Liêm trinh thiên tướng tí ngọ phúc đức Thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 4 122

Tí ngọ phúc đức liêm trinh thiên tướng     đối chiếu phá quân

Thìn tuất tham lang tọa mệnh
< điều tra tiềm tại nhân cách đặc biệt chất >
Cung phúc đức ( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng là mệnh chủ tạo hóa sâu tằng tư tưởng bản chất ( tiềm tại nhân cách đặc biệt chất )
Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính tuất ) lại gặp văn xương tự hóa khoa
Tham lang hóa lộc mậu nhập mệnh chỗ hiểu biết độc nhứt xuất chúng thường nghĩ hợp ý thủ lợi
( kị gặp đào hoa tinh diệu thì có dâm dục lưu luyến tửu sắc tài khí )
Phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( quý vị ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] là hưởng phúc
Trùng [ bổn điền ] biểu hiện bên ngoài tư hỗn rời nhà lưu luyến vong phản
< tử nữ là phúc nhanh > nói rõ mệnh chủ thiên tính vui vẻ bên ngoài mò hỗn ăn uống chơi nhạc


Cung phúc đức
Mệnh tọa tuất tử vị trí cung phúc đức ( liêm tướng ) cùng sửu vị trí cung điền trạch ( thiên lương ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng yêu thích hành vi cùng biểu hiện nhận hoàn cảnh được chi phối cùng ảnh hưởng đầy đại
Nhược cung phúc đức tinh hệ cường mà trọng yên ổn
Thì tự thân tư tưởng cùng tín niệm khá là không dễ nhận điền trạch hoàn cảnh được trở nên cá tính sẽ mang cố chấp cùng quái gở
Nhược cung phúc đức tinh hệ bất ổn định tính đại đồ biến hóa
Thì tự thân tới tư tưởng cùng tín niệm bị thụ điền trạch hoàn cảnh phủ lên mà trở nên cảm xúc hơi bất ổn định
Điền trạch sửu vị thiên lương đối chiếu thiên cơ chủ phục vụ cơ cấu thường biến động ( nghề nghiệp thường thay đổi ) hoặc giao thông du lịch sự nghiệp
Ngọ tử vị trí cung phúc đức liêm trinh thiên tướng thủ đối chiếu phá quân thiên tướng vượng địa phúc thọ song toàn càng bận bịu càng nhanh nhạc hạnh phúc
Gặp lộc tồn chủ phú quý
Tham lang tinh hệ ( tham lang vũ tham tử tham liêm tham ) tọa thủ cung mệnh
Thiên tướng tinh hệ ( thiên tướng liêm tướng Vũ Tướng Tử Tướng ) tất nhập cung phúc đức thủ
Đối với củng phá quân
Mệnh chủ ( tham lang ) dù cung mệnh không thấy đào hoa nhưng nếu phúc đức thiên tướng có đào hoa thì một thân tất nhiên đào hoa rất nặng
Thiên tướng ở phúc đức là thân bất do kỷ bởi vì thiên tướng có chi phối lực lượng
Như tử sát tọa mệnh bên ngoài đối với người tật đạo lệ sắc nhưng về đến nhà đối mặt phối ngẫu ( thiên tướng ) liền mười phần thiên liền
Lân cung tất nhiên thiên lương đeo cùng cự môn đeo chỗ giáp hình thành "Hình kị giáp" hoặc "Tài ấm giáp" sai biệt rất lớn
Tam phương chỗ hội tinh diệu cũng hội ảnh hưởng thiên tướng được tính chất
Thiên tướng tọa tử sửu dần thân nhập miếu tọa thìn ngọ vượng tọa tị hợi bình thản tọa vị tuất nhàn cung tọa mão dậu lạc hãm
Gặp thiên phủ hội chiếu hóa lộc hoặc lộc tồn cùng lại tả hữu tại tam phương chủ phú quý thọ thi hưởng thụ khoái lạc
Gặp không kiếp bất lợi chủ phúc bạc lang thang tính đại nhiều huyễn tưởng thiếu thực hành
Gặp thiên không lại có phát triển thành quang minh lỗi lạc sung mãn triết nghĩ thả hội đào hoa cũng có thể chuyển hóa thành nghệ thuật được truy cầu
Gặp hóa kị chủ tâm thần không yên suy nghĩ nhiều nhiều lự
Hội tứ sát chủ nhiều nhánh tiết sự tình không lại thành không phúc không ổn định

// ]]>


Cung phúc đức
Liêm trinh bình thản thiên tướng nhập miếu tại tí có phúc có thọ có uy quyền ái biểu hiện điểm lạ tính duyên dễ có được trợ giúp đào hoa trọng bị trêu chọc thị phi
Thu nhập bất ổn định nhưng sinh hoạt hưởng thụ hôn nhân tình cảm khó khăn trắc trở chập trùng đại tinh thần áp lực cũng lớn
Tham lang thìn tuất độc tọa mệnh ngọ tử vị trí cung phúc đức liêm trinh thiên tướng thủ đối chiếu phá quân thái dương tại hợi hãm tị vượng thái âm tại mão yếu dậu vượng
Ngọ tử vị trí cung phúc đức liêm trinh thiên tướng thủ đối chiếu phá quân thiên tướng vượng địa phúc thọ song toàn càng bận bịu càng nhanh nhạc hạnh phúc gặp lộc tồn chủ phú quý
Gặp hỏa linh cả đời đau đớn chắc có tàn tật
Gặp Kình Đà không phải là nhiều
Gặp cát chủ cả đời khoái lạc có phú quý
Liêm tướng phúc đức đối chiếu phá quân ( khá là chênh lệch tình cảm yếu ớt ) nhược từ sát khá là khó vãn hồi
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Bính tý
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Bính làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Bính làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập nô
Mệnh chủ thường có yêu thương che chở chiếu cố thuộc hạ được ý nghĩ
Phúc làm liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị
Phúc đức tọa lộc năm sinh lại làm tự hóa kị này là lộc kị song kị trùng tài
Biểu hiện nguyên lai có phúc có thể hưởng lại lòng tham không đáy kết quả nỗ lực càng nhiều lại tài lộc tổn trống trơn
Tọa lộc năm sinh lại tự hóa kị có ấm ( tiên thiên ) tài nhưng bản thân chủ quan ý thức mãnh liệt thường hội vô sự phiền
( tu bỏ hẳn vô sự phiền nếu không hội ảnh hưởng ấm tài )
Đại hạn hóa kị phi nhập lộc năm sinh tọa cung trùng phá lộc năm sinh không lành nhược cung này có tự hóa kị thì càng hung
( lộc năm sinh tự hóa kị phát hiện "Từ chuyển tốt hoại "Lúc muốn bản thân cải thiện
Thường mất để chủ tinh hóa lộc được can cung phương vị thăm viếng du lịch mài tập các loại hoạt động
Đừng đi hóa kị phương vị )
Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )
2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ
3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt
4. < phúc đức là Quan phu quân > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện của nghiệp không trợ giúp
Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ được chủ quan ý thức mãnh liệt
Tham lang tự hóa kị quý đã thuộc phá hao tổn
Thái dương tự hóa kị nhập phúc đức biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ ( thân khỏe mạnh tình huống không tốt, khó coi bị tự tìm phiền não

// ]]>


Lưu ý phúc làm thái dương tự hóa kị mà tài làm thái âm tự hóa quyền [ quyền kị chạm trán ] với tài phúc tuyến
Biểu hiện là tài lao lục bôn ba tạo thành tiến giảm mất cứ mà phiền não
Tự hóa kị trùng tài bạch từ tổn tài vận dễ có tổn tài dám hưởng thụ chẳng quan tâm tốn tiền nhưng sự tình sau hội hối hận
Liêm trinh tự hóa kị bính là tỏa sự tình là an ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ
Liêm trinh sinh kỵ nhập phúc đức cá tính bên trên phản nghịch tính cường trường kỳ bị vây nghịch cảnh trong lòng thường phiền khô quái dị thần kinh chất dễ có nạn họa
Liêm trinh tự hóa kị bính chủ nạn nạn thủ ngoài ý muốn nạn họa tai nạn xe ngã đau các loại
Liêm trinh tự hóa kị bính biểu hiện công việc nặng nề bận rộn gây nên phiền não hoặc sinh ra muộn khí quả hoan tâm tình không thể nhẹ nhõm
Bị miên man suy nghĩ mất ngủ suy nhược tinh thần
Liêm trinh tự hóa kị bính phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh lại tự hóa kị , bị nghĩ không mở từ sát ( đại hạn đi đến đặc biệt chú ý tăng cường phòng bị )
Cung phúc đức
Mệnh tọa mậu thìn canh ngọ vị trí cung phúc đức ( liêm tướng ) cùng Tân Mùi vị trí cung điền trạch ( thiên lương ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng yêu thích hành vi cùng biểu hiện nhận hoàn cảnh được chi phối cùng ảnh hưởng đầy đại
Nhược cung phúc đức tinh hệ cường mà trọng yên ổn thì tự thân tư tưởng cùng tín niệm khá là không dễ nhận điền trạch hoàn cảnh được trở nên
Cá tính sẽ mang cố chấp cùng quái gở
Nhược cung phúc đức tinh hệ bất ổn định tính đại đồ biến hóa thì tự thân tới tư tưởng cùng tín niệm
Bị thụ điền trạch hoàn cảnh phủ lên mà trở nên cảm xúc hơi bất ổn định
Cung phúc đức phản ứng tư tưởng tinh thần diện miện nổi tiếng vinh dự cảm giác nội tâm quảng đại tình hình thực tế huống
Tân Mùi điền trạch thiên lương đối chiếu thiên cơ chủ phục vụ cơ cấu thường biến động ( nghề nghiệp thường thay đổi ) hoặc giao thông du lịch sự nghiệp
Tham lang tinh hệ ( tham lang vũ tham tử tham liêm tham ) tọa thủ cung mệnh
Thiên tướng tinh hệ ( thiên tướng liêm tướng Vũ Tướng Tử Tướng ) tất nhập cung phúc đức thủ đối với củng phá quân
Mệnh chủ ( tham lang ) dù cung mệnh không thấy đào hoa nhưng nếu phúc đức thiên tướng có đào hoa thì một thân tất nhiên đào hoa rất nặng
Thiên tướng ở phúc đức là thân bất do kỷ bởi vì thiên tướng có chi phối lực lượng
< phúc đức là phu tới Quan > như mệnh chủ bên ngoài đối với người tật đạo lệ sắc nhưng về đến nhà đối mặt phối ngẫu ( thiên tướng ) liền mười phần thiên liền
Lân cung tất nhiên thiên lương đeo cùng cự môn đeo chỗ giáp
Hình thành "Hình kị giáp" hoặc "Tài ấm giáp" sai biệt rất lớn tam phương chỗ hội tinh diệu cũng hội ảnh hưởng thiên tướng được tính chất
Gặp thiên phủ hội chiếu hóa lộc hoặc lộc tồn cùng lại tả hữu tại tam phương chủ phú quý thọ thi hưởng thụ khoái lạc
Gặp thiên không lại có phát triển thành quang minh lỗi lạc sung mãn triết nghĩ thả hội đào hoa cũng có thể chuyển hóa thành nghệ thuật được truy cầu
Hội tứ sát chủ nhiều nhánh tiết sự tình không lại thành không phúc không ổn định

// ]]>


Canh ngọ cung phúc đức liêm trinh thiên tướng thủ đối chiếu phá quân gặp lộc tồn chủ phú quý
Liêm tướng ở ngọ liêm trinh đinh hỏa nhập hỏa hương ( liệt hóa ) khá dữ dằn hung ác sợ cũng dễ phạm kiện cáo lao nạn
Gặp [ Kình Đà giáp ấn ] không phải là nhiều
Gặp cát chủ cả đời khoái lạc có phú quý
Liêm trinh bình thản thiên tướng nhập miếu tại canh ngọ có uy quyền ái biểu hiện điểm lạ tính duyên dễ có được trợ giúp đào hoa trọng bị trêu chọc thị phi
Thu nhập bất ổn định nhưng sinh hoạt hưởng thụ hôn nhân tình cảm khó khăn trắc trở chập trùng đại tinh thần áp lực cũng lớn
Phúc đức [ phu tới Quan ] tọa lộc tồn lại thiên di [ phu tới tài ] tọa vũ khúc lộc năm sinh thì biểu hiện phối ngẫu tới tài khí trọng
Văn xương hãm sớm tuổi bôn ba bận rộn trung lúc tuổi già có khá là thuận toại an hưởng phúc
Lộc tồn miếu chung thân phúc dày mọi thứ thuận toại gặp hung có thể tự nhiên hóa giải an tĩnh xử thế
Lộc tích trữ ở phúc đức nhược không sát chung thân phúc dày mọi thứ thuận toại gặp hung có thể tự nhiên hóa giải an tĩnh xử thế
Khác nói là người cô hàn nhược gặp cát tinh có tin mừng có phúc
Hàm trì phong thái tốt mị lực mê người phong lưu háo sắc tình cảm tự chủ tính khá là thiếu
Ái lang thang dã du tốt chơi gái đổ dâm khinh tài trọng nhục dục thường thấy khác nghĩ thiên
Phong ấn cáo không làm tên là lợi nhuận khom lưng đối xử mọi người có thể thiết thân xử địa thay người thiết tưởng
Phúc đức canh ngọ
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều

// ]]>


Can canh nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phúc làm thái dương hóa lộc nhập tật ( ất hợi )
< tật ách là phúc tới nô > quan sát mệnh chủ lý lẽ nghĩ lý niệm quy hoạch sách lược thành bại cùng tổn ích trạng huống
Dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ ( nhưng ứng chú ý cao huyết áp vấn đề )
Xem phúc can lộc nhập tật mà phúc làm phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị rơi cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] tật làm ất thái âm hóa kị nhập bản Huynh ( đinh mão ) gặp tự hóa lộc này là [ lộc kị chiến khắc ] trùng bản nô tổn tài
Phúc làm thiên đồng hóa kị nhập nô ( quý dậu )
< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm thiên đồng hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não
Bất luận cái gì cung hóa kị không thể nhập nô bộc mà trùng huynh đệ trùng nhân chết
Nhược nhập huynh đệ trùng nô bộc sinh mệnh còn có thể tồn
Bất luận cái gì cung ( phát xạ cung ) hóa kị nhập cung tật ách hoặc cung nô bộc phát xạ cung tất tổn bởi vì cung tật ách hoặc cung nô bộc ( như quân tốt chỉ có thể tiến )
Như bị trùng không đường thối lui tất tổn không nghi ngờ ( thì gặp sinh tử )
Cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ như bị trùng phá bản mệnh mất đi bảo vệ ( hộ vệ ) sinh mệnh bị vây nguy vong chi cảnh nạn nạn tất trọng không chết tức thương
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập nô bộc đều chủ có tổn bất lợi trùng huynh đệ chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc tiền tài vay mượn hắn người
Bất luận cái gì can cung nhược hóa kị nhập nô bộc phải truy đuổi bên ngoài hóa lộc nhập với nơi nào ( rơi điểm ) lấy phỏng đoán khả năng phát sinh cát hung
Lưu ý [ lộc tùy kị đi ] mệnh chủ tổn tài