Liêm trinh dần thân phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1684

Dần thân phúc đức liêm trinh độc tọa    đối chiếu tham lang

Tí ngọ thất sát tọa mệnh
Cung phúc đức
Tọa mệnh tử bên ngoài dần vị trí cung phúc đức ( liêm trinh ) cùng hợi vị huynh đệ cung ( thiên lương ) tất thành lục hợp
Chủ tự thân tới tư tưởng cùng tinh thần hưởng thụ sẽ bị huynh nô được ảnh hưởng hoặc chia sẻ "Cận chu giả xích gần mực thì đen "
Hợi tị vị huynh đệ cung thiên lương thủ đối chiếu thiên đồng thiên lương nhập lục thân không nên bị sinh ra hiểu lầm cùng phân tranh
Hội cát vẫn thật bận rộn sao ( hợi so với tị tốt )
Liêm trinh nhập phúc đức một dạng, chủ bận rộn liêm sát không sở trường suy nghĩ lại thường nghĩ lự không ngớt
Hóa kị ( hoặc gặp đà la ) thường là tỏa sự tình mà xúc động bất an ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
Dần thân vị trí cung phúc đức liêm trinh thủ đối chiếu tham lang
Ở thân thái dương hãm táo bạo di chuyển đãng nhiều lời không câu nệ lễ tiết nhiều ưu lự
Ở dần có chính trị ý nghĩ cùng thủ đoạn thường biểu hiện dù cuộc sống giàu có vẫn nhiều ưu lự


Cung phúc đức tinh tình ổn định cùng đồ hưởng thụ tính chủ tư tưởng khuynh hướng an với rõ ràng trạng bất lợi khai sáng ( ngoại trừ cựu bố mới )
Cung phúc đức tinh tình ổn định cùng đồ lao tâm lao lực tính chủ tư tưởng khuynh hướng lý trí khai sáng chung bạng châu thành công
Cung phúc đức tinh tình bất ổn định cùng đồ lao tâm lao lực tính chủ tư tưởng bị miên man suy nghĩ tốt nhất lấy kỹ nghệ công việc quản gia ( khai sáng thiếu )
Cung phúc đức gặp lộc tồn tất hội tư tưởng nhiều lự do dự tính chất mâu thuẫn đối với tiền vàng vật chất quá mức chấp nhất sẽ không dễ dàng bố thí giúp người
Thất sát tinh hệ ( thất sát liêm sát vũ sát tử sát ) tọa mệnh cung
Cung phúc đức tất tử vi liêm trinh vũ khúc cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao nhập thủ đối với củng tham lang
Mệnh chủ ( thất sát ) thủ pháp làm việc khá là khuynh hướng lý trí cả đời nhiều tao ngộ lịch luyện gian nguy sự tình vận mệnh cô lập mà lại không phải chính mình trung tâm
Tử vi nhập phúc đức chủ nhiều xem thường hoài có cực tôn quý cực cao quý hy vọng cùng tín niệm toàn lực phấn đấu khai sáng lực cực mạnh
Có kiên nhẫn chống đỡ được khó khăn chờ đợi hòa thuận đến
Vui mừng thân cung thân là đối đãi bạn bè bằng cấp trên sẽ không không phục tùng chỉ là ý nghĩ không nhất trí không được phối hợp là hội phản loạn
Liêm trinh nhập phúc đức một dạng, chủ bận rộn liêm sát không sở trường suy nghĩ lại thường nghĩ lự không ngớt
Hóa kị ( hoặc gặp đà la ) thường là tỏa sự tình mà xúc động bất an ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
Liêm Phủ liêm tướng nghĩ tự ổn định có tự đắc bên ngoài nhạc
Liêm Phá hoặc liêm trinh độc tọa thường biểu hiện dù cuộc sống giàu có vẫn nhiều ưu lự
Liêm tham bận rộn cũng có thể tự đắc bên ngoài nhạc
Gặp xương khúc trứ trọng tinh thần hưởng thụ
Gặp Kình Đà thì vật nặng chất hưởng thụ
Vũ khúc nhập phúc đức chủ vật chất là cơ sở hưởng thụ nhập miếu hội cát có thể hưởng phúc lạc hãm thì lao tâm lao lực hóa kị phí tinh phí thần
Vũ tham hội thiên diêu hàm trì chủ phong nguyệt thường vui mừng hoa tửu tới nhạc ( gặp văn diệu cùng luận là phong nguyệt mà không phải là phong thanh nhã )
Hoả tinh cùng hoặc hội khoái lạc hưởng thụ
Vũ phá gặp sát thường chủ bôn ba bất an
Vũ khúc liêm trinh gặp sát hoặc hóa kị lúc thường hữu tình tự mất khống chế ứng đề phòng từ sát khinh sinh chi niệm
Nhược gặp vũ khúc hóa lộc ( kỷ năm ) liêm trinh hóa lộc ( giáp năm ) chủ có lý tưởng có lý trí thiết thực chấp hành
Nhược gặp liêm trinh hóa kị ngược lại chủ về tinh thần có ngăn trở ( liêm trinh tất cùng vũ khúc hội tam hợp phương )
Lộc tồn đà la nhập phúc đức thì tính cách câu cẩn chấp nhất đặt nặng tâm vào
Địa không địa kiếp nhập phúc đức tính cách sơ cuồng hào hùng không bị cản trở
Thiên mã hoả tinh nhập hoặc hội chiếu phúc đức sẽ có qua động tốt mạo hiểm không dễ tiếp nhận dạy dỗ hoặc khuyến cáo
Thiên mã khoa tinh cái bệ tấu thư phỉ liêm nhập phúc đức hội ảnh hưởng nổi tiếng vinh dự cảm giác chắc có phỉ ngắn lưu trường trong lúc
Gặp thiên không ( chủ không linh ) xương khúc ( chủ độ lượng rộng rãi ) chủ dù giàu có không thiếu lại trời sanh tính đạm bạc
Trứ trọng tâm linh hưởng thụ không được chú trọng áo cơm tới giảng cứu
Gặp hoả tinh tư tưởng tích cực tĩnh không hạ đến tính tình không được tốt không tính nhẫn nại hàm dưỡng không đủ
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Thìn tuất vũ khúc thủ phúc đức gặp khoa tinh văn diệu chủ ái tên ái lợi nhuận chấp nhất đặt nặng tâm vào
Tham lang củng chiếu không được chủ phong thanh nhã mà chủ phong nguyệt
Cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy

// ]]>


Cung phúc đức
Liêm trinh miếu tại dần điểm lạ tính duyên hòa hợp thay đổi có không phải là dính dáng lạc quan tích cực kính nghiệp nhạc bầy trong vội vàng sinh ra phúc không sợ khó khăn
Tùy duyên không câu nệ tiểu tiết nhận chân nhiệt tình đủ không sợ ngăn trở sự tình tất thân cung lao tâm phí lực trong vội vàng hưởng phúc
Tí ngọ thất sát độc tọa mệnh dần thân vị trí cung phúc đức liêm trinh thủ đối chiếu tham lang thái dương tại sửu yếu không yên tĩnh thái âm tại sửu miếu vị yếu
Dần thân vị trí cung phúc đức liêm trinh thủ đối chiếu tham lang ở thân thái dương hãm táo bạo di chuyển đãng nhiều lời không câu nệ lễ tiết
Ở dần có chính trị ý nghĩ cùng thủ đoạn thường biểu hiện dù cuộc sống giàu có vẫn nhiều ưu lự
Lộc tích trữ ở phúc đức chung thân phúc dày mọi thứ thuận toại gặp hung có thể tự nhiên hóa giải an tĩnh xử thế khác nói là người cô hàn
Bính dần
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Bính làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Bính làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập nô
Phúc làm hóa lộc nhập nô mệnh chủ thường có yêu thương che chở chiếu cố thuộc hạ được ý nghĩ
Phúc đức là tổ phụ vị trí phúc làm hóa lộc nhập nô biểu hiện bên ngoài tổ phụ mang theo cho mệnh chủ lương hảo nhân tế quan hệ
Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập Huynh hoặc nô ( Huynh nô tuyến ) tượng này phần lớn cùng đào hoa liên quan đến
Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập nô [ phu chi tử ] mà nhược phúc làm hóa kị nhập tử này hóa tượng
Nữ mệnh phu thê giữa xảy ra tranh chấp tất cùng tử nữ liên quan đến
Phúc phi hóa kỵ nhập tử trùng điền biểu hiện gia đình nội có tranh chấp
Phúc làm bính liêm trinh tự hóa kị ( bính dần ) này giống như [ phúc đức sách mã kỵ ]
Sinh kỵ ( hoặc tự hóa kị ) nhập phúc đức nhược ở mã địa này là [ sách mã kỵ ]
Tự thân đưa hy vọng cùng phúc phận phá giải khiến hy vọng biến thành cuồng tưởng hoặc huyễn tưởng nhiều phiền não nghĩ không mở
Thái dương tự hóa kị nhập phúc đức biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ
Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ được chủ quan ý thức mãnh liệt
< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện của nghiệp không trợ giúp
Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )
2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ
3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt
4. < phúc đức là Quan phu quân > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện của nghiệp không trợ giúp
Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ được chủ quan ý thức mãnh liệt
Tham lang tự hóa kị quý đã thuộc phá hao tổn

// ]]>


Thái dương tự hóa kị nhập phúc đức biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ ( thân khỏe mạnh tình huống không tốt, khó coi bị tự tìm phiền não
Lưu ý phúc làm thái dương tự hóa kị mà tài làm thái âm tự hóa quyền [ quyền kị chạm trán ] với tài phúc tuyến
Biểu hiện là tài lao lục bôn ba tạo thành tiến giảm mất cứ mà phiền não
Tự hóa kị trùng tài bạch từ tổn tài vận dễ có tổn tài dám hưởng thụ chẳng quan tâm tốn tiền nhưng sự tình sau hội hối hận
Khác này là số mệnh nhân quả tài có lỗ thủng thường trở thành tán tài đồng tử chỉ có chủ động làm việc thiện sự tình có thể bổ lọt
Liêm trinh tự hóa kị bính là tỏa sự tình là an ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
Nhâm dần
Cung phúc đức làm nhâm ( nhân chi người ) biểu hiện tư tưởng quan niệm đều rất tự phụ tuyệt đối không nguyện bị thua mà nghĩ đứng nhân chi tiện nghi
Cung phúc đức ở dần tứ mã vị trí ( nhân sinh với dần ) dần vị trí chủ nhân sự tình biểu hiện cả đời tới họa phúc đồng đều cùng bản cung vị tức tức tương quan
Bên trong cung liêm trinh độc tọa ( nhâm dần ) biểu hiện là người nhiều huyễn tưởng tư tưởng là thường khinh bỉ hắn người
Lại sẽ chọn tính đối với có lợi với kỷ nhân phụ họa trèo duyên giục ngựa
Nhưng đối với kỷ bất lợi nhân tuyệt không tốt sắc mặt đối đãi
Lưu ý bản mệnh bàn cung mệnh ( nhâm tí ) ở thiên vị cùng cung phúc đức ( nhâm dần )
Ở nhâm vị trí ( thiên nhân hợp nhất ) can nhâm thiên lương hóa lộc mà vũ khúc hóa kị cho phép
Liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị tọa [ bản phúc ]( bính thân ) này làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ] trùng [ bản tài ]
Phúc làm liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị ( bính thân ) song kị trùng bản tài ( canh dần )
Phúc đức tọa tứ mã địa phùng sinh kị lại tự hóa kị này là [ phúc đức được sách mã kỵ ]
Biểu hiện mệnh chủ không duyên tốt ... hơn tổ phụ cùng ở ( không duyên cùng tổ phụ đối đãi nhau )
Chú ý tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( kỷ hợi ) trùng phá thiên đồng lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]
< huynh đệ là tài tới điền >( tức tài khố ) tượng này mệnh chủ [ có tài không khố ] giống [ tài đến tài mất ] cách
Này hóa tượng mệnh chủ tới tài toàn sử dụng ở chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng làm việc các loại ) hoặc nói huynh nô đến phí của khố
Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ hợi ) gặp thiên đồng lộc năm sinh
Mà tài làm canh thiên đồng hóa kị cũng nhập [ bản nô ] ( kỷ hợi ) trùng phá thiên cùng lộc năm sinh
Phải chú ý hơn [ phúc ] can lộc nhập nô [ tài ] làm phi hóa kỵ nhập nô hình thành [ lộc kị chiến khắc ] này [ nô ] phải là [ họa vị trí ]
< nô bộc là chúng sinh ra vị trí > mệnh chủ khởi nhưng từ chính cùng chúng sinh ra liên hệ?
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập nô ( kỷ hợi ) gặp thiên đồng lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất là tổn
Mệnh chủ thường có chiếu cố thuộc hạ được ý nghĩ
Phúc đức là tổ phụ vị trí biểu hiện bên ngoài tổ phụ mang theo cho mệnh chủ lương hảo nhân tế quan hệ
Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập Huynh hoặc nô ( Huynh nô tuyến ) tượng này phần lớn cùng đào hoa liên quan đến
Phúc làm hóa lộc nhập nô < nô bộc là phúc tới điền > lại nhược phúc làm hóa kị nhập tử
Tượng này giữa hai vợ chồng được tranh chấp cùng tử nữ vấn đề liên quan đến
Phúc làm liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị ( bính thân ) song kị trùng bản tài ( canh dần )
Phúc đức tọa tứ mã địa phùng sinh kị lại tự hóa kị này là [ phúc đức được sách mã kỵ ]
Biểu hiện mệnh chủ không duyên tốt ... hơn tổ phụ cùng ở ( không duyên cùng tổ phụ đối đãi nhau )
Tự hóa kị trùng tài bạch từ tổn tài vận dễ có tổn tài dám hưởng thụ chẳng quan tâm tốn tiền nhưng sự tình sau hội hối hận