tình bên ngoài lạn vô cùng sợ ảnh hưởng thọ cơ ( biểu hiện thọ nguyên không dài )
Phúc đức ( kỉ tỵ ) liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền + địa không địa kiếp
Chánh nhãn 43 0
Này mệnh tuyệt đỉnh thông minh nhưng gặp không kiếp biểu hiện tư tưởng bên trên hội lưu với gian trá
Không kiếp ở phúc đức tư tưởng bên trên lớn mật tạo ra mới không câu nệ tiểu tiết trái lại truyền thống trái lại trào lưu
Liêm tham + không kiếp với phúc đức ứng phòng sa vào với sắc tình cùng cờ bạc
Phúc đức ( tân tị )( tuyệt ) liêm trinh tham lang đều lạc hãm càng gặp không kiếp phượng các
Trèo long phụ phượng được ý nghĩ bị thất bại nội tâm hư không yếu ớt bên ngoài cường trung càn cả đời tinh thần diện tới hưởng thụ cũng thất bại