Thiên đồng thái âm mượn chấm nhỏ ngọ phúc đức cung vô chính diệu Thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 87

Tí ngọ phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thiên đồng thái âm

Tuất thìn thiên cơ thiên lương tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa thìn ngọ vị trí cung phúc đức ( cung vô chính diệu mượn cùng âm ) cùng vị vị trí cung điền trạch ( cung vô chính diệu mượn vũ tham ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng yêu thích hành vi cùng biểu hiện nhận hoàn cảnh được chi phối cùng ảnh hưởng đầy đại
Nhược cung phúc đức tinh hệ cường mà trọng yên ổn
Thì tự thân tư tưởng cùng tín niệm khá là không dễ nhận điền trạch hoàn cảnh được trở nên cá tính sẽ mang cố chấp cùng quái gở
Nhược cung phúc đức tinh hệ bất ổn định tính đại đồ biến hóa
Thì tự thân tới tư tưởng cùng tín niệm bị thụ điền trạch hoàn cảnh phủ lên mà trở nên cảm xúc hơi bất ổn định
Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch


Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cung vô chính diệu mượn cùng âm thủ
Phúc đức tại ngọ mượn tử vị trí cùng âm gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc sinh hoạt an nhàn
Nữ mệnh chủ ánh mắt lưu diễm nhu nhược sợ phiền phức nếu gặp sát bận rộn ngược lại chủ kiên cường phản kháng
Phúc đức tại tí mượn ngọ vị trí cùng âm phiền não bất an nữ mệnh yểu điệu tiêu trí gặp sát ( kình dương ngoại trừ ) thể yếu gặp cát có phú
Sửu vị điền trạch mượn vũ khúc tham lang gặp hoả tinh thì sinh nghiệp gia tăng nhưng có sự nghiệp đột nhiên mà hưng
Gặp hoả tinh lại sát trọng ( gặp thiên hư đại hao ) chủ dễ bị chúc dung tới nạn nên đầu hỏa tai bảo hiểm
Lưu niên gặp là gặp lưu sát hóa kị trùng hội là khắc ứng kỳ hạn
Gặp đại hao hóa kị hoặc hoả tinh chủ dễ bị chúc dung tới nạn nên đầu hỏa tai bảo hiểm
Sinh năm kỷ vũ khúc hóa lộc canh sinh năm vũ khúc hóa quyền chủ đại phú
Thiên cơ tinh hệ ( thiên cơ cơ âm cơ lương cơ cự ) tọa mệnh
"Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ ( thiên lương cự môn thái âm ) cùng cung vô chính diệu mượn ngôi sao tất thủ cung phúc đức
Đối với củng tài bạch sao thiên đồng đeo
Mệnh chủ ( thiên cơ ) "Cơ nguyệt đồng lương" khuyết thiếu hùng tâm tráng chí mệnh đồ hay thay đổi dễ dàng tự mãn theo thủ cựu
Bác học là tinh bị bị ẩm lưu ảnh vang truy cầu lúc còn
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức
Đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình
Đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn
Thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Tài bạch ( thiên đồng ) chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc hơi tư hưng nghiệp là vất vả mệnh lịch tận khó khăn, nhọc nhằn trước đau khổ sau cam
Gặp tả hữu tài khí càng tích yếu vui mừng hội sát đến khích lệ đấu chí

// ]]>


Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Vị tất khá là nhiều hư không không được thực cảm nghĩ trong đầu ( cuồng tưởng mộng tưởng ) lại ý chí lực cũng khá bạc nhược yếu kém
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cung vô chính diệu mượn cùng âm thủ
Tại tí mượn ngọ vị trí cùng âm phiền não bất an nữ mệnh yểu điệu tiêu trí gặp sát ( kình dương ngoại trừ ) thể yếu gặp cát có phú
Cung phúc đức
Ngọ vị trí không chủ tinh mượn tử vị trí thái âm nhập miếu thiên đồng vượng
Tại ngoại công quan năng lực cường một án đạt xem chú trọng sinh hoạt tình thú nhiều đến quý nhân tương trợ
Ngọ tử không chủ tinh mượn thái âm thiên đồng thủ
Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Tại ngọ mượn tử vị trí cùng âm gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc sinh hoạt an nhàn
Nữ mệnh chủ ánh mắt lưu diễm nhu nhược sợ phiền phức
Nếu gặp sát bận rộn ngược lại chủ kiên cường phản kháng
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy
Vị tất khá là nhiều hư không không được thực cảm nghĩ trong đầu ( cuồng tưởng mộng tưởng ) lại ý chí lực cũng khá bạc nhược yếu kém
Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Kình dương nhập phúc đức hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) lao tâm thiếu lực lao lục bôn ba
Chủ cả đời làm phiền tâm sự nhiều là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi
Như gặp cát tinh giảm ưu giảm sầu
Phúc đức gặp kình dương tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Phúc đức sát diệu tọa cung ( dương đà hỏa linh hình kị âm sát các loại hung tinh )
Bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

// ]]>


Phúc đức mậu ngọ
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phúc làm tham lang hóa lộc nhập tử ( ất sửu ) gặp tham lang lộc năm sinh này là ] điệp xuất lộc ] không biết trân quý bạch bạch lãng phí lộc xuất là tổn
Phúc làm tham lang hóa lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ trọng thị cùng thiện đãi tử nữ hoặc cổ đông ( nếu gặp lộc năm sinh tại tử nữ thì hình thành lộc xuất )
Phúc làm thiên cơ hóa kị nhập mệnh ( bính thìn ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm tuất )
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Nhược phúc làm hóa cát nhập ( cung mệnh hoặc cung tật ách ) thiên về tâm tư tinh thần diện hưởng thụ ( dễ có tổ đức phúc ấm )
Có tâm thuật bất chánh tới ngại nhược cung mệnh tự hóa quyền càng là ngoan vững chắc độ lượng nhỏ để người khó có thể chống đỡ ( nhất thiết không nên đi trêu chọc )
( gặp quyền kị giao chiến rõ ràng xuất ngoan vững chắc )
Có tâm thuật bất chánh tới ngại nhược cung mệnh tự hóa lộc ngoại quan bên trên khá là không dễ phát hiện
Có tâm thuật bất chánh tới ngại nhược cung mệnh tự hóa kị song kị không nên trêu chọc
Kinh hành không cung to lớn hạn đều có hư không phiêu nhỏ bé bắt sờ không tới được vận thế hoặc ngược lại không từng đi địa phương
Hoặc chưa từng kinh nghiệm chuyện của ( chuyển đi chuyển chức )
Lưu niên gặp cũng hội chút độc đặc sự việc phát sinh