Thiên đồng thái âm tí ngọ phúc đức Thủ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 3786

Tí ngọ phúc đức   thiên đồng thái âm     đối chiếu cung vô chính diệu

Này là tuất thìn cung vô chính diệu ( mượn tinh thiên cơ thiên lương ) tọa mệnh
Phúc đức ( cùng âm ) sinh hoạt an nhàn nhưng gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc
Nữ mệnh phúc đức ( cùng âm ) ở tử biểu hiện nhu nhược sợ phiền phức thường ném lưu diễm mắt thần phải gặp sát chỉ có biểu hiện kiên cường hoặc phản kháng tư thái
Thiên đồng thái âm tại tí tọa phúc đức rơi xuống nước hương có khai sáng chi cục mặt
Hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt khác tính duyên rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm
Cung phúc đức
Mệnh tọa tuất tử vị trí cung phúc đức ( cùng âm ) cùng sửu vị trí cung điền trạch ( vũ tham ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân tới tư tưởng yêu thích hành vi cùng biểu hiện nhận hoàn cảnh được chi phối cùng ảnh hưởng đầy đại


Nhược cung phúc đức tinh hệ cường mà trọng yên ổn
Thì tự thân tư tưởng cùng tín niệm khá là không dễ nhận điền trạch hoàn cảnh được trở nên cá tính sẽ mang cố chấp cùng quái gở
Nhược cung phúc đức tinh hệ bất ổn định tính đại đồ biến hóa
Thì tự thân tới tư tưởng cùng tín niệm bị thụ điền trạch hoàn cảnh phủ lên mà trở nên cảm xúc hơi bất ổn định
Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng huyễn tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là chênh lệch
Có bỏ mặc phá đãng được ý nghĩ gặp không hề lợi nhuận sự tình cận âm thầm dụng quyền mưu quyền biến thường bạng châu không cách nào tự kềm chế
Mượn tinh thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cùng âm thủ
Tại tí vị trí cùng âm gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc sinh hoạt an nhàn nữ mệnh chủ ánh mắt lưu diễm nhu nhược sợ phiền phức
Nếu gặp sát bận rộn ngược lại chủ kiên cường phản kháng
Tại ngọ vị trí cùng âm phiền não bất an nữ mệnh yểu điệu tiêu trí gặp sát ( kình dương ngoại trừ ) thể yếu gặp cát có phú
Sửu vị vũ khúc tham lang gặp hoả tinh thì sinh nghiệp gia tăng nhưng có sự nghiệp đột nhiên mà hưng
Sinh năm kỷ vũ khúc hóa lộc canh sinh năm vũ khúc hóa quyền chủ đại phú
Vũ khúc đơn thủ gặp hoả tinh lại sát trọng ( gặp thiên hư đại hao )
Chủ dễ bị chúc dung tới nạn nên đầu hỏa tai bảo hiểm lưu niên gặp là gặp lưu sát hóa kị trùng hội là khắc ứng kỳ hạn
Gặp đại hao hóa kị hoặc hoả tinh chủ dễ bị chúc dung tới nạn nên đầu hỏa tai bảo hiểm
Mượn tinh thiên cơ thiên lương tọa mệnh "Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ ( thiên đồng thái âm ) tất thủ cung phúc đức đối với củng cung vô chính diệu
Mệnh chủ ( mượn tinh thiên cơ thiên lương ) "Cơ nguyệt đồng lương" khuyết thiếu hùng tâm tráng chí mệnh đồ hay thay đổi dễ dàng tự mãn theo thủ cựu
Bác học là tinh bị bị ẩm lưu ảnh vang truy cầu lúc còn
Phúc đức "Cơ nguyệt đồng lương" theo sợ phiền phức
Đại vận hoặc lưu niên đi vào "Sát phá lang "Đại biến động vận trình đối mặt như điên sóng gió triều đang phập phồng bị mất phương hướng mù quáng xung ám sát
Hội thiên mã ý nghĩ thiên mã hành không không câu nệ tiểu tiết thái độ tán mạn thường cùng sự thật thoát tiết ngăn cách không hòa nhập không sở trường kết giao liên hệ
Tài bạch cung vô chính diệu ( mượn thiên đồng thái âm ) chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc hơi tư hưng nghiệp là vất vả mệnh lịch tận khó khăn, nhọc nhằn trước đau khổ sau cam
Gặp tả hữu tài khí càng tích yếu ( vui mừng bất bình giùm xuất thủ nghĩa trợ giúp )
Vui mừng hội sát đến khích lệ đấu chí

// ]]>


Mượn tinh thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cùng âm thủ
Tại tí vị trí cùng âm gấp gáp tốt hưởng thụ nhạc sinh hoạt an nhàn nữ mệnh chủ ánh mắt lưu diễm nhu nhược sợ phiền phức
Nếu gặp sát bận rộn ngược lại chủ kiên cường phản kháng
Tại ngọ vị trí cùng âm phiền não bất an nữ mệnh yểu điệu tiêu trí gặp sát ( kình dương ngoại trừ ) thể yếu gặp cát có phú
Thiên đồng hóa lộc bính tọa phúc đức tốt nhất chủ có phúc khí có thọ có thể hưởng có khó khả giải e rằng có đào hoa
Dần thân vượng địa thiên lương đồng cung sẽ có mỹ hảo đào hoa tế gặp
Thìn tuất bình thản là phá lộc không cầu bên trên tiến bị đắm chìm tửu sắc an vui lười biếng không phấn phát ý chí
Thiên đồng hóa quyền đinh tọa miếu vượng có khai sáng năng lực phúc lớn mạng lớn có ngồi mát ăn bát vàng phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Tọa dần thân thiên lương đồng cung có lưu lại một đoạn mỹ hảo tình sử có phúc có thể hưởng
Thiên đồng hóa kị canh thân không tốt ( phúc sao hóa kỵ mất đi hiểu nạn công năng ) tinh thần hư không
Tốt dật ác lao thường ngồi mất cơ hội tốt không phúc sẽ không hưởng thụ thân khỏe mạnh không tốt
Thái âm hóa lộc đinh nam mệnh tọa tử tuất hợi miếu vượng chủ tài phú dư dả có được hưởng thụ
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình phúc trạch nhiều lão niên muộn kỳ hưởng thụ nhạc
Nữ mệnh tọa tử tuất hợi miếu vượng chủ có thể sáng nghiệp phát triển
Tọa mão thìn tị ngọ vị hãm địa chủ lao lục nam nữ mệnh đều hội gây đào hoa
Tọa dần thân lợi ích thiên cơ cũng hóa khoa khoa lộc đồng cung tráng nhiên sinh ra tọa mệnh cung cung phúc đức cung phụ mẫu chủ cả đời thiếu ốm đau
Thái âm hóa quyền mậu tọa tuất hợi tí sửu vượng địa có phúc có thể hưởng khác tính duyên tốt có đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sinh dù có đào hoa nhưng có thể tiết chế
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa đào hoa nhiều sợ khó được rõ ràng nhàn muộn muộn không vui nên truy cầu tâm linh gửi thác hoặc hiến dâng công ích
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thái âm hóa khoa quý cá tính ôn nhu đa tình thỏa mãn khá là tĩnh táo trọng thị sinh hoạt phẩm chất
Tọa vượng địa đồ có trí tuệ yêu thích sơn quang thủy sắc đến nơi nào đó du thưởng có khoái lạc hưởng phúc được hưởng cao nổi tiếng
Tọa hãm địa dễ có đào hoa tâm tình âm tình bất định thường buồn bực không vui sẽ có ẩn độn sơn lâm chi niệm đầu

// ]]>


Tại sửu vị quý sinh ra phúc đức cự môn sinh ra quyền mệnh chủ thái âm sinh ra khoa cả đời thiếu bệnh
Thái âm hóa kị ất chủ dù bề ngoài an tĩnh nội tâm nhưng không an
Biểu hiện dễ có ngầm thiếu hoặc cái khác khó có thể nói rõ sự tình thường lo lắng mất ngủ tinh thần buồn khổ
Nhược miếu vượng địa biểu hiện kiếm tiền vất vả phiền não nhiều nhưng vẫn có cơ hội hưởng phúc
Nhược hãm địa chủ thường ức uất không vui hoặc hoàn cảnh không tốt, khó coi ảnh hưởng tâm cảnh không cách nào an ninh dễ có ngầm thiếu
Thiên lương hóa kị chủ không phúc nhiều phiền não
Cung phúc đức
Tử vị trí thái âm thiên đồng
Mượn thiên cơ thiên lương tọa mệnh thìn tuất ngọ tử phúc đức cùng âm thủ
Bính tý
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) được phúc phận
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phúc làm thiên đồng tự hóa lộc
Tự hóa lộc độ lượng khoan hồng nhân tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền tự tại hưởng phúc
Thiên đồng tự hóa lộc bính tọa phúc đức tốt nhất chủ có phúc khí có thọ có thể hưởng có khó khả giải e rằng có đào hoa
( thiếu điểm không cầu bên trên tiến có một ... mà ... Đủ khí thiếu bị doanh )
Thiên đồng tự hóa lộc bính ngực không kỳ chí khuyết thiếu tiến lấy tư duy vui mừng nhàn nhã sinh hoạt
Thiên đồng tự hóa lộc bính dần thân vượng địa thiên lương đồng cung sẽ có mỹ hảo đào hoa tế gặp
Thiên đồng tự hóa lộc bính thìn tuất bình thản là phá lộc không cầu bên trên tiến bị đắm chìm tửu sắc an vui lười biếng không phấn phát ý chí
Thiên đồng tự hóa lộc bính mão dậu thiên đồng đối chiếu thái âm có kiếm tiền cơ hội
Phúc làm liêm trinh hóa kị nhập Huynh
Dễ có không phải là trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
Phúc làm tứ hóa nhập huynh đệ nô bộc trọng thị bằng hữu tình hiếu khách
Hóa lộc tình cảm còn tốt hóa khoa trọng thể diện bị tốn tiền mời khách khá là tốt ( hóa kị không tốt, khó coi dễ có không phải là )
Liêm trinh hóa kị bính nhập Huynh huynh đệ giữa không phải là nhiều tội hoặc đào hoa tranh chấp