Thiên đồng thiên lương dần thân phúc đức cung vô chính diệu thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1 214

Dần thân phúc đức cung vô chính diệu ( mượn tinh thiên cùng thiên lương thủ )

Này là tí ngọ thiên cơ tọa mệnh
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Vị tất khá là nhiều hư không không được thực cảm nghĩ trong đầu ( cuồng tưởng mộng tưởng ) lại ý chí lực cũng khá bạc nhược yếu kém
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Cung phúc đức
Tọa mệnh tử bên ngoài dần vị trí cung phúc đức ( cung vô chính diệu mượn đồng lương ) cùng hợi vị huynh đệ cung ( cung vô chính diệu mượn liêm tham ) tất thành lục hợp
Chủ tự thân tới tư tưởng cùng tinh thần hưởng thụ sẽ bị huynh nô được ảnh hưởng hoặc chia sẻ "Cận chu giả xích gần mực thì đen "
Hợi tị vị huynh đệ cung không chủ tinh mượn liêm trinh tham lang thủ huynh đệ không duyên khó được dựa vào
Tị hợi mượn liêm tham lạc hãm cô đơn hoặc không êm thấm hoặc khác mẫu huynh muội chủ điểm lạ ruột thừa tay chân


Tị hợi mượn liêm tham thủ lạc hãm chủ gặp cát huynh đệ hòa hài nhưng trợ lực thiếu
Cực sợ liêm trinh hóa kị ( bính ) hoặc tham lang hóa kị ( quý ) ở tị hợi đều huynh đệ không êm thấm
Dần thân phúc đức cung vô chính diệu mượn đồng lương
Ở thân mượn dần đồng lương nhập miếu an hạ tự nhiên an vui quyết không nóng nghĩ chủ trọng thị tinh thần tầng mặt an vui hưởng phúc thêm cát quý hiển
Ở dần mượn thân đồng lương ( cự môn tọa mệnh ngọ ) thái dương lạc hãm gặp sát cô độc nội tâm hỗn loạn gặp thiên mã phiêu đãng
Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Thiên cơ tinh hệ ( thiên cơ cơ âm cơ lương cơ cự ) tọa mệnh
"Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ ( thiên lương cự môn thái âm ) cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao tất thủ cung phúc đức
Đối với củng sao thiên đồng đeo
Mệnh chủ ( thiên cơ ) "Cơ nguyệt đồng lương" khuyết thiếu hùng tâm tráng chí mệnh đồ hay thay đổi dễ dàng tự mãn theo thủ cựu
Bác học là tinh bị bị ẩm lưu ảnh vang truy cầu lúc còn
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức
Đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Tài bạch ( thiên đồng ) chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc hơi tư hưng nghiệp là vất vả mệnh lịch tận khó khăn, nhọc nhằn trước đau khổ sau cam
Gặp tả hữu tài khí càng tích yếu vui mừng hội sát đến khích lệ đấu chí
Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Dần thân không chủ tinh mượn thiên lương thiên đồng thủ cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Ở thân mượn dần đồng lương nhập miếu an hạ tự nhiên an vui quyết không nóng nghĩ chủ trọng thị tinh thần tầng mặt an vui hưởng phúc thêm cát quý hiển
Ở dần mượn thân đồng lương ( cự môn tọa mệnh ngọ ) thái dương lạc hãm gặp sát cô độc nội tâm hỗn loạn gặp thiên mã phiêu đãng
Cung phúc đức
Dần vị trí không chủ tinh
Dần thân không chủ tinh mượn thiên lương thiên đồng thủ cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Ở thân mượn dần đồng lương nhập miếu an hạ tự nhiên an vui quyết không nóng nghĩ chủ trọng thị tinh thần tầng mặt an vui hưởng phúc thêm cát quý hiển
Có thể lượng sức mà là thiện thủ đã đắc lợi ích trong vội vàng hưởng thụ nhạc dù có hoài bão nhưng lòng dư lực chuyết cần đoàn đội hợp tác

// ]]>


Ở dần mượn thân đồng lương ( cự môn tọa mệnh ngọ ) thái dương lạc hãm gặp sát cô độc nội tâm hỗn loạn gặp thiên mã phiêu đãng
Cung phúc đức bính dần ở dần nhân vị biểu hiện cả đời họa phúc cùng tự thân tới tư tưởng tức tức tương quan ( nữ mệnh thủ trọng phúc đức cung phúc đức chủ nam )
Bính dần
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Bính làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Bính làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Lộc tồn chung thân phúc dày mọi thứ thuận toại gặp hung có thể tự nhiên hóa giải an tĩnh xử thế
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập tài
Phúc làm cự môn hóa lộc nhập tài nhược không gặp tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ chú trọng tiền tài trọng thị lý do tài
Bất luận cái gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có "Quyền "Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất
Lại hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể gặp tự hóa nhược tự hóa thì hóa thành không
Phúc làm hóa lộc nhập tài nhược phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] này hóa lộc gia tăng êm xuôi chi lực
Phúc làm hóa lộc nhập tài nhược phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ không phải là lộc ]
Biểu hiện kiếm tiền có không phải là tranh chấp hoặc tính toán được tới tài
Phúc làm hóa lộc nhập tài nhược cung tài bạch tọa lộc năm sinh lại tự hóa lộc tượng này xưng [ lộc xuất lộc ]
Chủ gấp bội lộc xuất tới tổn thất một đạp hồ đồ, ( mặc kệ nhiều hội kiếm tiền tiền tài đều lưu không được )
Phúc làm hóa lộc nhập tài nhược tài cung vô sinh lộc hoặc sao hóa này là [ tiết xuất lộc ]
Này hóa lộc biểu hiện tự nguyện tới tổn ( mệnh chủ là tiền tài phí tận tâm tư )
Nhược cung phúc đức tọa lộc năm sinh mà phúc làm hóa lộc nhập tài này xưng là [ dẫn xuất lộc ]
Biểu hiện này hóa lộc đưa vốn có tới lộc năm sinh mang đến đối cung được tổn thất
Phúc làm liêm trinh hóa kị nhập nô
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập nô bộc đều chủ có tổn bất lợi trùng huynh đệ chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc tiền tài vay mượn hắn người
Bất luận cái gì cung ( đại hạn bàn cùng luận ) làm nhược hóa kị nhập nô bộc
Phải truy đuổi bên ngoài hóa lộc nhập với nơi nào ( rơi điểm ) lấy phỏng đoán khả năng phát sinh cát hung
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập nô bộc đều chủ có tổn bất lợi dễ có không phải là
Trùng huynh đệ chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc tiền tài vay mượn hắn người
Bất luận cái gì cung hóa kị không thể nhập nô bộc mà trùng huynh đệ trùng nhân chết nhược nhập huynh đệ trùng nô bộc sinh mệnh còn có thể tồn
Bất luận cái gì cung ( phát xạ cung ) hóa kị nhập cung tật ách hoặc cung nô bộc phát xạ cung tất tổn bởi vì cung tật ách hoặc cung nô bộc ( như quân tốt chỉ có thể tiến )
Như bị trùng không đường thối lui tất tổn không nghi ngờ ( thì gặp sinh tử )
Cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ như bị trùng phá bản mệnh mất đi bảo vệ ( hộ vệ ) sinh mệnh bị vây nguy vong chi cảnh nạn nạn tất trọng không chết tức thương
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Chạp phán đoán lực khá là chênh lệch