Thiên đồng tị hợi phúc đức Độc tọa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 25 0 4

Tị hợi phúc đức   thiên đồng độc tọa     đối chiếu thiên lương

Này là mão dậu cung vô chính diệu ( mượn tinh thiên cơ cự môn ) tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa mão cung vô chính diệu bên ngoài thân vị trí cung nô bộc ( tham lang ) tất cùng tị vị trí cung phúc đức ( thiên đồng ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng cảm xúc thường bởi vì trọng thị bạn bè bằng bộ phận thuộc quan hệ mà chịu đựng
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc biệt chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng được tầng mặt
Nhược có tính cách mị lực nhưng có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nhược cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có kết giao tố chất lương hảo người hỗ lệ hỗ miễn
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn
Thân dần tham lang nhập cung nô bộc đối chiếu liêm trinh không thấy cát chủ kết giao tổn bạn bè
Gặp sát kị chủ hồi thuộc hạ hãm hại hoặc đoạt quyền
Gặp cát nhưng có quý nhân tương trợ thường lời thật thì khó nghe


Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ
Tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ khác tính duyên tốt thường vui mừng chia sẻ khoái lạc
Gặp sát cô khắc tàn tật gặp cát có hiển quý
Thiên đồng cung phúc đức chủ tinh chủ hưởng phúc có thể khoái lạc đời sống tinh thần phong đủ thú vị hội khoa văn chư diệu cách điều cao nhã
Thiên đồng là phúc tinh mừng nhất nhập phúc đức tư tưởng mềm yếu sợ phiền phức tốt hưởng thụ nhạc bên ngoài là nam đẩu ngôi sao
Chủ trung lúc tuổi già sau có phúc càng già càng có phúc khí gia đình càng cùng nhạc hưng thịnh
Cuồng tưởng nhiều thiếu chấp hành lãng mạn chủ nghĩa trọng tình cảm nõn nà nhược hội cát diệu nhiều lại thấy không diệu trái lại dễ thành tính trơ
Không trùng phá có chuyển nguy là an hóa họa là phúc hiện tượng
Gặp sát phá hoại phúc phận thả có phúc cũng không hội hưởng thụ
Thiên đồng hóa kị chủ xúc động bất an chắc có phân nhiễu không phải là
Địa không thiên không tiệt không tuần không nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ bị lý giải làm lao không ngừng thu vào hoạch thiếu
Thiên diêu gặp xương khúc chủ có cơ mưu đa nghi âm độc có dâm uy bị cô phương từ thưởng
Thiên diêu hội kị sát chủ tư tưởng khác thường hỗn loạn thường thân bận bịu lòng loạn có dâm dật chi thất
Thiên đồng tọa mão tị hợi nhập miếu tọa tử thân vượng tọa thìn dậu tuất bình thản tọa dần nhàn tọa sửu ngọ vị rơi vào
Thiên đồng hóa lộc bính tọa phúc đức tốt nhất chủ có phúc khí có thọ có thể hưởng có khó khả giải e rằng có đào hoa
Dần thân vượng địa thiên lương đồng cung sẽ có mỹ hảo đào hoa tế gặp
Thìn tuất bình thản là phá lộc không cầu bên trên tiến bị đắm chìm tửu sắc an vui lười biếng không phấn phát ý chí
Thiên đồng hóa quyền đinh tọa miếu vượng có khai sáng năng lực phúc lớn mạng lớn có ngồi mát ăn bát vàng phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Tọa dần thân thiên lương đồng cung có lưu lại một đoạn mỹ hảo tình sử có phúc có thể hưởng
Thiên đồng hóa kị canh thân không tốt ( phúc sao hóa kỵ mất đi hiểu nạn công năng ) tinh thần hư không
Tốt dật ác lao thường ngồi mất cơ hội tốt không phúc sẽ không hưởng thụ thân khỏe mạnh không tốt

// ]]>


Cung phúc đức
Thiên đồng nhập miếu tại tị
Lãng mạn chủ nghĩa cách điều cao nhã tình cảm nõn nà khác mềm yếu sợ phiền phức vui mừng hưởng thụ nhạc nhiều cuồng tưởng sáng nói không được luyện
Thiên cơ cự môn mão dậu tọa mệnh tị hợi vị trí cung phúc đức thiên đồng thủ đối chiếu thiên lương
Thái dương tại sửu hãm không yên tĩnh thái âm tại sửu miếu không yên tĩnh
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ
Tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ khác tính duyên tốt thường vui mừng chia sẻ khoái lạc
Gặp sát kị trọng cô khắc tàn tật gặp cát có hiển quý
Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( ất hợi ) thiên đồng văn xương ( rõ ràng với ý chí cùng cảm xúc lên biến hóa
Cung phúc đức nữ mệnh trọng phúc đức < phúc đức là phu tới Quan >
Thiên đồng phúc tinh
Văn xương thần kinh ngôi sao
Phúc làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh mão ) gặp cự môn sinh kỵ lại tự hóa kị
Này là [ lộc nhập động không đáy ] song kị trùng [ bản mệnh ] tự thân nghĩ pháp ( lý niệm ) hại tự thân
Lưu ý song trùng [ bản mệnh ] < cung mệnh là phu tới phúc > biểu hiện tự thân lý niệm cùng phối ngẫu ( phu ) không hợp
Khác lộc nhập [ bản thiên ]< thiên di là phu tới tài > cũng là < thiên di là tử chi tử >( đào hoa giao tế vị trí )
Có dự đoán này [ cung thiên di ] ngay cả...cũng gây nên cảm xúc vấn đề trung tâm điểm
Phúc làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản phu ]( Tân Mùi )
< phúc đức là phu tới Quan > [ phu tới Quan ] hóa kị trùng [ bản phu ] biểu hiện phối ngẫu cùng sự nghiệp không duyên
Phúc làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tài ]
Lưu ý can của phu tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất hợi ) hình thành [ quyền kị tại tài phúc tuyến chạm trán ]
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm

// ]]>


Phúc đức kỉ tỵ
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều ấm hắn người
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị chỗ buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị hắn người hư nát ( thụ lừa ) cho nên ấm nhiều người
Kỷ làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập điền
Trọng thị gia đình trong lòng còn có thiện đãi người nhà lấy gia đình làm trọng dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Vũ khúc hóa lộc kỷ nhập điền toàn tâm toàn ý nghĩ tầm đồ đạc trong cửa hàng chi đạo
Tài tinh hóa lộc nhập điền ( tài khố ) tài nguyên tràn đầy kiếm được tiền quá mức bị lại nhiều
Phúc làm văn khúc hóa kị xem xét này văn khúc hóa kị tới rơi cung tạ lấy đẩy đoán cát hung hoặc kết quả ( kị là quả )
Lưu ý phúc làm kỷ phá quân hóa kị nhập phụ
Không thể nhập phụ mẫu tật ách phu thê Quan lộc bốn loại chánh vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nhược phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là "Đại kiếp số "
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện e rằng có tổ tiên có thừa ương hoặc ứng lưu ý mệnh chủ dễ có khinh sinh chi niệm đầu hoặc hành vi
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tật 6] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách chủ tự thân thân không tốt hoặc phụ mẫu / tổ phụ thân không tốt
( trùng tật ách khác cùng ông bà không duyên )
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách lại mệnh phi hóa kỵ nhập phu trùng Quan lưỡng nhân đồng thời phát sinh nhược lưu niên đi đến kị "Trùng" biểu hiện thọ chung
Phúc làm hóa kị nhập phụ gặp sinh kỵ tọa phụ mẫu song kị trùng tật ách biểu hiện có nạn cướp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân
Đại hạn đi đến kị tọa [ bản phụ ] biểu hiện hội sinh bệnh
Gặp lộc năm sinh cùng sinh kỵ ngồi chung phụ mẫu song kị trùng tật ách biểu hiện có nạn cướp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân
Đại hạn đi đến kị tọa biểu hiện hội sinh bệnh

// ]]>


[ cung phúc đức ]( tân tị ) thiên đồng sinh kỵ nhập miếu tại tị
< bản mệnh lệ dương nam nông canh thìn 89 1 0 2 1 thân giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh tại điền ( nhâm ngọ )>
Thiên đồng hóa kị canh thân không tốt ( phúc sao hóa kỵ mất đi hiểu nạn công năng ) tinh thần hư không
Tốt dật ác lao thường ngồi mất cơ hội tốt không phúc sẽ không hưởng thụ thân khỏe mạnh không tốt
Lãng mạn chủ nghĩa cách điều cao nhã tình cảm nõn nà khác mềm yếu sợ phiền phức vui mừng hưởng thụ nhạc nhiều cuồng tưởng sáng nói không được luyện
Thiên cơ cự môn mão dậu tọa mệnh tị hợi vị trí cung phúc đức thiên đồng thủ đối chiếu thiên lương thái dương tại sửu hãm không yên tĩnh thái âm tại sửu miếu không yên tĩnh
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ khác tính duyên tốt thường vui mừng chia sẻ khoái lạc
Gặp sát kị trọng cô khắc tàn tật gặp cát có hiển quý
Tính cách trưng ứng : bi thương xem thấp điều mặc dù trọng yên ổn nhưng khiếm khuyết tiến lấy lại tận tình ăn uống tới dục ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Sinh kỵ nhập phúc không tổ ấm lao lục cách tư tưởng bi thương xem thấp điều không cách nào an hưởng đa sầu đa cảm bị tự tìm phiền não ( toản kẹo sữa bò nhọn )
Dù trọng yên ổn khiếm khuyết tiến lấy vật dục cường trọng thị ăn uống đến tột cùng là tiết kiệm nhân
Biểu hiện mệnh chủ trung thực sợ phiền phức ( tư tưởng khá là kế toán khá là tự tư nhưng không sợ người )
Dáng người đơn gầy khô gầy diện mạo làm cho người ghét có gian hung tới khí tính tình kỳ quái đa nghi nhiều đố
Phúc đức tân tị
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Phúc tân làm nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ tư tưởng dịch mã bôn ba
Phúc làm cự môn hóa lộc nhập thiên ( ất dậu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ lộc xuất lộc ] gia tốc bên ngoài tiết là tổn
Độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa lộc khoa xuất ngoại có người duyên lương lộc dễ có quý nhân
Cự môn hóa lộc tân nhập thiên mệnh chủ bên ngoài khẩu tài tốt có có lộc ăn có bởi vì miệng lưỡi tiến tài ( ca hát diễn nghệ giáo sư luật sư y sư các loại )
[ lộc chuyển kị ] thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( quý vị ) trùng phá thái dương lộc năm sinh song kị trùng [ bản phu ]( kỷ sửu )
Lưu ý mệnh chủ bên ngoài tới "Vận "Không tốt bên ngoài bị có ngoài ý muốn phát sinh
Phúc làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( mậu dần )
Phúc làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh đệ bằng hữu thường tốn tiền lại phí thần ( hoa tâm lực ) về xử lý cũng hội phạm tiểu nhân mà gặp nạn
Xem phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống
Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ này hạn gặp [ sách mã kỵ ]
Này hạn mười năm phiền lòng khó có thể chuyện qua rồi thường không phù hợp
Thuận hành nhân phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó gọi tên ( cầu quý ) này hạn mười năm này hạn là phúc khí ham mê hưởng thụ cùng thọ nguyên làm trọng điểm


Duyên tốt thường vui mừng chia sẻ khoái lạc