Liêm trinh thất sát sửu vị phúc đức Thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 5263

Sửu vị phúc đức liêm trinh thất sát    đối chiếu thiên phủ

Này là hợi tị thiên tướng tọa mệnh
Cung phúc đức ( ất sửu ) can cung ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập vui vẻ làm theo ý mình mau mau nhạc nhạc
Phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Cung phúc đức ở sửu là khố vị trí tư tưởng quan niệm cố chấp bản vị chủ nghĩa nồng hậu có khiết phích
Phúc đức ( ất sửu ) bên trong cung liêm trinh thất sát + văn xương văn khúc kình dương đồng độ ( dậu giờ sinh người )
Biểu hiện mệnh chủ dễ có cảm xúc hóa ghen tị lòng háo thắng cường dễ có tranh chấp
Khác < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện mệnh chủ cảm giác tình hôn nhân khá là không được thuận toại


Cung phúc đức
Thiên tướng mệnh tọa kỉ tỵ bên ngoài canh ngọ cung phụ mẫu ( thiên lương ) tất cùng Tân Mùi cung phúc đức ( liêm sát ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tư tưởng cùng tính cách thụ phụ mẫu cấp trên hoặc chủ yếu hộ khách có cực lớn ảnh hưởng cùng trở nên
Hoặc nói cả đời nhận phụ mẫu cấp trên hoặc thượng du khách hàng ảnh hưởng trung
Nhược "Rõ ràng lộc ngầm lộc "Ở riêng lưỡng cung phải cùng trưởng thượng bối tới quan hệ hòa hài có cực đại tinh thần hưởng thụ
Nhược lưỡng cung thụ "Hỏa linh hình kị "Giao tiên chủ cùng trưởng thượng bối tới quan hệ bất ngờ sinh ra trở nên trọn đời thương tiếc oán hận phẫn nộ vì sự bất công
Vị vị trí cung phúc đức liêm trinh thất sát thủ đối chiếu thiên phủ
Liêm sát sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác xuất hiện u buồn không thích sống chung ( khá là vũ sát bảo thủ )
Phúc đức ( liêm trinh thất sát ) sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác u buồn không thích sống chung
Phúc đức ( liêm sát ) không nên tình cảm chấp nhất hoặc tư tưởng phản phúc không chừng hoặc ương ngạnh dùng riêng ( bản thân trung tâm ) hoặc thân bất do kỷ
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Địa không hoặc địa kiếp nhập mệnh [ thiên mệnh ] biểu hiện là người tư tưởng bi thương xem
Có đặc thù linh cảm cùng tài hoa nên có chính phái tông giáo tín ngưỡng
( nhập bản tật ách [ đại tật ] bản phúc đức [ đại phúc ] cùng luận )
Tọa sửu vị liêm trinh thất sát nhược đà la đồng độ thường là tỏa sự tình nghĩ lự không ngớt ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
( nhược gặp khoa văn chư diệu thượng năng bận rộn trung lấy được cân bằng )
Ngọ vị trí cung phụ mẫu thiên lương thủ đối chiếu thái dương tọa ngọ hình khắc rất nặng
Gặp không kiếp thiên hình chủ cha mẹ và con giữa đại câu rất thâm
Thiên tướng tinh hệ ( thiên tướng liêm tướng Vũ Tướng Tử Tướng ) tọa mệnh cung
Thì cung phúc đức nhất định thất sát tinh hệ ( thất sát liêm sát vũ sát tử sát ) nhập thủ
Chiếu hội tài bạch thiên phủ
Thất sát cô khắc ở phúc đức tư tưởng cực đoan quan tâm đại yêu ghét mãnh liệt nhưng vui mừng cô phương từ thưởng mọi chuyện thân là sinh hoạt khá là lao lục
Gặp sát thì không nhịn được nhiều phàn nàn
Kỷ mùi phúc đức liêm trinh lợi ích thất sát miếu thủ đối chiếu thiên phủ không nên kính nghiệp nhạc bầy tích cực nhiệt tâm hòa hợp biện bản thân hưởng thụ cận lợi
Vui mừng hợp ý mạo hiểm cảm xúc bất ổn định
Tiền tài thu nhập bất ổn định có phát tài cơ hội kính nghiệp bất kể thành bại nhận thật là bận rộn hiểu hưởng thụ có có lộc ăn

// ]]>


Thiên tướng ( mệnh chủ ) tị hợi địa thế tọa mệnh liêm sát tọa phúc đức thường biểu hiện u buồn không thích sống chung sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác
Gặp lộc tồn cùng thường ưu nhu quả đoạn hối tiếc ( gặp đà la gặp lộc tồn càng là kéo dài do dự không chừng )
Gặp sát tính cách quái gở làm việc xúc động bất an riêng chỉ thiên tướng hoặc thiên phủ có lộc có khá là ổn định thung dong
Phúc đức sửu vị liêm sát đối chiếu thiên phủ chủ liêm sát không sở trường suy nghĩ lại thường nghĩ lự không ngớt lao lục mệnh
Ở vị có mưu lược bỏ có thanh danh gặp cát lúc tuổi già thuận toại như ý
Vị sửu liêm trinh thất sát thủ đối chiếu thiên phủ liêm sát chủ bận rộn sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác xuất hiện u buồn không thích sống chung ( khá là vũ sát bảo thủ )
Xương khúc cùng nhập sửu phúc đức dậu giờ sinh người "Ngọc tay áo thiên hương" không sát cùng hợp trùng chủ phú quý song toàn chưởng đại quyền cả đời nhiều diễm ngộ
Liêm sát không sở trường suy nghĩ nhưng vẫn nghĩ lự không ngớt
Gặp đà la cùng hoặc hóa kị thường là tỏa sự tình bất an ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
Gặp khoa tinh văn muốn thấu hội thì hội đang bận rộn trung đưa tinh thần cân bằng
Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán xuất nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp
Lộc năm sinh nhập phúc đức chủ có ấm tài phải là sanh ra ở có tiền được gia đình dễ có đào hoa chi niệm ( no ấm tưởng niệm và phóng túng dục )
Mệnh chủ tạo hóa tốt phúc trạch dày yêu thích hưởng thụ tâm linh vực thẩm thường cảm giác vui vẻ
Lạc quan tùy cùng cảm tính ngây thơ ( không cơ lòng ) tư tưởng lòng dạ rộng lớn dễ dàng thỏa mãn
Biểu hiện có ấm tài tư tưởng lạc quan phúc trạch thịnh vượng thiên về tài lợi nhuận lại tốt hưởng thụ
Chủ có tổ ấm có lương lộc nhưng có hưởng phúc cơ hội nhưng đối với người khác keo kiệt già vận tốt
Khác chiếu tài bạch kiếm tiền dễ dàng có lệch tài ( hồng bao ) mệnh chủ trọng tài trọng dục ( lòng tham không đáy )
Lộc năm sinh nhập phúc đức tính cách trưng ứng : lạc quan trọng tài đào hoa ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Nhược phúc đức liêm trinh hóa lộc ( người sinh năm giáp ) mà Tử Tướng nhập phu thê thì phối ngẫu bạc tình bạc nghĩa chắc có ngoại tình
Cung phúc đức
Kỷ mùi phúc đức liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt thủ đối chiếu thiên phủ
Liêm sát sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác xuất hiện u buồn không thích sống chung ( khá là vũ sát bảo thủ )
Ở vị có mưu lược bỏ có thanh danh gặp cát lúc tuổi già thuận toại như ý
Thiên việt có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện có người duyên có quý nhân sinh hoạt phẩm chất cao nhã có thể tự phục vụ sau đến người trợ giúp
Liêm trinh lộc năm sinh
Huyên náo tài tinh hóa lộc càng bận bịu càng tốt tiếp khách tăng nhiều phúc trạch tốt
Nhưng chú ý đào hoa phát sinh truy cầu sinh sống hưởng thụ , không được chủ có thể thành phú
Chủ quan ý thức nùng vui mừng hưởng thụ sinh hoạt giảng cứu tốn tiền bỏ được
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình tâm tình tốt về tinh thần có thỏa mãn
Biểu hiện tâm tình tốt tinh thần lạc quan thỏa mãn sinh hoạt thái độ tích cực lạc quan
Nam nữ nhân duyên đều tốt cả đời tế gặp thuận trọng hưởng thụ đào hoa nhiều

// ]]>


Phúc đức kỷ mùi
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Kỷ làm nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập thiên
Độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa lộc khoa xuất ngoại có người duyên lương lộc dễ có quý nhân
( hóa kị xuất ngoại dễ có không phải là phạm tiểu nhân hóa quyền xuất ngoại dễ có tranh chấp vui mừng cầm quyền )
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập
Lưu ý phúc làm kỷ phá quân hóa kị nhập thiên
[ thập can bộ thiên pháp ] bất kỳ cung vị can cung hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] này cung vị tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ cả đời vận mệnh sâu sắc
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Nhược lấy nữ mệnh mệnh bàn phán đoán bên ngoài phối ngẫu ( trượng phu ) tới đối với muốn như nào thì lấy cung phúc đức tứ hóa rơi cung là quan sát theo như cứ
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện trượng phu đối đãi mệnh chủ không tốt
Khác nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện tiên sinh sự nghiệp cùng mệnh chủ hiện rõ không duyên
Tiên sinh cũng hội quản thúc mệnh chủ đối đãi mệnh chủ không tốt
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Trùng mệnh hội ly hôn < phúc đức là phu tới Quan > đại biểu vợ chồng hành vi hóa kị nhập thiên di trùng mệnh biểu hiện phu thê có xung đột
Hoặc sợ tổ tiên phong thủy có vấn đề
Phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa kị xuất ngoại dễ có không phải là phạm tiểu nhân

// ]]>


Cung phúc đức
Liêm trinh lợi ích thất sát miếu tại sửu văn xương văn khúc + kình dương
Chánh nhãn 238
Mọi thứ thường bản thân trung tâm khá vì tư lợi hoành hành bá đạo ( đấu tranh sát phạt đại mạo hiểm đại hợp ý )
Kính nghiệp nhạc bầy tích cực nhiệt tâm hòa hợp biện bản thân hưởng thụ cận lợi vui mừng hợp ý mạo hiểm cảm xúc bất ổn định tiền tài chập trùng đại
Tiền tài thu nhập bất ổn định có phát tài cơ hội kính nghiệp bất kể thành bại nhận thật là bận rộn hiểu hưởng thụ có có lộc ăn
Xương khúc cùng nhập sửu phúc đức dậu giờ sinh người "Ngọc tay áo thiên hương" không sát cùng hợp trùng chủ phú quý song toàn chưởng đại quyền cả đời nhiều diễm ngộ
Thiên tướng tị hợi địa thế tọa mệnh liêm sát tọa phúc đức thường biểu hiện u buồn không thích sống chung sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác
Vị sửu liêm trinh thất sát thủ đối chiếu thiên phủ liêm sát không nên
Chủ bận rộn sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác xuất hiện u buồn không thích sống chung
Kình dương nhập phúc đức tại thìn tuất sửu vị kình dương nhập miếu dù cả đời làm phiền có nhiều việc nhưng động bên trong có phúc
Phúc đức gặp kình dương tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Tiệt không nhập phúc đức cả đời tư tưởng chập trùng biến động tốt dễ dàng làm ra sai lầm phán đoán thường hãm với khắm khá tế gặp
Phúc phận chịu đựng lúc tuổi già bị gửi thác tông giáo
( địa không thiên không tiệt không tuần không ) nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ bị lý giải
Làm lao không ngừng thu vào hoạch thiếu trùng chiếu tài bạch cùng khốn không tài không phúc
Ất sửu
Cung phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập vui vẻ làm theo ý mình mau mau nhạc nhạc
Phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Cung phúc đức ở sửu là khố vị trí tư tưởng quan niệm cố chấp bản vị chủ nghĩa nồng hậu có khiết phích
Bên trong cung liêm trinh thất sát + văn xương văn khúc kình dương đồng độ
Biểu hiện mệnh chủ dễ có cảm xúc hóa ghen tị lòng háo thắng cường dễ có tranh chấp
Khác < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện mệnh chủ cảm giác tình hôn nhân khá là không được thuận toại
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa ( một cái khác nói canh thiên phủ hóa khoa )
Phúc làm thái âm hóa kị nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa ( một cái khác nói canh thiên phủ hóa khoa )
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa là [ khoa xuất ]
Biểu hiện mệnh chủ nghĩ tại bên ngoài hợp bạn bè đầu tư giao tế hoạt động chiếu điền trạch đều là là dưỡng nhà người sống
Khoa chủ giáo hóa cũng chủ ổn định cung tử nữ là học sinh hoặc tử nữ dự đoán mệnh chủ tiến hành giáo chức tới mệt mỏi
Phúc làm hóa lộc nhập tử nữ < tử nữ là tài tới phụ > chiếu điền trạch biểu hiện chiếu cố gia đình tới sinh hoạt
Tử nữ sinh ra khoa gặp tự hóa khoa biểu hiện nguyên bản yên lành giáo hóa công việc biến thành bất ổn định hoặc không được thuận được trạng huống
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) lại phúc làm thái âm hóa kị nhập tử ( canh thân ) mệnh chủ trọng thị cùng thiện đãi tử nữ hoặc cổ đông nhưng
Phúc làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ vở ]( canh thân ) này là song kị trùng [ bổn điền ]( giáp dần )
Biểu hiện 1. Gia đình tranh chấp nhiều nhà vận không được thuận thường là kiếm tiền dưỡng nhà người sống mà phiền não hoặc là kiếm tiền trí sản mà phiền não
2. Nguyên hữu giáo hóa công việc hoặc hợp tác sự nghiệp phân nhiễu nhiều chập trùng không được thuận hoặc buôn bán ế ẩm
3. Gặp [ cung tử nữ ] thái âm sinh ra khoa tự hóa khoa này là [ khoa xuất ] bởi vậy về tinh thần thường hội tiến giảm mất cứ được phiền não

// ]]>


[ cung phúc đức ]( ất sửu ) ở tứ khố địa địa vị liêm trinh lợi ích thất sát miếu tại sửu văn xương văn khúc + kình dương
Chánh nhãn 238
< bản mệnh lệ âm nữ nhân nông quý sửu 0 7/ 16 dậu giờ sinh thủy nhị cục thất tinh tại mệnh ( quý hợi ) >
[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên hy vọng tư tưởng cảm xúc cùng lòng tin cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị
Cung phúc đức
Liêm trinh lợi ích thất sát miếu tại sửu văn xương văn khúc + kình dương
Chánh nhãn 238
Mọi thứ thường bản thân trung tâm khá vì tư lợi hoành hành bá đạo ( đấu tranh sát phạt đại mạo hiểm đại hợp ý )
Kính nghiệp nhạc bầy tích cực nhiệt tâm hòa hợp biện bản thân hưởng thụ cận lợi vui mừng hợp ý mạo hiểm cảm xúc bất ổn định tiền tài chập trùng đại
Tiền tài thu nhập bất ổn định có phát tài cơ hội kính nghiệp bất kể thành bại nhận thật là bận rộn hiểu hưởng thụ có có lộc ăn
Xương khúc cùng nhập sửu phúc đức dậu giờ sinh người "Ngọc tay áo thiên hương" nhược không sát cùng hợp trùng chủ phú quý song toàn chưởng đại quyền cả đời nhiều diễm ngộ
Thiên tướng tị hợi địa thế tọa mệnh liêm sát tọa phúc đức thường biểu hiện u buồn không thích sống chung sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác
Vị sửu liêm trinh thất sát thủ đối chiếu thiên phủ liêm sát không nên
Chủ bận rộn sẽ có chu kỳ tính cô độc cảm giác xuất hiện u buồn không thích sống chung
Kình dương nhập phúc đức tại thìn tuất sửu vị kình dương nhập miếu dù cả đời làm phiền có nhiều việc nhưng động bên trong có phúc
Phúc đức gặp kình dương tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Tiệt không nhập phúc đức cả đời tư tưởng chập trùng biến động tốt dễ dàng làm ra sai lầm phán đoán thường hãm với khắm khá tế gặp
Phúc phận chịu đựng lúc tuổi già bị gửi thác tông giáo
( địa không thiên không tiệt không tuần không ) nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ bị lý giải
Làm lao không ngừng thu vào hoạch thiếu trùng chiếu tài bạch cùng khốn không tài không phúc
Phúc đức ất sửu
Cung phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập vui vẻ làm theo ý mình mau mau nhạc nhạc
Phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Cung phúc đức ở sửu là khố vị trí tư tưởng quan niệm cố chấp bản vị chủ nghĩa nồng hậu có khiết phích
Bên trong cung liêm trinh thất sát + văn xương văn khúc kình dương đồng độ
Biểu hiện mệnh chủ dễ có cảm xúc hóa ghen tị lòng háo thắng cường dễ có tranh chấp
Khác < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện mệnh chủ cảm giác tình hôn nhân khá là không được thuận toại
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa ( một cái khác nói canh thiên phủ hóa khoa )
Phúc làm thái âm hóa kị nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa ( một cái khác nói canh thiên phủ hóa khoa )
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa là [ khoa xuất ]
Biểu hiện mệnh chủ nghĩ tại bên ngoài hợp bạn bè đầu tư giao tế hoạt động chiếu điền trạch đều là là dưỡng nhà người sống
Khoa chủ giáo hóa cũng chủ ổn định cung tử nữ là học sinh hoặc tử nữ dự đoán mệnh chủ tiến hành giáo chức tới mệt mỏi
Phúc làm hóa lộc nhập tử nữ < tử nữ là tài tới phụ > chiếu điền trạch biểu hiện chiếu cố gia đình tới sinh hoạt
Tử nữ sinh ra khoa gặp tự hóa khoa biểu hiện nguyên bản yên lành giáo hóa công việc biến thành bất ổn định hoặc không được thuận được trạng huống
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập tử ( canh thân ) lại phúc làm thái âm hóa kị nhập tử ( canh thân ) mệnh chủ trọng thị cùng thiện đãi tử nữ hoặc cổ đông nhưng
Phúc làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ vở ]( canh thân ) này là song kị trùng [ bổn điền ]( giáp dần )
Biểu hiện 1. Gia đình tranh chấp nhiều nhà vận không được thuận thường là kiếm tiền dưỡng nhà người sống mà phiền não hoặc là kiếm tiền trí sản mà phiền não
2. Nguyên hữu giáo hóa công việc hoặc hợp tác sự nghiệp phân nhiễu nhiều chập trùng không được thuận hoặc buôn bán ế ẩm
3. Gặp [ cung tử nữ ] thái âm sinh ra khoa tự hóa khoa này là [ khoa xuất ] bởi vậy về tinh thần thường hội tiến giảm mất cứ được phiền não

// ]]>


< liền bản lệ mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] nhìn [ cung phúc đức ] mà luận >
< thiên di là phúc tới Quan > quan sát mệnh chủ được kiếp trước nhân quả tuổi nầy được tạo hóa các loại trạng huống
< thiên di là phúc tới Quan > ( đinh tị ) tọa vũ khúc phá quân lộc năm sinh + thiên việt
Biểu hiện mệnh chủ được kiếp trước nhân quả tuổi nầy được tạo hóa các loại trạng huống không tệ có phúc ấm
< phu thê là phúc tới tài > quan sát mệnh chủ hưởng thụ phúc phận cùng đạt thành hy vọng được tiền tài nguồn gốc ( phải chăng cũng đủ ) tình huống
Một dạng, cái gọi là thành công phía sau nhất định có tốt phối ngẫu ( thê tài là đạt thành lý tưởng bản tiền )
< phu thê là phúc tới tài > ( tân dậu ) tọa tử vi tham lang sinh kỵ
Tọa sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ hưởng thụ phúc phận cùng đạt thành hy vọng được tiền tài nguồn gốc ( phải chăng cũng đủ ) có vấn đề tình huống
Khác quan sát bản mệnh bàn ứng chú ý trở xuống đối với mệnh chủ bất lợi tới hóa tượng :
[ cung mệnh ]( quý hợi ) tọa thiên tướng + đà la
Nữ mệnh thiên tướng tọa mệnh cung chủ thông minh cẩn thận có nam nhi chí khí
Nữ mệnh cung mệnh thiên tướng hội hợp đào hoa ngôi sao chúng thường thân trụy phong trần may mắn từ lương kiên thủ phụ đạo nhưng mà trượng phu lại dễ có bên thứ ba truy cầu làm phức tạp
Nữ mệnh đà la tọa mệnh cá tính cố chấp không thích thường quy rất sự thật cô độc kết hôn muộn thì cát
Khác lưu ý hình diêu củng trùng [ bản mệnh ] này là [ phá thể vị trí ]
Hình diêu củng trùng cung mệnh ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách ngẫu nhiên mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )
Thiên hình nhập Quan lộc thì thiên diêu tất tại tài bạch hình diêu trùng cung mệnh
Chủ bên ngoài xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp cứng rắn nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề
Giờ mão dậu giờ sinh người không cướp phân cứ dần thân
Nhược tử điền tuyến không kiếp đối với trùng biểu thị không có con nối dõi có khắc thiệu ki cừu phải dựa lại họ khác ( ngoại nhân ) đến kế thừa sản nghiệp
[ tử điền tuyến ] không kiếp giao trì ( không kiếp đối với trùng )
Điền trạch gặp địa không tử nữ gặp địa kiếp tử điền tuyến không kiếp giao trì
Nhược mệnh thân tọa tứ mã địa biểu hiện cả đời ở không định chỗ tứ hải không nhà mọi lúc nhà phiêu đãng cả đời
Địa không tọa cung điền trạch không nên đầu tư không nhúc nhích sinh hội hư nát nhược mua không thể dùng mình danh nghĩa
Không thể dùng mình danh nghĩa mua không nhúc nhích sinh thường hao phí oan uổng tiền tài không nên đầu tư không nhúc nhích sinh
Địa không hoặc địa kiếp nhập điền trạch biểu hiện vật chất tài lộc chung cuộc không để lại đến < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Biểu hiện ở lại cùng khốn địa khu hoặc văn chương dùng chữ điển tích quái quỷ người ta ít biết địa phương ( trái lại truyền thống ) hoặc trống trải chi địa
[ cung huynh đệ ]( nhâm tuất ) tọa cự môn sinh ra quyền tả phụ tự hóa khoa
Huynh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp tý )
Huynh làm hóa lộc nhập phụ huynh đệ có độ lượng có thể hiếu thuận quan tâm phụ mẫu khác phụ mẫu thân đối đãi tốt đẹp ( huynh đệ là mẫu thân cung vị )
Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) trùng phá phá quân lộc năm sinh
Nhược bản mệnh cung huynh đệ can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá
Tha cung hóa kị nhập thiên di nhược phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh ngược lại kỳ ( nếu hắn cung tới hóa kị can của nó hóa kị nhược nhập mệnh còn tốt )
Thiên làm hóa lộc hóa kị cùng nhập bản tài gặp lại lộc năm sinh sinh kỵ song kị trùng bản phúc

// ]]>


Xem Huynh can lộc nhập phụ mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu ngọ ) về trùng [ bản phụ ]
Phụ mẫu bắn vào tới kị phụ mẫu thường là mệnh chủ quan tâm quan hoài thương thân
Hoặc chủ mệnh chủ nhiều tiên thiên mang theo bệnh ( di truyền ) nhiều nạn nhiều khó chắc có tàn thiếu
Nữ mệnh tảo hôn thì sinh sản không được thuận hoặc mổ bụng hoặc lưu sinh hoặc trẻ sơ sinh sớm dễ chết yểu
Phụ làm hóa kị nhập tật nhược cung tật ách vô sinh kị hoặc tự hóa này là [ thủy mệnh kị ]
Biểu hiện phụ mẫu thường là mệnh chủ quan tâm không thể hợp tác bởi vì hợp tác sinh ý không lợi nhuận có đồ
[ Quan lộc cung ]( ất mão ) cung vô chính diệu tọa thiên hình thiên khôi lưu ý hình diêu củng trùng [ bản mệnh ]/[ phá thể vị trí ]
Can của quan ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa ( nam phái một nói canh thiên phủ hóa khoa )
Khác < tử nữ là Quan lộc tới nô bộc > cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu hiểu bằng hữu giữa giao tế chi đạo thiện đãi bằng hữu
Can của quan ất thái âm hóa kị nhập [ vở ]( canh thân ) trùng phá thái âm sinh ra khoa [ khoa kị kéo mài ] trùng [ bổn điền ]
Can của quan hóa kị nhập tử nữ ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) trùng điền trạch chủ công việc hoặc sự nghiệp không được thuận nhập không đủ xuất khó có thể dưỡng nhà thuộc hung
Quan lộc cung gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Xem can của quan hóa lộc hóa kị cùng nhập tử
Ngã cung làm hóa lộc hóa kị ( đồng cung hóa xuất ) cùng nhập tha cung trùng ngã cung là song kị đại hung toàn tổn
[ cung tật ách ]( mậu ngọ ) tọa thái dương
Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân dậu ) gặp tham lang sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Tật làm hóa lộc nhập phu nguyên bản biểu hiện phu thê ân ái tình cảm tốt sinh hoạt tình dục thật đẹp đầy
Nhược cung phu thê gặp sinh kỵ ( hậu thiên lộc trùng phá tiên thiên kị ) lộc nhập gặp vực sâu là song kị trùng Quan tượng này
Tiên thiên thiếu phối ngẫu ( hoặc khác tính ) tới trái hậu thiên lộc nhập biểu hiện vui mừng khác tính nữ sắc mà không cách nào tự kềm chế
Song kị trùng Quan lộc biểu hiện vô tâm sự nghiệp công việc
Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( canh thân ) gặp thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa
Tật làm hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện nạn nạn đặc biệt nghiêm trọng ( thọ đeo trùng phúc đeo là 16 vấn đề )
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Tật làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )
Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
< cung tử nữ là điền tới thiên > phía ngoài nhà một dạng, biểu hiện giao tế đầu tư ngu nhạc đào hoa
Tật làm thiên cơ hóa kị nhập tử lòng hệ bên ngoài đầu là giao tế ngu nhạc tiếp khách đào hoa lưu luyến vong phản

 


Ba cái truy cầu làm phức tạp là mẫu thân cung vị )
Cùng sinh mệnh tới nạn nạn